Vrahové! Poslední slova degradovaného majora patřila komunistické justici

V Československu bylo v prvních letech po komunistickém převratu popraveno z politických důvodů více než dvě stě lidí. Téměř čtvrtinu z nich tvořili vojáci a důstojníci československé armády. Jedním z nich byl i major René Černý, profesor Vysoké školy válečné a bývalý důstojník Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. V pátek uplynulo 105 let od jeho narození.

Generálmajor (in memoriam) René Černý se narodil 26. července 1914 v Kvíčku (dnes součást Slaného) v rodině českého železničáře. Navštěvoval obecnou školu ve Zbečně u Křivoklátu, pak v Ploskovicích u Litoměřic. Poté pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Liberci, v červnu 1934 odmaturoval na jičínské reálce.

Po dobrovolném absolvování základní vojenské služby setrval v další činné službě. Ve 30. letech 20. století absolvoval Školu pro důstojníky jezdectva v záloze. V prvorepublikové armádě působil v nejrůznějších pozicích jako je například velitel čety nebo zpravodajský důstojník. Před odchodem do zahraničí, začal studovat práva na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Po okupaci se zapojil do formujícího se odbojového hnutí Obrany národa. Měl na starosti převádění vojenských osob přes moravsko-slovenskou hranici a jejich přechod do Polska.

Po jeho prozrazení musel také ilegálně utéct do zahraničí. Ve Francii působil jako zpravodajský důstojník, po pádu Francie musel utéct lodí do Velké Británie. Zde působil v 1. československé smíšené brigádě jako velitel čety. Na konci 2. světové války se jako zástupce velitele roty zúčastnil obléhání Dunkerque.

Výstava na Kulaťáku přibližuje osudy nespravedlivě odsouzených důstojníků naší armády

Koncem října 1945 dostal rozkaz, kterým byl povolán do II. ročníku Vysoké školy válečné v Praze. Studium na této prestižní škole by jej za normálních okolností předurčovalo k rychlému služebnímu postupu a k zastávání těch nejodpovědnějších míst v armádních strukturách. Ale již hluboko před únorem 1948 se komunisté snažili postupy svých politických odpůrců, k nimž Černý jako prototyp prvorepublikového a prozápadně orientovaného důstojníka bezpochyby patřil, pokud možno co nejvíc brzdit, když už jim nemohli přímo zabránit. Na majora byl povýšen až 6. února 1947 – plukovníku Bohumilu Reicinovi, šéfu 5. oddělení Hlavního štábu armády, se toto povýšení podařilo oddalovat více než osm měsíců.

V létě 1947 pak úspěšně ukončil studium na VŠV. Jako jeden z nejlepších absolventů byl hned po svém absolutoriu VŠV ustanoven jejím profesorem. Přednášet začal na podzim 1947. Rok po absolvování VŠV, tedy v létě 1948, měl být jmenován majorem generálního štábu. K tomu však kvůli událostem roku 1948 nedošlo.
Slibně se rozvíjející kariéra vzala za své, tak jako u mnohých jiných, 25. února 1948. Již dva dny po převratu proběhla na VŠV v Praze první čistka. René Černý, tehdy profesor taktiky týlu ve II. ročníku, se stal jednou z prvních obětí. Byl okamžitě zbaven pedagogické činnosti a postupně převelen k týlovým jednotkám.

Antonín Randa, právník z největších. Jeho řeč před sněmovnou rozdělila pražskou univerzitu vedví

Vzhledem k pozornosti, kterou mu v té době věnovalo Reicinovo oddělení, se rozhodl pro urychlený odchod do zahraničí. Z osobních důvodů se rozhodl pro přechod společně se svojí snoubenkou Bohumilou Vrbovou a rodinou svého přítele z Klubu spojeneckých důstojníků JUDr. Františka Buldry. To se mu pravděpodobně stalo osudným.
Počátkem dubna odjel na jižní Moravu V přechodu hranic jim měl pomáhat respicient místního oddělení finanční stráže František Bernát, který však celou záležitost ohlásil. Dne 1. května 1948 padla celá skupina do předem nachystané pasti přichystané znojemskou úřadovnou StB.
Soudní přelíčení se konalo 10. prosince 1948 před nedávno vytvořeným Státním soudem. René Černý byl uznán vinným ze zločinů příprav úkladů o republiku, zločinu zběhnutí, pokusu zločinu vojenské zrady a zločinu svádění k zneužití moci úřední a odsouzen ke kasaci z vojenské hodnosti, odejmutí všech vyznamenání a trestu odnětí svobody na 19 let a dalším vedlejším trestům. 21. prosince 1948 přemístěn do Plzně na Bory.

Počátkem září 1949 se zde seznámil s podstrážmistrem Sboru vězeňské stráže Jaroslavem Flemrem. Ten se již dříve rozhodl odejít na Západ a vzít sebou prominentní vězně, Černého a bývalého generálního inspektora čs. letectva ve Velké Británii div.gen. Karla Janouška. Plán byl však vyzrazen a Flemr byl 28. září 1949 zatčen a následně odsouzen na doživotí.
Janoušek s Černým byli souzeni zvlášť 28. března 1950 Státním soudem přímo v areálu borské věznice.
Oba byli uznáni vinnými ze zločinů velezrady a pokusu o zločin vyzvědačství a odsouzeni na doživotí.

