• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Tip na výlet: Po stopách Václava Levého – Liběchov a okolí

  17.8.2018
  Renáta Šťastná
  Další fotky

  Minule jsme si připomněli, že Václav Levý pocházel z chudé rodiny a od mládí bylo jeho vášní vyřezávat ze dřeva. Největší láskou však bylo sochařství.

  Poté, co ho náhoda přivedla do služeb velkostatkáře Antonína Veitha, který ho zaměstnal jako kuchaře na svém zámku v Liběchově, se díky malíři Josefu Navrátilovi dostal na studia sochařství. Nejprve do Prahy a pak do Mnichova. Právě do Liběchova se Levý často a rád vracel a po okolí můžeme nalézt mnoho jeho výtvorů vytesaných v pískovcových skalách.

  Piknik pod záhadným stromem nebo průzkum dolu Michael. Kam na zajímavý výlet v Kladně?

  Máří, Harfenice, Had a pak po modré…

  Seznámili jsme se s pískovcovými reliéfy, které se po turistické trase z Liběchova nedají přehlédnout. Staneme-li před Hadem, stojíme na rozcestí, které nám říká, že vydáme-li se po modré, dojdeme po dvou kilometrech do údolní obce Tupadly. Nad obcí nás zaujme kopec Slavín se stejnojmenným zámkem a věží. Podle původního záměru měl být Slavín památníkem národních hrdinů ze staročeských pověstí. Začal jej stavět majitel liběchovského zámku Antonín Veith, inspirován příkladem německé Valhally a pařížského Panteonu. Došly mu však peníze a projekt se nepodařilo dokončit. Zůstala jen část původně plánovaného rozlehlejšího areálu. Slavín se stavěl v době, kdy Levý působil na zámku v Liběchově, ale sám se realizace sochařské výzdoby nezúčastnil. Objekt Slavína včetně věže, která dříve sloužila jako rozhledna, patří v současné době buddhistické společnosti jako meditační centrum a veřejnosti není přístupný.

  Tip na výlet: Po stopách Václava Levého, poznejte s námi romantická zákoutí kousek od Liběchova!

  Chráněné území podél Liběchovky

  U rozcestníku si můžeme vybrat, zda budeme pokračovat po modré, okruhem Václava Levého zpět do Liběchova, anebo se vydáme po zelené třeba až do Rozprechtic, což je čtrnáct kilometrů. Po modré je to odsud do Liběchova šest a půl kilometru a nemůžeme minout rozcestí v Želízech. (O těch si povíme příště.) Modrá nás z Tupadel vede údolím potoka Liběchovka. Vede tudy i Stezka svatého Kryštofa, která ukáže krásu dolní Liběchovky v plné parádě. Většina toku leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a má přírodní charakter. Protože nebyl regulován, provázejí jej rozsáhlé mokřady. Toto chráněné území patří svým přírodovědným významem mezi nejcennější u nás a je součástí mezinárodně registrované sítě mokřadních území v údolí Pšovky a Liběchovky. Chrání ostřicové mokřiny, podmáčené olšiny, rákosiny a mokřadní louky podél Liběchovky, která na svém přirozeném toku vytváří vedlejší ramena a meandry. Procházka je to úchvatná. Můžeme se kochat krásou nejen mokřin, ale i píle obyvatel, kteří mají nádherné a opečovávané zahrady. V letošních vedrech a suchu jsou, podle mého mínění, vděční za potok, který jim za domem teče. Však je to znát i na zeleni, která je podél koryta svěží a zdravá, na rozdíl od trávy a stromů, které nemají v dosahu vodní zdroj.

  FOTO: Želízy 2

  Želízy 2 - Želízy 5Želízy 2 - Želízy 10Želízy 2 - Želízy 11Želízy 2 - Želízy 9Želízy 2 - Želízy 7
  Další fotky
  Želízy 2 - Želízy 4Želízy 2 - Želízy 8Želízy 2 - Želízy 6Želízy 2 - Želízy 2Želízy 2 - Želízy 1Želízy 2 - Želízy 3

  Pohodlně dojdeme až do Liběchova a příště se můžeme těšit třeba na zastávku v Želízech, protože i tady je na co koukat.  Nepřehlédněte