Dolní Břežany zabetonování keltského hradiště neschválí bez shody odborníků

17.5.2022
Jan Štoll

Projekt zabetonování keltského hradiště Závist odmítlo v petici přes deset tisíc lidí. Kritizují jej i někteří památkáři. Zastupitelstvo Dolních Břežan projekt bez shody odborníků nepodpoří.

Projekt počítá s pokrytím prostoru vrstvou štěrku, mlatu a barevných železobetonových desek, které mají tvarově připomínat půdorysy archeologických objektů skrytých pod zásypem. „Zastupitelstvo Dolních Břežan jednomyslně schválilo usnesení k možným úpravám národní kulturní památky Hradiště Závist,“ uvedl dolnobřežanský starosta a náměstek hejtmanky Věslav Michalík (STAN).

„Obec stojí o důstojnou prezentaci této jedinečné národní kulturní památky, ale zároveň neumožní realizaci jakéhokoli projektu, dokud nebude dokončena odborná debata archeologů o návrhu úprav Akropole a dokud nebude nalezena širší společenská shoda na finální podobě rekultivace prostoru,“ dodal.

Projekt na Závisti má podporu ředitele Archeologického ústavu Akademie věd Jana Maříka a ředitelky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Ireny Benkové. K zastavení výstavby vyzval Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ČNK ICOMOS). Prezident komitétu ICOMOS Václav Girsa uvedl, že Závist je jedním z mála nezastavěných archeologických nalezišť v ČR a projekt by ohrozil hodnotu této národní kulturní památky, u níž byl zvažován zápis do UNESCO. Zároveň ale podporuje diskusi vedoucí k nalezení optimálního a důstojného pojetí prostoru akropole. Odpůrcům vadí hlavně použití betonu na místě keltského hradiště, což nepatří do současných metod světové památkové péče.

Usnesení zastupitelstva Dolních Břežan:

Zastupitelstvo podporuje snahu o důstojnou prezentaci národní kulturní památky Závist a rekultivaci prostoru Akropole. Podporuje úsilí směřující k nalezení širšího konsensu ohledně finální podoby projektu rekultivace Akropole. Nesouhlasí s převodem práva stavby zřízeného k pozemku parc.č.  294/139 (lesní pozemek) v katastrálním území Lhota u Dolních Břežan na jakéhokoli investora bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce ohledně finální podoby projektu rekultivace Akropole.

sto/ČTKNepřehlédněte