• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Čechy a Morava v bratrovražedném boji. Bitva u Loděnice na jižní Moravě byla ve své době tou nejkrvavější

  23.11.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Nepříliš šťastně řešený přemyslovský nástupnický řád, podle nějž na český knížecí stolec nastupoval vždy ten nejstarší Přemyslovec, vedl během doby k značným komplikacím. Jedním z jeho důsledků byla snaha českých Přemyslovců ovládnout Moravu, zatímco ti moravští toužili po Čechách. Jako právě teď.

  Na podzim roku 1182 německý císař Fridrich Barbarossa rozhodl, že Bedřich, syn českého knížete Vladislava II., zůstává knížetem v Čechách, zatímco Konrád II. Ota z vedlejší přemyslovské větve se stává markrabětem na Moravě. Bedřich však s tímto rozhodnutím nebyl spokojen a rád by Moravu znovu získal.

  U Hohenmölsenu nad Halštrovem bojoval pravý římský král proti nepravému. Bez českého knížete se to neobešlo

  V létě roku 1185 proto vtrhlo české vojsko na Moravu a začalo ji dobývat a plenit. Moravané začali stavět svoje vojsko a do podzimu se sešikovali. K rozhodující bitvě došlo 23. listopadu 1185 u Loděnic na jižní Moravě a v jejich okolí. Zvítězilo v ní silnější české vojsko, které zahnalo Konrádovy oddíly na útěk. Čeští vojáci však byli tak vyčerpaní, že neměli ani pomyšlení na to, aby postupovali dále, a v dosti zuboženém stavu se vrátili do Čech. Střet skončil roku 1186 uzavřením míru na hradě Kníně. Bitva u Loděnice je považována za jednu z nejkrvavějších ve své době. Na bojišti zůstalo asi 3000 mrtvých českých vojáků, ztráty Konrádova vojska byly přibližně poloviční.

  Český knížecí stolec jako lákavá kořist. Bratrovražedný boj u jinak bezvýznamné říčky Trutiny

  Knížeti Bedřichovi zůstala vláda v Čechách a Konrádovi II. Otovi na Moravě s tím, že se poddal českému knížeti výměnou za příslib nástupnictví na stolci českého knížete. K tomu také roku 1189 po smrti knížete Bedřicha došlo. Konrád II. Ota se stal českým knížetem a obě země, Čechy a Morava, se znovu sjednotily pod jedním vládcem. Tím bylo odvráceno nebezpečí, že se Čechy a Morava jako dvě samostatná území stanou snadnou kořistí pro sousedy, hlavně pro Svatou říši římskou.

  V bitvě u Loděnice se před 840 lety bojovalo o vládu v Čechách. Proč musel selský kníže Soběslav II. prohrát?

  I po bitvě u Loděnice zůstalo české knížectví nadále politicky závislé na Svaté říši římské a jejím císaři. Kníže Bedřich měl v té době spory ještě s jiným Přemyslovcem, pražským biskupem Břetislavem Jindřichem, a ten rovněž hledal zastání u německého císaře. A úspěšně. Fridrich Barbarossa se rozhodl a také prosadil, že pražský biskup nebude nadále podřízen českému knížeti, ale stává se knížetem Svaté říše římské a podléhá tak přímo římskému císaři. Navenek se spojenectví mezi německým a českým panovníkem znovu projevilo, když kníže Bedřich slíbil císaři, že se vypraví na křížovou výpravu a přijal roku 1188 kříž. Zahájení výpravy bylo stanoveno na Velikonoce roku 1189, kníže Bedřich se ho však nedožil a zemřel krátce před ním.

  FOTO: Bitva u Loděnice 1185

  Bitva u Loděnice 1185 - Zobrazení bitvy u Loděnice v Hájkově kronice z roku 1541 – wikipedieBitva u Loděnice 1185 - Kníže Bedřich (fridrich) Přemyslovec – wikipedieBitva u Loděnice 1185 - Císař Fridrich Barbarossa (1847) – wikimadia.commonsBitva u Loděnice 1185 - Bitva u Loděnice v roce 1185, obrázek z Českomoravské kroniky Karla Vladislava Zapy z roku 1862 – wikimedia.commonsBitva u Loděnice 1185 - Loděnice na Moravě – fara a kostel sv. Markéty – wikipedie
  Další fotky
  Bitva u Loděnice 1185 - Bedřichův denár – wikipedieBitva u Loděnice 1185 - Pečeť knížete Bedřicha (August Sedláček) – wikipediaBitva u Loděnice 1185 - Pečeť Konráda II. Oty – wikipediaBitva u Loděnice 1185 - Překreslená pečeť knížete Bedřicha – wikipedieBitva u Loděnice 1185 - Znak Bedřicha z dobynástupu – wikioediaBitva u Loděnice 1185 - Znak Konráda Oty II. z doby nástupu – Wikipedia

  Moravský markrabě Konrád II. Ota zvelebil své panství tím, že nechal vyzdobit znojemskou rotundu portréty Přemyslovců a učinil z ní tak reprezentativní svatostánek. Poměry v zemi upevnil tím, že vyhlásil také tzv. Statuta Konráda Oty, zákoník, který zaručoval šlechtě dědičné právo na získané statky. Na českém trůně Konrád II. Ota dlouho nesetrval, zemřel již roku 1191 u Neapole na mor, když Fridricha Barbarossu doprovázel na jeho korunovační jízdě do Říma. Ale i poměry v českém knížectví stačil uspořádat tak, že i když zůstal bezdětný, jeho nástupcem se skutečně stal jím určený kandidát, Václav II., nejmladší syn knížete Soběslava II.  Nepřehlédněte