Spravedlivý díl, podíl nebo zacházení, jak chcete. Fair Deal jako utopická vize prezidenta Trumana

5.1.2020
Václav Pavlík
Další fotky

A samozřejmě k lepšímu. Konkrétně se jeho pomocí mělo dosáhnout plné zaměstnanosti, zvýšit kvalitu života obyvatel USA a podpořit občanská práva. A protože „Spravedlivý úděl“ je už tradiční český název tohoto programu, přidržíme se ho i zde.

V tomto ambiciózním souboru reformních návrhů předložených americkým prezidentem Harrym S. Trumanem Kongresu v jeho projevu stavu Unie 5. ledna 1949 se uvádí, že „každá skupina našeho obyvatelstva, každý jedinec, mají právo očekávat od své vlády poctivé a slušné zacházení (angl. fair deal)“. Truman předkládal Kongresu dlouhou řadu návrhů zákonů týkajících sociálních problémů a zaměstnanosti už od září 1945. Obecněji tento termín charakterizuje celou domácí agendu Trumanovy administrativy, od roku 1945 do roku 1953, kterou prezident nazval „životně důležitou“. Nabídl nové návrhy na pokračování liberálního Rooseveltova „New Dealu“ (Nový úděl), který vznikl za hospodářské krize ve 30. letech.

Cholera, mor, mravenci, Trumanovi spojenci. Nebyli sami. A my je nemohli vystát

Mezi tato navrhovaná opatření patřila federální podpora vzdělávání, velké snížení daní pro osoby s nízkými příjmy, zákon proti lynčování, stálá zemědělská politika, program zemědělské pomoci, zákony podporující zachování zemědělské půdy, federální podpora veřejného bydlení, sponzorování věd a výzkumu, imigrační zákon, nové projekty veřejných prací jako stavby přehrad, elektráren, zřízení nového ministerstva sociální péče, legislativa příznivá odborům a hájící občanská práva, zvýšení minimální mzdy ze 40 na 75 centů za hodinu, národní zdravotní pojištění, rozšíření pokrytí sociálního zabezpečení a zvýšení výběru daní o 4 miliardy dolarů za účelem snížení státního dluhu a financování těchto programů.

McCarthyho odsuzovali za fanatické tažení proti komunismu. Jeho boj zůstal nedoceněný dodnes

Proti Spravedlivému údělu vystoupilo mnoho konzervativních politiků, převážně republikánů a jižních demokratů. Tato série vnitřních reforem přispěla k přeměně válečné na mírovou ekonomiku. I přes silný tlak opozičních a částečně i vlastních poslanců, byly některé Trumanovy návrhy Kongresem schváleny, například dotace na veřejné bydlení formou zákona o národním bydlení v roce 1949. Podle něj byly uvolněny finanční prostředky na zboření slumů a jejich nahrazení 810 000 nových bytových jednotek, které by byly pro obyvatele finančně dostupné. Kongres také uvolnil peníze na hydroelektrárny, zúrodňování půdy na západě USA a na podporu farmářů a založil podle Trumanova návrhu Národní vědeckou nadaci.

Pro jeho tvrdou pravicovou linii ho podporoval Ku Klux Klan, média mu naopak nepřála

Většinu návrhů, které byly v tomto projevu Trumanem předneseny, však Kongres neschválil. Jednalo se o tak „velké“ věci, jako bylo národní zdravotní pojištění, zlepšení školství, zákon o občanských právech a zřízení komise pro otázky zaměstnanosti. K jejich uskutečnění došlo až za vlády Lyndona Johnsona (1963 – 1969) v rámci jeho sociálních programů.

Bylo to dobře, nebo špatně? Trumanova vize byla bezpochyby utopistická už jen v tom, že uvažovala o „plné zaměstnanosti“. V každé společnosti se najde určité, byť nevelké, procento osob, které jsou pro své postoje a vlastnosti nezaměstnatelné, i když jinak žádnými objektivními překážkami pokud jde o práci, např. špatným zdravotním stavem.

FOTO: Fair Deal

Fair Deal - Chaty a nezaměstnaní v západním Houstonu a Merceru u Berenice Abbotta na Manhattanu v roce 1935 – wikipediaFair Deal - Hooverville poblíž Portlandu, Oregon – wikipediaFair Deal - Senátor Robert A. Taft (1889 až 1953), hlavní oponent Trumanova Spravedlivého údělu – wikipediaFair Deal - Propagační plakát… (wikipedia)Fair Deal - Obyvatelé slumu při střetu s policií – wikipedia.
Další fotky
Fair Deal - Fair Deal - Prezident Franklin Delano Roosevelt (1882 až 1945). Fotografie z roku 19444 – wikipedieFair Deal - Harry Truman, prezident od 12. dubna 1945 do 20. ledna 1953 – wikipedie.

Podobně diskutabilní, a to dodnes a nejen v USA, je státní podpora zemědělství. A Trumanovi, jako zkušenému politikovi, muselo být jasné i to, že jím navržené sociální reformy jsou z hlediska státu finančně náročné. Zároveň však chtěl snížit daňovou zátěž pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, ale přitom vybrat na daních víc o 4 mld. USD. Je jasné, že od těch bohatých – a tedy i vlivných, kteří tomu dokázali zabránit.

Nemluvě o tom, jak ošidné je každé „sociální inženýrství“, kterým Trumanův „Fair Deal“ bezpochyby byl.Nepřehlédněte