Tři králové a Silvestr. Kdy opravdu končí Vánoce

3.1.2020
Zaz

Proto v některých zemích připadají Vánoce až na toto datum. Dárečky si zde dávají tedy až 6. ledna, případně variabilně 24. prosince. To, kolik králů doopravdy bylo, ale nevíme. Jejich podoba není sice novodobá, pochází ale až někdy z 16. století.

Dárečky, které přinesli Kašpar, Melichar a Baltazar Ježíškovi mají představovat všechna skupenství. Stáří mužů zase odpovídá všem etapám lidského života. Jeden z králů, nebo mudrců je tedy mladý, druhý ve středních letech a třetí je stařec.

Fenomén jesliček ovládl svět a přesáhl hranice křesťanské víry. Jak se objevily jesličky, vánoční betlém

Zajímavý je také význam silvestru, který se chtě nechtě pojí s křesťanstvím více než si myslíme.
Silvestr, dříve také Sylvestr je křestní jméno a pochází z latiny, kde silva znamená les a silvestris, znamená lesní. Spojení silvestr potom znamená „Muž z lesa“. Ženským ekvivalentem je Silvie.

Bujaře vlastně oslavujeme smrt, a to nejen starého roku, ale také jakéhosi Silvestra. Svatý silvestr se narodil v druhé polovině 3. století v Římě. Jako křesťan se nevyhnul pronásledování. Údajně pak vyléčil Konstantina Velikého z malomocenství, tedy lepry.

Jak Tři králové k mobilu přišli, aneb 6 podivných věcí, co o tomto svátku nejspíš nevíte

A milý silvestr zemřel zrovna 31. 12. 332. Oslavy konce roku a jeho smrti se však spojily až s příchodem gregoriánského kalendáře, který konec roku určil na 31. prosince. Lidé dříve v tento den chodili do kostelů, kde mu děkovali tichou modlitbou. Je patronem domácího zvířectva.Nepřehlédněte