Zapomenutá jména 2. světové války. Generál SS, který potlačil Slovenské národní povstání

9.12.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Budoucí generál vojsk SS Hermann Höfle se narodil 12. září roku 1898 ve městě Augsburg v Bavorsku jako syn poštovního úředníka. Po absolvování základní školy nastoupil na gymnázium, kde úspěšně odmaturoval. Roku 1916 vstoupil do císařské armády jako kadet a byl zařazen k pěšímu pluku na západní frontě. Po výcviku se stal leteckým pozorovatelem dělostřelectva a byl povýšen do hodnosti praporčíka a později poručíka. Stihl ještě vystudovat vojenskou školu a do konce války byl několikrát těžce raněn.

Francouzský generál měl zkrotit českou rebelii, málem přitom přišel o penis

Po skončení první světové války a demobilizaci vstoupil, stejně jako mnoho jeho spolubojovníků, do polovojenských oddílů „Freikorps“ a účastnil se roku 1919 potlačení levicového povstání v Bavorské republice rad. Přitom se seznámil s budoucím velitelem jednotek SA (Sturmabteilung), tehdy ještě kapitánem Ernstem Röhmem a stává se jeho pobočníkem. V listopadu 1923 se Hermann Höfle zúčastnil Hitlerova mnichovského pivního puče, po jehož potlačení byl Röhm zatčen. Höflovi se tehdy podařilo zůstat na svobodě.

U pamětní desky Arnošta Antoše, padlého v Pražském povstání, stál čestnou stráž. Nyní přispěl k jejímu navrácení!

K 1. dubnu roku 1925 byl povýšen do hodnosti nadporučíka a 25. listopadu téhož roku se oženil se svojí přítelkyní Elisabeth Schäferovou, se kterou měl později dvě dcery. Roku 1930 složil zkoušku z tlumočnictví ze španělštiny a o rok později se stal velitelem roty bavorského pěšího pluku. Po povýšení do hodnosti kapitána roku 1932 začal učit taktiku na vojenské akademii v Berlíně a o dva roky později je propuštěn do zálohy v hodnosti majora.

Začátek války ho zastihl u jednotek Národně socialistického motoristického sboru (NSKK – Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps), odkud 1. 7. 1943 přestoupil do SS, kde získal generálporučíka SS (SS-Obergruppenführer). V září téhož roku byl jmenován policejním velitelem ve středním Německu a od 5. října sloužil ve funkci velitele SS a policie na území Slovenského štátu.

Před 76 lety zemřel na Bulovce nacista a říšský protektor Heydrich. Šílené osudy potkaly i jeho kolegy

Tam se SS-Obergruppenführer Hermann Höfle stal z titulu své funkce organizátorem tvrdého, a nakonec úspěšného zásahu proti nepřátelům německé říše, tedy účastníkům Slovenského národního povstání a jejich pomahačům z řad civilního obyvatelstva. Na těch největších a nejkrutějších represích se podílely právě jednotky Waffen-SS spolu s Pohotovostními oddíly Hlinkovy gardy. Po vojenské porážce SNP uspořádal generál Höfle oslavu v centru SNP v Bánské Bystrici, které se zúčastnili i představitelé Slovenského štátu v čele s prezidentem Jozefem Tisem. Höfle a další příslušníci SS při této příležitosti obdrželi vysoká slovenská vyznamenání.

FOTO: Generál vojsk SS Hermann Höfle

Generál vojsk SS Hermann Höfle - Aufmarsch am Abend der Machtergreifung HitlersGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Slovenské národní povstání – Propaganda Hlinkových gard během SNP – wikipedieGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Posen, Regelung des Verkehrs durch NSKKGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Freikorps – německé dobrovolnické oddíly po prvníé světové válce – wikipediaGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Hitler-Putsch, München, Marienplatz
Další fotky
Generál vojsk SS Hermann Höfle - Řidičský odznak NSKK – wikipediaGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Slovenské národní povstání – Nástup vojáků 1. československé armády na Slovensku- wikipedieGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Slovenské národní povstání – Povstalecká kolona – wikipedieGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Slovenské národní povstání – Ustupující vojáci po porážce povstání – wikipedieGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Slovenské národní povstání – Povstalecký 88mm kanón Flak – wikipedieGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Hanns Ludin (1938)- 9. prosince 1947 byl odsouzen k trestu smrti a byl pověšen nebo poněkud uškrcen. Umíral ve smyčce 20 minut-wikipediaGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Civilní odznak ss – wikipedieGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Národně socialistický motorový sbor, jehož byl Hoefle členem – wikipediaGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Prsten SS – wikipedieGenerál vojsk SS Hermann Höfle - Soviet_guerilla

Po druhé světové válce se Hermann Höfle jako válečný zločinec zodpovídal spravedlnosti před Národním soudem v Bratislavě, společně s německým velvyslancem na Slovensku Hannsem Ludinem, kde byli také oba dva odsouzeni k trestu smrti a dne 9. prosince roku 1947 popraveni oběšením. Některé zdroje však tvrdí, že Höfle zemřel již 3. prosince ve vazbě. V necelých padesáti letech měl v každém případě ta nejlepší vojenská léta zcela jistě ještě před sebou. Kdyby ovšem Německé vyhrálo válku…Nepřehlédněte