Tip na výlet: Poznejte dvě málo známé, zajímavé a volně přístupné zříceniny v Jihočeském kraji

18.2.2021
Petr Matura

Podle archeologických nálezů zbytků nádob se na místě Hrádku nacházelo hradiště již v 10. až 11. století. Je možné, že zde měl sídlo vysoce postavený úředník z nedalekého přemyslovského správního hradiště Bozeň u Počapel.

Název Hrochův Hrádek dostal patrně podle vladyky Hrocha. V první čtvrtině 15. století na místě zaniklé stavby postavil zděný hrádek Petr Zmrzlík ze Svojšína mladší, přívrženec husitské strany a také blízký přítel Jana Husa a spolupracovník Jana Žižky. Mohlo se jednat o obrannou stavbu proti vpádu protihusitských zvíkovských vojsk Oldřicha z Rožmberka.

Tip na vycházku. Poznejte přírodu a historii pražských Modřan a jejich okolí

V té době vznikla třípatrová věžovitá budova, neomítaná a budovaná z lomového kamene. O pozdně gotickém původu svědčí i fragment krbu, dochovaný v třetím patře. Ve druhém patře místnost osvětlovalo okno se sedátkem a byl v ní vstup na prevét. První písemná zmínka pochází však až z roku 1475, kdy budovu již jako pustou prodával Václav ze Švamberka. Dalším majitelem je pak Bohuslav z Němčic, který ji prodal Janovi z Pruku, ale již v roce 1543 ji získal Zdeslav Ojíř z Očedělic. Roku 1574 se již tvrz uvádí jako pustá. V roce 1584, kdy byla v majetku Bukovanského z Bukovan, ještě prokazatelně stála. Zřícenina je velmi dobře přístupná a nachází se v těsném sousedství železniční trati.

Další velmi zajímavou zříceninou je Křikava. Nachází se na prudkém zalesněném ostrohu nad Černívským rybníkem naproti vsi Černívsko ve výšce 488 m n. m. Vystoupit ke zřícenině lze po celkem nenáročné cestě kolem rybníka. Na hrad vede i turistická značka.

První písemná zmínka o Křikavě je z roku 1357, kdy byla v majetku Huga z Dornštejna (uvádí se i Donerštejna). Střídání titulu pán z Křikavy a pán z Donerštejna je v písemných pramenech velmi časté. Jisté je, že Hugo byl zakladatelem hradu.

Impozantní, volně přístupnou zříceninu starobylého hradu Oheb lze navštěvovat celoročně

Po smrti otce vládl Křikavě jeho syn Jindřich, který zastával titul mistra královské kuchyně. K jeho smůle ho o hrad připravil Dobešík z Boru. V těchto bojích byl hrad poškozen a vypleněn. V roce 1418 hrad Křikava získal Petr Zmrzlík ze Svojšína. Během husitských válek byl vypálen a pobořen. Návštěva obou hradů je velmi nenáročná a milovníci památek i historie si zde přijdou na své.



Nepřehlédněte