Bitva u Cušimy. Japonské vítězství nad Ruskem na moři

Nad hladinou nekonečného oceánu pomalu svítá. Obloha na východě zlátne a hvězdy mizí z oblohy. Mraky na obzoru zrudly. Vojáci v leteckých kombinézách jsou již připraveni. Bílé stuhy kolem čela a uprostřed rudý symbol Slunce. Slunce z jejich vlajky. Zbrojíři zavěšují pod křídla letadel torpéda a letadlové lodi zaujímají správný směr. Proti větru. Je čas vydat se do bitvy. Tam někde, pár set kilometrů jižněji, se nachází cíl jejich cesty. Havajské ostrovy a přístav Pearl Harbor.

Z lodních amplionů zní hlas velitele. Nikdo ani nedýchá. Vojáci. Hodina bitvy se blíží. Nebudu proto dále mluvit. Místo toho nechám vztyčit vlajku, pod kterou admirál Tógó zvítězil v historické bitvě nad Rusy. Provolejme jim všem nehynoucí slávu. Rozkaz je splněn. Vzpažené ruce a hlasitý a opakovaný řev banzai, ve kterém zaniká i burácení prvních nastartovaných letadel.

Je začátek prosince roku 1941. O jaké bitvě vlastně admirál mluvil? Ano, vzpomněl si na bitvu u Cušimy, která byla stále ještě v dobré paměti starší generace. Odehrála se na konci května roku 1905, a pro morálku jejich následovníků bylo její připomenutí nesmírnou vzpruhou.

Uprostřed Pacifiku začalo svítat. Za přísného radiového klidu vyplula válečná flotila směr Pearl Harbor

Rusko-japonský válečný konflikt probíhal od počátku roku 1904 do podzimu roku 1905. Byl to boj o ovládnutí Korejského poloostrova a Mandžuska. Carská vojska šla od porážky k porážce a bylo nutné jednat. Porážka pozemní ruské armády v bitvě u Mukdenu byla velmi hořkou kapkou, po které se car rozhodl posílit tichomořskou flotilu, flotilou baltskou. Pro admirála Rožestvenského to znamenalo obeplout polovinu světa. Situace ruského válečného loďstva byla tristní. Černomořskou flotilu nebylo možné použít, k jejímu proplutí Bosporem a Dardanelami bylo třeba žádat Osmanskou říši o povolení, které by určitě nebylo vydáno.

Ke konfliktu došlo již krátce po vyplutí, kdy Rusové začali ostřelovat zcela nesmyslně britské rybářské čluny. Válka sice nevypukla, ale důsledky byly pro ruské lodě velmi nepříjemné. Válečné lodě měly obrovskou spotřebu uhlí, které najednou nebylo. Británie ovládala většinu přístavů, a to Rusové pocítili velice záhy.

Poslední velká bitva plachetnic v historii. Bitva u Trafalgaru

Plavba trvala devět měsíců. Obeplutí Afriky trvá dlouho. Při doplňování zásob na ostrově Madagaskar, se admirál dozvěděl, že Japonci dobyli přístav Port Arthur. O tento přístav se vedli dlouholeté tahanice mezi velmocemi. Dnes toto území patří Číně. Za těchto okolností již další cesta neměla smysl, ale carská generalita trvala na tom, aby flotila doplula až do Vladivostoku.

Admirál zvolil nejkratší možnou cestu. Zásobil se pro jistotu uhlím natolik důkladně, že jeho lodě přišly o manévrovací schopnost. Zkrátka pan admirál měl obavy, aby se situace neopakovala. Dlouhodobý nedostatek uhlí a snaha se zabezpečit přinesla zkázu. Průlivem mezi Koreou a Japonskem. Tam Rusové zamířili. Byla to nejkratší možná cesta.

FOTO: Bitva u Cušimy

Bitva u Cušimy - Bitva u CušimyBitva u Cušimy - Bitva u CušimyBitva u Cušimy - 1200px-Oleg-cruiserBitva u Cušimy - Bitva u Cušimy

Zde se mu však do cesty postavila japonská flotila. Ke střetnutí došlo u ostrova Cušima. Japonský velitel Tógó musel být na vojenské akademii velmi dobrým žákem. Rozmístil svoje válečné loďstvo naprosto stejným způsobem jako kdysi britský admirál Nelson. Snad si ani neuvědomil, že se tak stalo přesně o století později, po bitvě u Trafalgaru. Historie bývá nemilosrdná a porážka Rusů byla totální. Japonci ztratili tři torpédové čluny a stovku mužů. Rusové přišli o dvě desítky lodí a čtyři tisíce mrtvých.

Dnes, 16:37
Lidé rádi používají různé příměry. Některé jsou používané velmi často a ztrácejí tak na významu....
Dnes, 14:12
Pluto bylo v srpnu roku 2006, a to na pražské vesmírné konferenci, zařazeno mezi trpasličí...
Dnes, 12:32
O podstatě komunistické spravedlnosti se začátkem 50. let u nás přesvědčil americký novinář William Nathan...
Dnes, 10:12
Když v roce 1679 francouzský matematik a fyzik Denis Papin vynalezl hrnec, v němž lze...
Dnes, 08:04
Původně provizorní nádraží sloužilo cestujícím od 7. července 1947 a přečkalo veliký rozvoj autobusové dopravy...
Včera, 18:35
Nevíme, jaký názor by na to měli v Americe, ale pro náš humoristický měsíčník SORRY...
Včera, 16:16
Na rozhraní Národního parku Vysoké Taury a Zillertalských Alp najdou turisté skutečný přírodní unikát, jeden...
Včera, 14:02
O prázdninách můžeme začít s nakládáním ovoce do alkoholu a cukru. A na podzim si...
Včera, 10:16
Devátá hodina večerní byla v mnoha rodinách časem, kdy se ztišilo rádio, zkušená ruka naladila...
Včera, 09:33
Milovníci památek a historie jistě budou souhlasit, že v okolí Prahy se vyskytuje poměrně mnoho...
Reklama