• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Říčany se připravují na nedostatek pitné vody. Vodárny přidají už jen 70 tisíc kubíků

  24.11.2019
  Jan Štoll

  Pražská vodovodní síť může Říčanům ke stávajícímu milionu kubíků pitné vody poskytnout navíc jen 70 tisíc kubíků. Zastupitelé města proto rozhodli, aby byla voda dostupná prvotně stávajícím obyvatelům dosud nenapojeným na veřejný vodovod.

  Říčany jsou závislé na dodávkách vody z Prahy. Smluvně dané množství 1,03 milionu metrů krychlových ročně lze navýšit pouze o 70 tisíc kubíků, na které mají Říčany opci. „Další navýšení dodávek nad toto množství Praha podmiňuje realizací přivaděče pitné vody z Jesenice do Uhříněvsi. Tento přivaděč je sice ve všech plánovacích dokumentacích HMP Praha uveden, ale podle dostupných informací je realizace v nedohlednu,“ uvedla mluvčí Říčan Kateřina Lauerová.

  Na obecní vodovod není připojena jen malá část obyvatel Říčan. Město nechalo zpracovat studii, jejímž výstupem je seznam rodinných domů a pozemků dosud nenapojených na vodovod. „Pokud váš dům či parcela nemají připojení k vodovodnímu řadu, bude vám ze strany města učiněna nabídka na rezervaci vody. V průběhu listopadu očekávejte dopis z městského úřadu. Pokud vám dopis nedorazí, kontaktujte nás na e-mailu [email protected], kde budeme řešit vaše dotazy,“ informuje Lauerová. Obálka má obsahovat průvodní dopis s informacemi, dotazník, dohodu o závazném termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad.

  „Pokud se rozhodnete smlouvu podepsat, musíte tak učinit nejpozději do konce března 2020. Pokud o rezervaci vody neprojevíte zájem, uvolníte kapacitu pro jiné zájemce na seznamu v případných dalších vlnách. Je na místě s rezervací neotálet a učinit ji co nejdříve,“ dodává mluvčí.

  Potřeba nepřipojených obyvatel přesahuje množství vody, která bude k dispozici. Město proto bude oslovovat majitele nemovitostí postupně, podle jednotlivých skupin s cílem zjistit jejich seriózní zájem o napojení k vodovodu. „V první fázi budou osloveni vlastníci rodinných domů s číslem popisným, které nejsou připojeny k vodovodu a mají přitom vodovod dostupný v ulici,“ upřesňuje Lauerová.

  Říčany hledají další zdroje vody

  Město už nechalo zmapovat všechny varianty možného posílení zdrojů pitné vody. „Na základě této studie schválili zastupitelé vybudování nového přivaděče pitné vody ze Želivky z objektu štolového přivaděče Š4 Jesenice do Říčan,“ dodává Lauerová. Jako rezervní variantu pro krizové situace schválili i obnovení vrtů pitné vody v Říčanech. Kvalita vody a vydatnost místních vrtů jsou nedostatečné. Předpokládané náklady na přivaděč by přesáhly 130 milionů korun. „Šlo by o složitou investici, kterou by měl, alespoň podle vedení radnice, organizovat spíše regionální orgán nebo právnická osoba než město,“ říká Lauerová.

  Radnice koordinuje investiční akci Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, která je před dokončením a náklady činí 31 milionů korun. V realizaci je investiční akce vodovod a kanalizace ve Voděrádkách, na kterou radnice také získala dotaci a náklady jsou kolem 23 milionů korun. Zastupitelé schválili i investiční záměr výstavby vodovodního řadu do lokality Ryba.

   

  Seznam je tříděn do několika základních skupin:

  • existující rodinné domy s číslem popisným, před kterými jsou vybudovány vodovodní řady
  • existující rodinné domy s číslem popisným, před kterými nejsou vybudovány vodovodní řady
  • pozemky určené k zástavbě (v detailnějším třídění na ty, co mají v blízkosti vybudovaný vodovodní řad, a na ty, co vodovodní řad zatím dostupný nemají)
  • samostatnou skupinu dále tvoří lokality se schváleným investičním záměrem budování vodovodu (lokalita Ryba, plánovaná škola a školky)

     Nepřehlédněte