SMIK – Orientační běh podle jízdního řádu

18.11.2017
Bohumil Brejžek

Tak trochu jiný orienťák

Od roku 1994 pořádá OOB SK Slavia Praha pravidelně každý rok na podzim mistrovství světa ve SMIKu. SMIK je závod podobný skorelaufu, tj. druhu orientačního běhu, při kterém je úkolem závodníka proběhnout v časovém limitu co nejvíce kontrol zakreslených v mapě, přičemž pořadí kontrol není určeno.

Psáry našly místo pro skatepark, patří Ředitelství silnic a dálnic

Ve SMIKu je situace těžší tím, že kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb mezi jednotlivými stanovišti se řídí jízdním řádem. Cílem závodu je získat co nejvíce bodů za průběh kontrolami v časovém limitu. O výsledném pořadí rozhoduje dosažený počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje dosažený čas, respektive pořadí doběhu do cíle. Kategorie jsou ve SMIKu pouze dvě hlavní – ženská a mužská, mohou však být rozděleny na podkategorie podle věku.

Velká šance pro dětské talenty. Rapid Psáry má smlouvu se Slávií Praha

Zásadní je zvolit si správnou strategii

Mapu se zakreslenými kontrolami dostanou závodníci pět minut před startem, aby měli šanci vymyslet strategii a postup. Není to moc času na to vymyslet kudy a kam, aby byli ve správný čas na správném místě, kde jsou umístěny kontroly. Navíc hraje roli i bodové ohodnocení kontrol: kontroly kreslené růžovou barvou jsou za 1 bod, ty modré za 2 body a zelené kontroly za 3 body. Limit pro návrat do cíle je šedesát minut a za překročení se body odečítají.

Psáry jsou nejpřátelštější obcí k seniorům. Dostanou milionovou dotaci

Vybíhalo se od fotbalového hřiště Rapidu Psáry a podmínky závodu byly letos vzhledem k nedávné vichřici, která se nevyhnula ani Psárům, rizikovější než jindy. Závodníci tak museli při závodě dávat pozor, zlomené stromy a různé polámané a zavěšené větve mohly být nebezpečné. Všichni se však dokázali se všemi nástrahami vypořádat a cílem proběhlo rekordních 343 závodníků.Nepřehlédněte