16.9.2021
Zajímavosti

Prognostická a mundánní astrologie „ex post“ objasňují významné milníky v nedávných dějinách

Takzvaná prognostická astrologie pracuje s různými planetárními cykly. Zajímavé jsou v těchto otázkách zejména dlouhodobé planetární cykly, jež nastávají díky pohybům pomalých planet sluneční soustavy, které již prý údajně mají tu moc z poměrně dlouhodobého hlediska ovlivňovat dění nejen na osobní, ale rovněž i na společenské nebo též politické úrovni.

25.1.2021
Zajímavosti

Astrologie není naivní. Co má společného s medicínou?

Astrologie a medicína. Co s tím, v jednadvacátém století? Netahejte sem středověké šarlatány, řeknou si mnozí. Dříve, než se pohrdlivě ušklíbnete, dočtěte, prosím, tuto stránku. Medicína, se kterou se setkáváme v podobě, kterou známe, existuje sotva jedno století. Neuvěřitelně pokročila, co do techniky, vybavení, léčebných možností. Ale je to všechno? Opravdu to lidem stačí?

22.9.2019
Zajímavosti

Člověk je sám pánem svého osudu a svůj osud si vytváří on. Astrologie, šarlatánství i umění

Nikdo neví, nač tenkrát v únoru 1634, myslel Albrecht z Valdštejna, když do jeho ložnice vtrhla smečka ozbrojených vrahů. Snad mu bylo líto jeho Frýdlantského panství. Nebo nevyužité nabídky na českou korunu. Uvědomil si proradnost Habsburků? Je však docela možné že pomyslel i na horoskop svého astrologa, který se tak děsivým způsobem naplnil.

6.7.2019
Zajímavosti

Most, odkud je pohled na nejúžasnější panorama města na světě. Mystérium Kamenného mostu

Vltava rozhodně nepatří mezi světové veletoky. V noci, třetího února 1342, však i ona předvedla, že její síla si dovede poradit s každým lidským dílem. Tentokrát to odnesl Juditin most, který byl vystavěn v letech 1158 až 1172. Byl jedním z nejstarších ve střední Evropě, spolu s mostem v Řezně a Drážďanech. Zbytky jeho pilířů a oblouků se dodnes skrývají ve sklepeních domů, o několik desítek metrů severněji, než současný most Karlův. Pokud je nízký stav vody, lze jeho pilíře na dně řeky spatřit i dnes.