Zázraky rabína Löwa. Samozřejmě, stvořil golema, ale to není ani zdaleka všechno

Další fotky

Dnes od úmrtí učeného rabína uplynulo 410 let, pověsti o něm si ale žijí svým životem dodnes. Ta o golemovi je jasný důkaz toho, že zvládnutím kabaly se lze dostat až na úroveň samotného Stvořitele. A to se přece moc hezky čte nebo poslouchá. Protože potom jako samotný Bůh můžete cokoliv…

Rabi Löw, celým jménem Jehuda Liva ben Becalel, se narodil s největší pravděpodobností někdy v letech 1512 – 1525 v Poznani v Polsku, i když některé starší prameny uvádějí jako místa narození Wormsu v jihozápadním Německu (dnes spolková země Porýní – Falc). Pocházel z vlivné rabínské rodiny, jejíž původ údajně sahal až k dynastii krále Davida. Měl tři bratry – podle jedné z verzí byl druhý nejstarší, podle jiné nejmladší. Jeho bratři Sinaj, Chajim a Samson byli rovněž renomovaní učenci.

Dokonale obsazený film Císařův pekař přináší podívanou, kterou lidé milují dodnes. Jak to bylo ale s Golemem ve skutečnosti?

Rabínův život je opředen mnoha pověstmi a legendami, z nichž řada zlidověla a je považována za fakta, ačkoli se historicky dají jen těžko doložit. Podle jedné z nich studoval na různých ješivách (židovských školách vyššího vzdělání) v Polsku a Německu, podle jiného podání se vzdělával sám a výuku v ješivách neabsolvoval.

V roce 1553 poměrně brzy, ve 28 letech, přijímá úřad vrchního moravského zemského rabína v Mikulově. Po dvacetiletém působení na Moravě odchází roku 1573 do Prahy, kde zůstal do roku 1584. Poté odešel podle jednoho z pramenů do polské Poznaně, tedy do svého možná rodného města, podle jiné zpět na Moravu.

Do Prahy se vrátil roku 1588. Během tohoto působení se 16. 2. 1592 údajně setkává na Pražském hradě s císařem Rudolfem II. O čem spolu jednali není známo, ale podle některých (samozřejmě neověřených) informací, které rovněž časem zlidověly, se tato schůzka týkala společné záliby v alchymii a kabale.

Magická Praha. Je pověst o Golemovi reálná? A proč stojí v chrámu sv. Jiří socha s vyhřezlými vnitřnostmi?

Patrně během roku 1592 rabín Löw z Čech opět odchází, tentokrát je jisté, že do Poznaně, kde se stává vrchním rabínem. Podle některých zpráv byl důvod jeho častého stěhování ten, že v Praze měl vždy velké problémy s představiteli židovské obce, která se ke svému bezesporu nejslavnějšímu rabínovi široko daleko měla údajně chovat velmi macešsky.

O několik let později se rabín Löw přesto zase vrací do Prahy a zůstává zde až do své smrti 17. září 1609. V Praze také nalezl místo svého posledního odpočinku na Starém židovském hřbitově v Praze.

Legendární rabín připomíná všem lidem jeden z prvních etických kodexů. V zásadě platí dodnes

Rabín Löw nejenom vynikal jako učenec, ale poštěstilo se mu i v rodinném životě. Jeho manželka Perla (Pearl) mu dala sedm dětí, šest dcer a syna Bezabela, který se stal rabínem v Kolíně, ale zemřel na počátku roku 1600. Byl známý svým bohatstvím, které mělo pravděpodobně původ v úspěšných obchodních aktivitách jeho otce.

Anebo ne? Rabín Löw je totiž považován za jednoho z největších znalců kabaly s tím, že ji dokázal používat i prakticky. Čili činit hotové zázraky. Tím nejznámějším z nich je zcela jistě stvoření golema, umělého člověka. Ale to nebylo ani zdaleka všechno. Kromě toho také dokázal proměnit hroudy, kamení a bláto, které na něj házel dav, v čerstvé květy. Když šel vstříc císařskému kočáru, koně se před ním sami zastavili a nezajeli ho. Vlastnil kouzelnou lampu, laternu magicu, ze které promítal pohyblivé obrázky na sloup kouře.

