Chcete být úspěšní? Napodobujte ty nejlepší

11.8.2019
Lukáš Mucha

„Chcete-li dosáhnout svého cíle, musíte si osvojit povahu vítěze. Sebevědomí lidé se prezentují určitým způsobem. Pozorujte ty, kteří jsou sebevědomí a úspěšní, a snažte se je ve svém životě napodobovat.“

Dr. Anil Kuma Sinha

Pozorujte a kopírujte úspěšné lidi

Princip neurolingvistického programování (NLP) spočívá v tom, že cíle můžete rychle dosáhnout tehdy, když opakujete chování a myšlenková schémata lidí, kteří již ve stejné oblasti dosáhli úspěchu. Označuje se to technickým pojmem „modelování“, který v zásadě znamená kopírování nebo opakované přehrávání toho, co již ostatní dělají dobře – ať už v práci, ve škole nebo ve sportu.

Ať už máte jakékoli cíle, je pravděpodobné, že na cestě k nim můžete někoho kopírovat. Tato technika je půvabná tím, že ji lze aplikovat prakticky k libovolnému účelu. Můžete ji využít například k tomu, abyste zhubli, dosáhli povýšení, stali se skvělým řečníkem, naučili se úspěšně skládat zkoušky nebo udrželi dlouhodobý vztah. Postupujete přitom tak, že pozorujete, analyzujete a poté napodobujete chování, činy, uvažování a komunikační styl jiné osoby.

Chcete být úspěšní? Jednejte jinak než ostatní

Překonejte napodobované osoby

Musíte přitom vědět, že naše myšlenky a projevy jsou zčásti vědomé a zčásti nevědomé. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že všechny aspekty úkolu nebo procesu musíte ovládnout na vědomé i nevědomé úrovni. Musíte také pochopit, že úspěch nezávisí jen na tom, co se rozhodnete udělat, ale i na verbální i neverbální komunikaci se sebou i druhými. Nestačí jen napodobovat skvělého veslaře, tesaře, účetního nebo učitele, když jste vnitřně přesvědčeni, že nikdy nebudete stejně úspěšní.

Samotné modelování jiných lidí nestačí, ale představuje pouze výchozí krok k vašemu vlastnímu úspěchu. Přesto se však jedná o silnou techniku, kterou byste měli do svého arzenálu zařadit. V každém případě by se také měla projevovat vaše individualita, zkušenosti a sny, abyste osoby, které napodobujete, dokázali překonat.

Chcete-li být úspěšní, tvořte svou budoucnost

Pozorování úspěchu

Rozhodněte se, koho chcete napodobovat, a určete, v čem jej chcete kopírovat. Vžijte se do situace svého vzoru, ptejte se, co opravdu dělá, jak toho dosahuje a co jej povzbuzuje či motivuje. Ujasněte si sami pro sebe, co znamená úspěch a jak se liší od průměru.

Na odpovědi „co“ a „jak“ můžete obvykle odpovědět poté, kdy s modelovanou osobou strávíte nějaký čas a budete pozorovat, co a jak dělá. Někdy není možné – a ani nutné – abyste se s příslušnou osobou setkali, ale máte-li příležitost, dávejte jí otázky následujícího typu:

  • „Než se pustíte do práce, jak plánujete, co budete dělat?“
  • „Co nezapomínáte dělat před svým vystoupením?“
  • „Jaké problémy jste musel na cestě k většímu úspěchu překonat?“
  • „Co si musím pamatovat a co musím dělat, abych se vám přiblížil?“
  • „Co děláte jinak než ostatní?“

10 věcí, které dělají úspěšní lidé. Staňte se jedním z nich

Náročným úkolem je porozumět vnitřním myšlenkovým pochodům, motivaci, přístupu a komunikačnímu stylu vašeho vzoru. Přitom můžete využít rozhovory s příslušnou osobou, ale kromě toho můžete také vyvozovat závěry z toho, co odpozorujete – například si všimnete, že je otrlá a vytrvalá, každý úkol pečlivě předem promýšlí, nebo se pokaždé ptá lidí ve svém okolí na jejich názor. Z takového pozorování si můžete postupně utvořit představu o myšlenkovém světě dané osoby. Tato představa vám pak pomůže určit, které chování je potřeba napodobit, abyste se přiblížili jejímu úspěchu.

Chcete dosáhnout úspěchu? Mějte jasný cíl a plně se na něj soustřeďte

Napodobování pozorovaného

Jakmile pochopíte, jak váš vzor dosahuje svého úspěchu, stojíte před úkolem zopakovat jeho akce a chování. Váš postup přitom bude do značné míry záviset na tom, čeho se snažíte dosáhnout. Kopírování viditelných projevů nemusí být tak těžké – a v nejhorším případě budete potřebovat čas a několik neúspěšných pokusů. Náročnější je přijmout ideální myšlenkový přístup a způsob uvažování, abyste se zbavili zbytečných a negativních myšlenek, které vás mohou blokovat.

Zdroj: Nigel Cumberland (100 Things Successful People Do, 2016)Nepřehlédněte