• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Se sedláky u Chlumce to vůbec nedopadlo dobře. Vzali to za špatný konec

  25.3.2019
  Karel Dudek
  Další fotky

  Houf sedláků se tvrdošíjně pokouší dostat do Chlumeckého zámku. Tento týden už potřetí. Chtějí potvrzení, že nemusí na robotu. První dva pokusy neskončily dobře. Několik mrtvých a několik utonulých v místním rybníce je jasným důkazem. Napřímené kosy, cepy, motyky. Dokonce i několik předpotopních střelných zbraní, vyhrabaných bůhví kde. Mnozí se sotva drží na nohou. Není divu, všechny hospody v blízkém i vzdálenějším okolí mají již prázdné sklepy. Sedláci mají žíznivá hrdla a pití jim dodává odvahy. Poručík Ertl, velitel rejtarů, váhá. Včera jeho vojáci zastřelili dva sedláky a zbytek zahnali do nedalekého rybníka. Netouží znovu po krvi a doufá, že bude stačit střelba pro výstrahu. Pak z davu útočníků zazní výstřely a dva z jeho vojáků se kácejí k zemi. Je rozhodnuto. Žádné slitování se vzbouřenci. Píše se konec března 1775.

  Řekněme si krátce, co předcházelo této nešťastné události. Tuhá robotní povinnost a čtvrt milionu lidí, které zahubil hladomor v letech 1771 – 1772. Úlevy nepřicházely. Důvod ke vzpouře ze zoufalství byl nasnadě. A pak se rozšířila fáma.

  Šeptanda, která šla od úst k ústům a šířila se rychlostí blesku. Spoluvladař Marie Terezie, budoucí císař Josef II., prý podepsal tzv. Zlatý patent, kterým se robota ruší. Lidé, kteří již zaznamenali reformní úsilí mladého panovníka, tomu ochotně uvěřili. Trutnovsko, Broumovsko, Náchodsko. Lidé odmítali chodit na robotu a tím se dostali pochopitelně do konfliktu s vrchností. Rebelie se šířila a zasáhla Hradecko i Pardubicko a začala se nebezpečně blížit k hlavnímu městu. Císař podepsal patent, který nám vrchnost zatajila, abychom robotovali dál. Domněnka se měnila v jistotu.

  Povinnou školní docházku máme už skoro 250 let. Víme, kdo nás poslal do školních lavic

  Rakouské úřady zareagovaly neadekvátně. Zbrkle a nesmyslně tvrdě. Sedláci s cepy, co nám to jenom připomíná, řekla si vystrašená šlechta. Udusit v zárodku, jinak bude zle. Přehnané obavy. Žižkovy časy už byly dávno minulostí. Žádné organizované oddíly s tuhou kázní a disciplínou. Zpité houfy, kterým dělalo moc dobře natlouci místnímu správci na velkostatku, vidět jeho vystrašený obličej, slyšet jeho prosby. Vyrabovat majetek na místním zámečku. Zkrátka vzali to za špatný konec.

  Pokud někomu nabijete a vyrabujete dům, můžete ho sice donutit, aby podepsal souhlas s čímkoliv, ale k ničemu to nevede. Sedláci si totiž nezchlazovali žáhu jen na vrchnosti, ale i na těch, kteří se k nim odmítali připojit. S jakou chutí pak takoví lidé šli s davem, si jistě každý umí představit. Na hrubý pytel hrubá záplata. Sedlákům se to vrátí velmi brzy, v podobě vojenských uniforem, proti kterým neměly jejich neorganizované houfy sebemenší šanci.

  FOTO: Sedláci u Chlumce

  Sedláci u Chlumce - Památník rebelie sedláků u ChlumceSedláci u Chlumce - Patent o zrušení nevolnictvíSedláci u Chlumce - robotaSedláci u Chlumce - vojáci rejtaři bílíSedláci u Chlumce - sedláci u chlumce
  Další fotky
  Sedláci u Chlumce - Josef II.Sedláci u Chlumce - Zámek Karlova koruna

  Bitva, která bitvou nebyla, nejen u zámku Karlova koruna, ale ani před Prahou. Stovky zatčených, osm exemplárních poprav. Tresty lískovkou a nucenými pracemi. Naštěstí se Vídeň uklidnila brzy. Amnestie na sebe nedala dlouho čekat. I robotní úlevy. Hlavní organizátor povstání se brzy vrátil ke své práci hostinského. Sedláci se dočkali až v listopadu 1781, kdy císař svým patentem zrušil nevolnictví. Robota, v mnohem mírnější formě, byla však zrušena až v roce 1848.

     Nepřehlédněte