Vedení berounské radnice projedná výstavbu v lokalitě Na Ptáku

21.1.2021
Martin Solar

Kontroverze jsou na místě. Jedná se o tisíce m2 luk, lesů a polí bez infrastruktury, přístupné jednou úzkou silničkou přecházející v cyklostezku Po stopách českých králů, které by se měly z orné půdy a trvale zatravněné plochy změnit na stavební parcely pro individuální bydlení.

V Berouně a okolí přitom už zanikly tisíce hektarů polí a luk pro výstavbu satelitního bydlení. Bez odpovídající infrastruktury, jako je frekventovaná veřejná doprava a lékařská péče, by další stovky nových obyvatel jen zhoršili už tak neuspokojivou situaci pro místní.

Strážmistr Zahálka. Jeho představitel nebyl ani zdaleka muž jediné role

Zastupitelstvo v případě lokality Na Ptáku rozhodlo o tom, že by se nejprve měla zpracovat územní a ekonomická studie daného území. Z vizualizace a základní obeznámenosti se situací v dané lokalitě je ale zřejmé, že zpracovávat pro toto území studii o přínosnosti změny orné půdy na stavební pozemky, by bylo jen nehospodárným nakládáním s finančními prostředky města.

Není se co divit, že místní obyvatelé sepsali proti plánu na možnou výstavbu na „zelené louce“ petici.

Ztráta orné půdy je jedním ze zásadních a neřešených problémů Česka. Ročně mizí stovky hektarů kvůli individuální a průmyslové výstavbě. V některých případech může být taková změna opodstatněná, ale lokalita Na Ptáku takovým případem není. Do města je vzdálená 3 km, spojení je úzkou silničkou do centra a lávkou s protilehlým Pražským předměstím. Jediným, kdo by kromě majitelky ze změny měl ekonomický profit je případný developer, který by zde po změně územního plánu mohl nasázet jeden rodinný domek vedle druhého. I kdyby potřebnou infrastrukturu zaplatil developer, co by tato masová výstavba přinesla městu a jeho obyvatelům?

V Berouně samotném je přitom dost jiných ploch, které lze využít pro bytovou výstavbu. Mělo by se tak ale stát až po tom, co bude stávajícím i budoucím obyvatelům zajištěna dostatečná kapacita zásobování pitnou vodou, zajištěna dopravní obslužnost a místa ve školách a školkách. To jsou mimochodem problémy, které řeší mnoho středočeských měst a například z hlediska zásob pitné vody, všechny developerské projekty uspokojit nelze. Nezbývá, než aby radnice jednaly jako odpovědný hospodář a ve stavebních plánech byly více zdrženlivé.

SM

Titan, prapodivný svět života bez kyslíku. Co všechno víme o největším měsíci Saturnu?Nepřehlédněte