Dobrá zpráva pro cyklisty, Úvaly mají parkovitě pro kola

6.10.2018
Jan Štoll

Práce začaly 12. března, kdy Správa železniční dopravní cesty s městem Úvaly začaly budovat přístupový chodník od závor v Husově ulici směrem k podchodu Vydrova. Cyklisté tam museli kličkovat.

„Součástí projektu je kromě samotného chodníku i vybudování krytého parkoviště pro kola v Jiráskově ulici u podchodu do nádraží, elektronického informačního systému pro cestující a realizace parkových úprav ve Smetanově a ve svahu v ulici Pod Tratí,“ uvádí radnice Úval.

Práce byly plánovány na pět měsíců, bylo při nich přemístěno 4000 m3 zeminy. Náklady byly 12 milionů korun.

Koloběžka jako posilovna na kolečkách. Zbaví bolesti zad a napraví nemocné ploténkyNepřehlédněte