• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Spořitelna svým darem pomohla těm nejpotřebnějším

  15.7.2022
  Vítězslav Hospes

  Středisko Na Sioně je jedním z pracovišť Oblastní charity Kutná Hora. V podstatě svou činnost dělí na Ranou péči (týká se pomoci rodinám dětí se specifickými potřebami – předčasně narozených, s nerozvinutým nebo opožděným vývojem, pohybovým či kombinovaným handicapem, poruchou autistického spektra) od narození do 7 let. Dalším „pracovištěm“ je Aktivizační služba, poskytující obdobnou pomoc rodinám dětí a mladých dospělých od 2 do 26 let.

  Tyto nesmírně důležité činnosti jsou podporovány mnoha projekty, veřejnou správou, nadacemi, dobrovolnictvím a firemními dárci – mezi posledně uvedené patří i nedávný dar 12 000 Kč od zaměstnanců České spořitelny, regionu východní Čechy. Díky němu byly zakoupeny speciální pomůcky pro klienty Rané péče. Vybraly je zkušené poradkyně tak, aby malí klienti rozvíjeli jemnou i hrubou motoriku a koordinaci oko – ruka. Svou roli hraje i skutečnost, že ze hry (například s velkou magnetickou stavebnicí) se stává praktická škola vzájemné ohleduplnosti a respektu.

  Oblíbenou pomůckou se stala duhová houpačka, která má řadu využití a mimo jiné na ní lze cvičit překonávání strachu z nových podnětů.

  Dar od České spořitelny pomohl kutnohorskému Středisku Na Sioně k nákupu hraček – užitečných pomůcek, které by pro něj jinak byly finančně nedosažitelné.


  Témata:

  Nepřehlédněte