Světelný smog. Škodí nejen lidem, ale přinesl zmatek i do živočišné říše

29.12.2019
Petr Matura
Další fotky

Například ptáci v silně ozářeném prostoru nemohou prakticky pokračovat v letu a uvíznou tak v jakési světelné pasti. Zpomalují svůj let, začnou kroužit a mnohdy také křičet. Opeření cestovatelé se při tomto kroužení mohou „zamotat“ a ztratit tak správný kurz letu. Za jak dlouhou dobu a jestli vůbec ho znovu objeví, kolik času a sil takovým blouděním ztratí a s jakými konečnými následky, zatím nevíme…

Krnáčová s Dolínkem usilují o zdraví Pražanů. Vzali jim světlo

V oblastech s celonočním osvětlením navíc denní ptáci prospí mnohem méně času. Mohlo by se zdát, že tak mají více času na obstarávání potravy, avšak následkem dlouhodobého spánkového deficitu u nich může docházet k velkému vyčerpání organismu.

Ptačí cestovatelé. Ač bez kompasu, vždy neomylně dorazí k cíli

Lidé ve svých obydlích svítí každý večer, případně i v noci a spotřebovávají k tomu až pětinu z celkového množství spotřeby energie. Můžeme mít dojem, že díky snaze uspořit energii a snížit emise oxidu uhličitého budeme svítit méně. Pravdou je však opak, začali jsme sice používat úspornější svítidla, ale těmi nakonec svítíme ještě víc…

Z trhu v mnoha zemích byla stažena část nabídky klasických žárovek svítících pomocí rozžhaveného vlákna. Světelného znečištění však neubylo. Venkovní osvětlení ovládly sice úspornější, ale současně také zářivější sodíkové výbojky. Ty pak navíc začaly být nahrazovány světelnými diodami známými pod zkratkou LED.

Otravují vás elektronická přání jako smog? Nedivte se. Je to zbraň hromadného ničení

Ekologové samozřejmě vítají úspory elektrické energie, které změna svítidel přinesla. Zároveň však upozorňují, že mnohé LED žárovky silně září v modré části světelného spektra. Na tuto modrou část spektra jsou citlivé speciální buňky oční sítnice živočichů, včetně člověka. Tyto speciální buňky neslouží k podpoře zraku, nýbrž k seřizování správného chodu vnitřních biologických hodin.

Časté telefonování raději ne. Může nám záření z mobilu ublížit?

Pokud tedy večer nebo v noci sedíme před modravě zářící televizní obrazovkou, počítačovým monitorem nebo sledujeme displej mobilního telefonu, dostává se nám právě přes tyto buňky do mozku mylná informace o tom, že den ještě není u konce. Následuje rozladění vnitřních biologických hodin, které může mít na zdraví člověka velice neblahý vliv. Zvyšuje například riziko obezity, vzniku kardiovaskulárních chorob, mozkové mrtvice a dalších civilizačních onemocnění.

FOTO: Světelné znečištění

Světelné znečištění - MonitorSvětelné znečištění - ŽárovkySvětelné znečištění - VlaštovkySvětelné znečištění - Mobil IISvětelné znečištění - Mobil II
Další fotky
Světelné znečištění - TelevizeSvětelné znečištění - Světlo

Jak se do života zvířat promítne vysoký přísun tohoto modrého světla schopného postrčit ručičky vnitřní biologické časomíry, to zatím přesně nevíme. Lidé se před jeho účinky mohou chránit například tím, že si v mobilních telefonech vybírají zbarvení displejů, pokud možno bez modré části záření. Zvířata se však takto ochránit sama neumí, a tak je v našich rukou, abychom je před škodlivým modrým světlem co nejvíce chránili my lidé.Nepřehlédněte