• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • 6.2.2020
  Zajímavosti

  Na ilumináty věřil i Karel Gott. Kde se vzali osvícenci a co chtějí

  Slovo „Ilumináti“ pochází z latinského slova „osvícení“ a toto pojmenování si přivlastnilo více historických skupin, které spolu neměly příliš společného. Jejich společným rysem bylo, že tyto skupiny vlastnily gnostické texty nebo jiné tajné informace, které držely v tajnosti. Už jen pro své vlastní bezpečí.

  17.1.2020
  Zajímavosti

  Melichar Grodecký, kněz, nad jehož ostatky se slitoval jen kat

  Asi všichni se shodnou na tom, že pražská defenestrace v roce 1618 odstartovala jedno z nejkrutějších období naší historie a znamenala počátek třicetileté války. Smrt si nevybírala a oběťmi se stávali bohužel i vzdělaní lidé na obou stranách barikády. Někteří z nich jistě netušili, že je po smrti čeká osud světce. Jedním z nich byl i polský rodák Melichar Grodecký (v polštině Grodziecky).

  9.7.2018
  Praha

  Český král a císař Ferdinand druhý se narodil před 440 lety. Než nechal popravit české pány, slíbil zpovědníkovi kajícnou pouť

  Francouzský historik Ernest Denis o něm napsal, že „měl všecky vlastnosti výborného venkovského faráře, byl veselý, dobré mysli, omezeného vědění, bázlivý a úzkostlivý. Tento panovník, jehož vláda je jednou z nejkrvavějších v dějinách, neměl ani kapku žluči… Jsa povahy mírné, ctnostný bez boje, vedl život jednotvárný a pokojný uprostřed svých dětí. Byl velmi něžný, laskavý ke svým sluhům, jimž rád odpouštěl jejich poklesky. Okolo sebe rád viděl tváře spokojené, byl štědrý, ba až marnotratný…“ Ferdinand II. Habsburský nebo Štýrský, římský císař, český a uherský král, se narodil 9. července 1578 jako nejstarší syn arcivévody Karla II. Štýrského (1540 ve Vídni – 1590 ve Štýrském Hradci) a Marie Anny Bavorské (1551 v Mnichově – 1608 ve Štýrském Hradci).