Jen dosedl do křesla šéfa firmy, přišla velká hospodářská krize. František Ringhoffer III. ale rodinný podnik uchránil

18. dubna 1950 informoval velitel borské trestnice kpt. František Šafarčík Krajské velitelství StB v Plzni o údajné ilegální protistátní organizaci, existující mezi příslušníky SVS a prominentními vězni. Zatčeno bylo celkem 11 příslušníků SVS a mezi vězni bylo vytipováno osm „prominentů“ – pět vyšších důstojníků, dva bývalí poslanci Ústavodárného národního shromáždění a jeden bývalý soudce. Zdá se pravděpodobné, že Černý se do této skupiny dostal díky svému „pokusu“ o útěk a víceméně na poslední chvíli. Protokolárně byl vyslýchán jen jednou, 25. dubna 1950. Při výslechu i před soudem Černý jakoukoliv svou účast na této „ilegální organizaci“ kategoricky popřel. K usvědčení však stačily výpovědi těch, kteří svou „vinu“ přiznali a pod příslibem nižších trestů ji byli ochotni přiznávat i nadále. Před Státním soudem, jenž zasedal v porotní síni Krajského soudu v Plzni ve dnech 11. a 12. května 1950, šlo však již o pouhou formalitu.

Už 5. května totiž přijala „bezpečnostní pětka“ plzeňského KV KSČ stanovisko, v němž vyslovila plný souhlas s návrhem Ministerstva spravedlnosti, aby nad Černým byl vynesen a také vykonán rozsudek smrti. A že spolu s ním budou popraveni bývalý poslanec Strany lidové Stanislav Broj (*1901 ve Volduchách) a dozorce SNV Čeněk Petelík (*1917, Mittweida v Německu). Tenhle řadový bachař, který byl u popravy Heliodora Píky, se na šibenici dostal patrně jen proto, že zvedl, uschoval a Brojovi pak předal cigaretu, kterou generál Píka kouřil před popravou.

Kdo první pokoří La Manche v letadle, Blériot, nebo Latham? Před 110 lety se rozhodlo

Bylo 6 hodin a 13 minut ráno 23. května 1950.
Pětatřicetiletý degradovaný voják Černý byl jako třetí předveden k popravě.
„Chci vám říci, že jste mne odsoudili pro nic a že je to vyložená vražda. To říkám pod šibenicí. Tady bych vám řekl, že jsem něco udělal, ale já jsem nic neudělal. A vám, pane státní prokurátore, mnoho štěstí nepokvete,“ řekl tehdy.
Nato byl v 6.14 předán mistru popravčímu k provedení výkonu trestu, načež odsouzený zvolal: „Vrahové!“
V 6.15 mistr popravčí exekuci provedl.
O jedenáct minut později ohlásil lékař smrt udušením.

Zdroje: Jiří Plachý, Vojenský historický ústav; Wikipedie

FOTO: René Černý

René Černý - 1 DSC09363 černý jako důst zahr jednotky ve VB (2)René Černý - 2 DSC09364 černý rené v tankistickém baretu RACRené Černý - 3 DSC09365 černý rené majorRené Černý - 4 janousekRené Černý - 5 broj
Další fotky
René Černý - 6 petelík

 

Dnes, 13:40
Koňovití savci existují přibližně 55 milionů let. Za tuto dobu vytvořili více než deset druhů,...
Dnes, 10:20
Mnozí vydavatelé časopisů to vědí a vidí v tom klondike. Sázejí na ženskou potřebu vrby...
Dnes, 08:11
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
Dnes, 08:11
Baťova obchodní strategie je dnes už poměrně známá, výrobna obuvi, výstavba domů pro své zaměstnance,...
Včera, 14:20
Mrazivá noc počínající zimy pomalu končí. Krajina je dosud poseta mnoha tisíci ohníčků, u kterých...
Včera, 13:40
Lidé se pomalu ale jistě stěhují z měst na venkov. Někdo tam jde, protože chce...
Včera, 11:40
Jistě si všichni umíme představit, že období raného středověku nepatřilo právě k těm nejklidnějším. Nájezdy...
Včera, 11:11
O splavnění řeky Moravy se lidé snažili několik století, ovšem až v první polovině toho...
Včera, 06:40
Předvánoční pečení patří k době adventu stejně jako věnec se čtyřmi svíčkami. Krásně provoní byt vanilkou,...
1.12.2020
Jako by to snad nebyla ani architektura, ale jen pouhá hračka, stavebnice Lego. Mezi naprosto...
1.12.2020
Budoucnost práce budou určovat flexibilita a odolnost. Současná krize vyžaduje od firem, aby naslouchaly potřebám...
Reklama