Pražský židovský hřbitov

Staré židovské město je plné děsivých příběhů, vystrašíme i Vás?

Císaři Rudolfovi „vyčaroval“ v jedné odlehlé místnosti Pražského hradu obrázek Hradčan a postavy židovských patriarchů – Abrahama, Izáka, Jakuba a jeho syny Judu, Rubena, Simeona, Izachara i ostatní. Podmínkou tehdy bylo, že nikdo z přítomných se nesmí zasmát. Když se však objevila směšná postavička Jakubova syna Naftalía, císař se zasmál a „zmizel mrak i všechno vidění“. V té chvíli však také k úděsu přítomných začal klesat strop. Na rabínův pokyn se sice zastavil, ale do původní výše se už nikdy nevrátil. Od té doby byla tato síň zavřená a nikdo do ní už nevkročil.

Jinou iluzi (?) si rabín přichystal pro návštěvu císaře ve svém domě. Rabínův dům byl malý a nevzhledný, když však vzácná návštěva vešla dovnitř, uviděla prostorné a výstavné sály, které se do rabínova domu prostě vůbec nemohly vejít.

FOTO: Rabín Löw

Rabín Löw - Rabi Löw tvoří Golema (kresba Mikoláše Alše) – wikipedieRabín Löw - P1160570Rabín Löw - Löw sochaRabín Löw - Křeslo rabbi Löva – commons-wikimediaRabín Löw - Jehuda ben Becalel, pamětní deska v Mikulově na fasádě bývalého Zemského rabinátu Moravy a Slezska (dnes Boutique Hotel Tanzberg)-commons.wikimedia
Další fotky
Rabín Löw - Hrob rabiho Löwa na Starém židovském hřbitově v Praze – wikipedieRabín Löw - wikipedie

U velmi učených rabínů však nebylo konání divů a zázraků nic neobvyklého. Schopnost kabalistickým způsobem utvářet různé věci a zvířata včetně golema byla jen důkazem pokročilosti kabalistického adepta, potvrzením, že se vydal správnou cestou. Zda to platilo i pro rabína Löwa dnes nikdo ani nepotvrdí, ani nevyvrátí. Jisté je ale to, že vážnost, jaké rabín požíval, se odráží v tom, že je v tradiční literatuře nazýván Maharal (= Morenu ha-rav Liwa čili Náš učitel, rabbi Liwa). A příslušné úcty se mu v chasidském duchu dostává i dnes, protože za zázračný je považován i jeho hrob. Ostatně jako hrob každé osoby, která za svého života činila zázraky.

Dnes, 19:59
Spolek Kverulant má podle předběžného opatření soudu ze svého webu odstranit článek, ve kterém popisuje...
Dnes, 15:18
Restauratéři nebudou muset podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) kontrolovat, zda jsou...
Dnes, 15:04
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 15:04
Národní park Podyjí s rozlohou přibližně 62 kilometrů čtverečních je nejmenší národní park v České...
Dnes, 14:51
Představte si sami sebe, řekněme ve třináctém století. Nádherný, nedávno dokončený hrad září do kraje....
Dnes, 14:42
Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí ve snaze přiblížit Spojené státy normálnímu životu uvolnilo...
Dnes, 12:35
Angolanka Anita Dembo tvrdí, že svého syna Augusta počala se šimpanzem, se kterým udržovala milostný...
Dnes, 11:20
Díky pandemii si splnila dlouho plánovaný sen. Herečka, dabérka a autorka knih pro děti Nela...
Dnes, 10:56
Lékový ústav zaznamenal už 65 úmrtí, u nichž existuje podezření, že nastala po očkování proti...
Dnes, 08:58
Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali druhý nejvyšší počet dávek vakcín proti onemocnění covid-19 za jeden den,...
Dnes, 06:28
Jana Mračková Vildumetzová byla po více než tři roky výraznou hejtmankou Karlovarského kraje a šéfkou...
Reklama