V Polsku vyroste po stovkách let chrám slovanských bohů

23.5.2020
Jaroslav Svoboda

Svatyně pro obřady i vzdělávání

Chrám má stát v polské Vratislavi a po stovkách let bude symbolickým návratem zpět ke kořenům nejen Poláků, ale všech Slovanů. S nápadem na projekt přišel spolek Wroclavská Watra, který sdružuje zájemce o slovanskou historii a především pak o původní víru našich předků. Celý prostor svatyně má sloužit jak k náboženským, tak ale i ke vzdělávacím účelům. V plánu je seznámit návštěvníky s předkřesťanskou kulturou, tradicemi, zvyky, ale i tanci či řemesly starých Slovanů.

V Čechách boj mezi pohanstvím a křesťanstvím pokračuje dosud. Jsme opravdu ateisté?

Především místo pro slovanské obřady

Vedoucí spolku Wroclavska Watra Rafal Merski se vyjádřil, že hlavním důvodem stavby chrámu je potřeba vytvořit místo pro náboženské obřady. „Jsme stoupenci naší slovanské víry a budování chrámu nám umožní uskutečňovat obřady, setkávat se s komunitou i rodinami. V chrámu chceme ale také vzdělávat, hlavně vyučovat písně, taneční vystoupení a jiné,“ říká a jednou větou dodává: „Vše nám to pomůže zpopularizovat znalosti o tradicích a víře Slovanů, včetně historického aspektu.“

Stavba za 70 tisíc

Výstavba chrámu by dle odhadů měla vyjít na zhruba 70.000 zlotých. „Velká část této částky již byla nashromážděna na stránkách zrzutka.pl, ale sbírka pokračuje dál,“ nechal se slyšet Merski.

Den, kdy křesťané zničili slovanskou svatyni

Proč je dnes takový zájem o slovanské náboženství?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak se může zdát. Hledejme ji v souběhu několika faktorů, jako je současný uspěchaný život, odcizení od přírody a živlů a samozřejmě některé kroky křesťanských církví, které se navíc často zmítají v trestních kauzách zneužívání dětí a podobně.

„Zájem o pohanství u nás roste. Více lidí hledá svou duchovní cestu a obrací se ke kulturnímu dědictví Slovanů, protože je pro ně nejbližší a nejpřirozenější. Jiní se zajímají o historické otázky, což je bezvadné, protože Poláci by měli vědět, odkud pocházejí a v co věřili jejich předkové,“ shrnuje Rafal Merski.

Seznamte se s polskou kinematografií. Bardzo fajný festival v Oku

Katolíci chtějí chrám zničit

Zatímco Watra pracuje na plánech stavby a zároveň obsahové náplně činnosti ve svatyni, přišli radikální katolíci stejně jako před 850 lety se stejnou rétorikou: „Prohlásili, že chrám zničí, až bude dokončen. Myslím si však, že to nemůže ovlivnit názor většiny. Častěji pozorujeme reakce, které naše plány schvalují,“ pochvaluje si Merski.

Zatím ale stále chybí informace, jakému patronovi bude chrám zasvěcen.

Když v zemi vládne čaroděj a státním náboženstvím je vúdú. Vítejte na Haiti v době Papa Doca

Čeští Slované a nové náboženství

V naší zemi je také několik organizací zastřešujících všechny slovanské novopohany. Největšími jsou patrně Slovanský kruh a Rodná víra. V současné době získal Slovanský kruh i potřebný počet podpisů pro vytvoření oficiální náboženské společnosti a tím i legitimního slovanského náboženství na našem území. Zda-li bude reálná výstavba obdobného chrámu i v Česku ukáže až čas.Nepřehlédněte