Západočeská univerzita zve na Noc vědců

30.9.2022
Andrea Jančová

Prostory technických fakult Zápdočeské univerzity v Plzni v pátek večer ožijí. V kampusu na Borských polích bude od 18 do 22 hodin připraveno na 18 expozic pro všechny, kteří chtějí poznávat svět všemi smysly. Společně se stovkami univerzitních a vědeckých pracovišť po celé Evropě univerzita ukáže, že věda je nejen užitečná, ale i zábavná.

Vrcholem plzeňské Noci vědců bude videoprojekce na jednu z budov. Expozice, spojené tématem „Všemi smysly“, zaplní přízemí Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní. Představí se ale i další fakulty. Malí vědečtí nadšenci se mohou těšit na virtuální realitu, experimenty se zvukovými pomůckami, ukázky, při nichž bude potřeba zapojit hmat nebo například vnímat magnetické pole a mnoho dalšího. Ve 21.30 hodin pak Noc vědců vyvrcholí videoprojekcí na budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, již umělci z této fakulty rovněž připravili.

Ještě předtím si však návštěvníci prohlédnou a vyzkouší všechny expozice. Kdo by nechtěl alespoň na chvíli létat a dívat se na svět z ptačí perspektivy? Simulátor padákového kluzáku na Fakultě elektrotechnické, takový pohled nabídne. S brýlemi na virtuální realitu se malí proletí nad krajinou, budou ovládat směr padáku, zkusí si přistání a chování v nestandardních letových situacích. Ošálit návštěvníky virtuální realitou zkusí také Fakulta strojní na stanovišti Strojařina všemi smysly.

V expozici Jak můžeme cítit magnetické pole návštěvníci zjistí, že ačkoliv je magnetické pole všude kolem nás, naše smysly ho nezaznamenají. Na stanovišti Fakulty aplikovaných věd Akustika na vlastní uši si zájemci vyzkouší moderní možnosti záznamu a zpracování zvuku nebo poznají akustické úpravy prostorů, vedoucí k lepší srozumitelnosti. V expozici Kybernetický šestý smysl se seznámí s virtuálním dvojníkem Jana Amose Komenského, objednají si nápoje u virtuálního číšníka a také se mohou těšit na celebritátor, který zjistí, které známé osobnosti se nejvíce podobají.

Fakulta pedagogická nechá zkoumat Fyziku všemi smysly, Fakulta filozofická dá nahlédnout do Dobrodružství archeologie a prozradí Jaké je to mít smyslovou zkušenost, oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání zase zve: Bav se vědou všemi smysly. V expozici Jak snadno se necháme oklamat ukáže Fakulta ekonomická formou soutěže, jak mohou marketéři jednoduchými triky ošálit naše smysly a mysl, a upozorní na některé zajímavosti našeho nákupního chování.

Možnost otestovat si své smysly nabídne také Fakulta zdravotnických studií na stanovišti Smysl pro prevenci a záchranu. Fyzioterapeuté se zaměří na vše, co se týká chůze. Návštěvníky tak čeká škola zdravé chůze, ukázka modelů patologie chůze, měření na specializovaném přístroji a orientační snímek nohy. Radiologové představí svůj obor od RTG kazet a filmu až po současné moderní hybridní systémy. Záchranáři představí modifikovaný ABCDE postup pro poskytování kardiopulmonální resuscitace, jejíž včasné zahájení a správné provádění zahraňuje lidské životy.

Techmania Science Center si pro návštěvníky připravilo experimenty se zvukovými pomůckami, například ukázky orientace člověka v prostoru podle zvuku v porovnání se zvířaty. Nebudou chybět ani pokusy s termokamerou a experimenty s vnímáním barev. Program bude doplněn i efektními pokusy s tekutým dusíkem nebo světelnými chemickými experimenty. Centrum robotiky se zaměří na programování a roboty.

Zdroj :vz,  TZ ZČUNepřehlédněte