• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Za zlatou žilou. Méně známá jílovská zlatorudná štola Václav

  17.10.2020
  Petr Matura

  Jílové u Prahy a jeho okolí bylo vždy proslulé těžbou zlata a nachází se zde bezpočet štol. Některé z nich jsou běžně přístupné veřejnosti a mají pravidelnou otevírací dobu. My se však podíváme na štolu Václav, která je přístupná pouze po předchozí domluvě. Její prohlídka však zcela určitě stojí za to.

  Tato štola je nejdůležitější odvodňovací štolou v jílovském zlatorudném revíru. Předpokládá se, že její úvodní části byly v provozu již od 13. století. Současnou podobu však získávala až od 18. století.

  Rozsáhlá těžba probíhala na tzv. Kocourských žilách právě v 18. století. Jedná se o několik paralelních žil táhnoucích se od jižního břehu Sázavy až po Jílové u Prahy. Jednou z těchto žil je také Václavská žíla, těžená štolou Václav.

  Tajná továrna téměř v srdci Prahy. Tajemství Branické skály

  V roce 1828 bylo rozhodnuto pokračovat v ražbě z Václavské štoly směrem k šachtě Pepř a jejím odvodněním zpřístupnit nejnižší partie Šlojířské žíly. Tato žíla, jako nejbohatší v oblasti, byla do značných hloubek vydobyta již ve středověku a Václavská štola měla pomoci k obnovení těžby na této kdysi velmi bohaté žíle.

  Tip na výlet: Vydejte se k našim sousedům do Polska a pátrejte po tajemstvích třetí říše

  Po necelých čtyřiceti letech ražby ve velmi tvrdých horninách došlo k prorážce do šachty Pepř a jejímu odvodnění. Těsně pod šachtou byla překřížena žíla považovaná za Šlojířskou a byla sledována chodbou. Obsahy zlata však byly velmi nízké, a tak byly větší práce v této oblasti zastaveny. Teprve na začátku 20. století zjistil prof. Barvíř, že došlo k záměně Šlojířské žíly za Římsko-říšskou žílu.

  Naposledy byl celý jílovský areál otevřen kvůli těžbě zlata v letech 1939 – 1968. V této době byly na úrovni štoly Václav vyraženy další dva kilometry chodeb a šachta Pepř byla prohloubena o další dvě patra. Ze štoly Václav byla vyražena propojovací chodba až do Bohulib, kde došlo k napojení na Bohulibskou Novou jámu. Definitivně těžba skončila v roce 1968, ale štola i nadále plní svoji funkci a odvodňuje hlavní část jílovského zlatorudného revíru.

  Pod Bulovkou je podzemní nemocnice. Veřejnost se do ní nyní může podívat

  Díky společnosti Montanika, která v roce 2013 získala báňská díla dolu Pepř, se má možnost do dolu podívat i laik, a to za dodržení přísných bezpečnostních podmínek. Práce na zpřístupnění začaly již v roce 2014 a i když by se dalo říci, že nejtěžší práce mají členové společnosti již za sebou, rekonstrukce i nadále pokračuje. Sympatické je, že všichni členové společnosti věnují štole většinu svého volného času. Díky nim si dnes návštěvník může projít prohlídkový okruh v celkové délce čtyři kilometry a průvodce poskytne zasvěcený výklad o historii a těžbě.

  Štola má stálou teplotu 11 stupňů Celsia a v její větší části je snížený profil. Cestu je místy potřeba absolvovat po dřevěných lávkách. Prohlídková trasa však vede po rovině a neměla by tudíž být příliš fyzicky náročná. Odměnou za námahu pak je zážitek na celý život.

  FOTO: Štola Václav

  Štola Václav - Štola VáclavŠtola Václav - důl Pepř štola VáclavŠtola Václav - Štola Václav


  Nepřehlédněte