30.1.2020
Zajímavosti

Adolf Hitler kancléřem. Trpký plod Versailleské smlouvy

V lednu 1920, tedy před sto lety, byla Společností národů ratifikována smlouva, která vstoupila do historie, jako smlouva Versailleská. Půl roku po jejím podpisu, a dva roky po tom, co skončil dosud největší a nejkrvavější válečný konflikt v dějinách. Byl ratifikován dokument, který otevřel Pandořinu skříňku zla, které se dostavilo o dvě dekády později. Smlouva, která nevedla k míru, ale k další válce.