Úsilí o zachování hostivického depa pokračuje. I přes tvrdá úskalí!

Předseda Klubu historické techniky Praha Marek Kubík přes všechna úskalí pokračuje v úsilí o zachování depa, kde byl mohlo vzniknout kupříkladu dopravně-technické muzeum. Z tohoto důvodu oslovil i Hnutí Duha či soukromou firmu, která by ráda pomohla. Navázal s nimi komunikaci.

„Železniční depo bylo postavené kolem roku 1872 v souvislosti s budováním železniční trati Praha-Smíchov – Hostivice společností Buštěhradské dráhy,“ připomněl Marek Kubík něco z historie. S tím, že zmíněná dráha vznikala v letech 1868-1872.

Objektu stále hrozí demolice

Depo je ve vlastnictví státu, přičemž právo hospodařit s tímto majetkem má státní organizace Správa železnic (část dalších objektů ve stanici patří Českým drahám). V rámci připravované rekonstrukce trati Praha – Kladno mu hrozí demolice. A to navzdory tomu, jak uvedl Kubík, že je objekt v relativně dobrém technickém stavu.

Hostivické depo nebude prohlášeno kulturní památkou. Dál mu hrozí demolice!

Náš REGION již informoval, že předseda Klubu historické techniky Praha podal návrh, aby železniční depo v Hostivicích bylo prohlášeno kulturní památkou. Ministerstvo kultury však nezahájilo správní řízení. Odůvodnilo to mimo jiné tím, že si váží zájmu spolku o zachování kulturní dědictví a připouští, že se ze stavebně typologického hlediska jedná o zajímavou drážní architekturu z 2. poloviny 19. století, ta se ale nenachází v autentickém stavu.

Plány na vznik dopravně-technického muzea

„Objekt depa plánujeme při rekonstrukci uvést do původní podoby, a to včetně obnovy druhé koleje. Depo náš spolek hodlá využívat jako dopravně-technické muzeum a zázemí pro další aktivity, v objektu plánujeme zřídit expozici Buštěhradské dráhy, modelové kolejiště, kancelář spolku, jednací místnost (možnost jejího pronájmu pro další zájemce) a další výstavní a skladové prostory,“ nastínil Kubík záměr klubu v materiálu, který předal zástupci Hnutí Duha. To vše bude možné pouze tehdy, když se depo podaří zachránit.

Budovy na železniční stanici Hostivice

Neutuchající úsilí o záchranu hostivické výtopny

Přidal i časovou osu celého úsilí, které se datuje k lednu 2015, a seznam subjektů, jež záměr spolku oslovil. Ať již město Hostivice, Národní památkový ústav, Krajský úřad Středočeského kraje, Klub historie kolejové dopravy, Mladoboleslavský železniční spolek, Spolek příznivců parních motorových lokomotiv Lužná u Rakovníka, Místní akční skupina Kladenska a Prahy-západ a další.

První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Ze křtu klipu Na Vivaldiho!
20.7.2021
Ve skanzenu v Přerově nad Labem a v kapli i zámku ve Smiřicích byl natáčen...
14.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
10.7.2021
Člověk, který dosáhl důchodového věku a hodlá si v nejbližší době o starobní důchod zažádat,...
6.7.2021
Letos 21. června uplynulo třicet let od posledních minut sovětských vojáků na území Československa –...
4.7.2021
V Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě probíhá výstava – přátelský dialog plastik sochařky Hany Wichterlové...
2.7.2021
Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly...
2.7.2021
Začátkem roku nebylo vůbec jasné, v jakém formátu se budou smět konat automobilové soutěže. Úvod...
2.7.2021
Finále festivalu Porta, se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již po třinácté, tentokrát...
30.6.2021
Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové...
Reklama