Memel nebo Klajpeda, osud tamních obyvatel byl tragický za Němců i za Sovětů

22.3.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Klaipeda má bohatou historii od doby, kdy ji ve 12. století osídlily baltské kmeny. Hrad spolu s městem byl založen v polovině 13. století Livonským řádem, což byla odnož Řádu německých rytířů, kteří v Pobaltí zabrali nová území a přišli obrátit baltské kmeny na křesťanskou víru. Meinskou mírovou dohodou (1422) byla stanovena hranice mezi Pruskou provincií a Litvou, Memel byl začleněn do Pruska a tato hranice zůstala nezměněna až do roku 1919.

Po sjednocení Německa (1871) se stal Memel nejseverovýchodněji položeným městem Německého císařství, což je připomínáno i v první sloce německé hymny (Deutschland, Deutschland über alles… Von der Maas bis an die Memel – Německo, Německo nade všecko… od (řeky) Maasy až po Memel).

Eskalace Hitlerových útoků byla dovršena. Připomínáme si 80 let od zahájení německé okupace

Podle Versailleské smlouvy měla roku 1919 Klajpeda statut autonomního území, spravovaného francouzským generálem a vrchním komisařem. V roce 1923 zaútočily litevské síly na francouzské jednotky, které se stáhly, a podle smlouvy z roku 1924 Klajpeda se stala součástí Litevské republiky se zaručenou širokou autonomií. Povstání trvalo 5 dní. Klaipeda se potom formálně rozprostírala na území 2 848 km2 se 150 000 obyvateli (z toho 405 km2 připadá na Kurskou zátoku). Údaje se podle zdrojů různí. Při sčítání roku 1925 bylo podle národnosti 45 % Němců, 28 % Lotyšů, 25 % Litevců a zbytek „ostatní“. Ve volbách v prosinci 1938 vyhráli nacisté a stejně jako v Rakousku a Československu, tím posílila masová pro německá a zároveň protilitevská hnutí.

Odpověď na 80 let starou otázku. Hitlerovi bychom se po Mnichovu tak či tak neubránili

20. března dalo Německo Litvě ultimátum, ve kterém požadovalo návrat Klajpedy/Memelu: Buď se Litva města vzdá dobrovolně a budou mu zachována některá obchodní privilegia nebo Německo zasáhne vojenskou silou. Dobový tisk to hodnotil takto:

  • Litevci se rozhodli vzdát se Klajpedy.
  • Dohodou mezi německou a litevskou vládou Memel vrácen německé Říši.
  • Memel nevolil šílenou a nákladnou cestu, jíž se vydala Praha – volí dobrovolné a postupné přistoupení k dohodě s Němci.

V noci z 21. na 22. březen litevští představitelé podepsali odstoupení Klajpedy a 22. března 1939 ji Němci obsadili a navrátili jí „jejich“ jméno Memel. Hitler připlul na křižníku Deutschland a oficiálně převzal město. Protiněmecky smýšlející a nepohodlní obyvatelé byli nuceně posíláni loďmi na západ do nacistických koncentračních táborů. V lednu 1945 bylo město dobyto Rudou armádou a připojeno zpět k Litvě. A opět mnoho dalších litevských občanů, nepohodlných pro změnu sovětskému režimu, bylo nuceno „cestovat“, teď opačným směrem, na východ, do sovětských koncentračních táborů zvaných „gulagy“. A stejně jako za Němců to pro naprostou většinu z nich byla cesta jen jedním směrem, bez návratu.

Ne všichni chtěli Hitlerovi ustoupit. Tajná zpráva o Mnichovské zradě v roce 1938

Složitý historický vývoj odráží i samotné jméno tohoto přístavu ležícího v Kurském zálivu Baltského moře. Litevsky to je Klaipėda, v českém přepisu Klajpeda, ale německy se mu říká Memel nebo Memelburg, podle řeky Memel (Němen), která ústí do Kurského zálivu, i když Klajpeda sama leží v ústí řeky Danė. Dnes tento přístav patří Litvě a je to její třetí největší město, kde žije 161 300 obyvatel (údaj z roku 2011). Od hlavního města Litvy Vilniusu ho dělí 311 km. Jako důležitý trajektový přístav spojuje Litvu se Švédskem, Dánskem a Německem.

FOTO: Klajpdeda

Klajpdeda - Hitler v Memelu – Deutsches Historisches Museum – kopieKlajpdeda - III. Reich – Memelland 1939Klajpdeda - Řád německých rytířů – V Jeruzalémě se neuplatnili, tak hledali místo pro své výboje v Evropě – refresher.czKlajpdeda - Symbolem livonského řádu je černý heraldický kříž na bílém poli – wikipediaKlajpdeda - Klaipejda na mapě – wikipedia
Další fotky
Klajpdeda - Klajpeda – mapy googleKlajpdeda - Litva – Klajpeda – mapy-googleKlajpdeda - Mapa Livonského řádu v r. 1260. Řádové území je v zelené barvě. – wikipediaKlajpdeda - Klaipejda; znak; wikipedieKlajpdeda - Klajpeda;vlajka; wikipedieKlajpdeda - DCF 1.0Klajpdeda - Křižník Deutschland s nastoupenou posádkou v roce 1935 – wikipediaKlajpdeda - Memel koncem 30. let – přístavní část města – archiv autoraKlajpdeda - Městský znak na fasádě domu; symbol Klajpedy – wikipediaKlajpdeda - Muzeum ve sklepení Klajpedského hradu – wikipediaKlajpdeda - Německé lodě v přístavu Klajpeda v březnu 1939 – Foto sbírka VHÚKlajpdeda - Obsazení Memelu – encheres.catawiki.euKlajpdeda - Památník padlým v Klajpedském povstání 15. ledna 1923 – Klaipéda připojena k Litvě – wikipediaKlajpdeda - Památník padlým ve válce – wikipediaKlajpdeda - Řádová pečeťKlajpdeda - Severní molo s majákem – World of LighthousesKlajpdeda - Severní molo v zimě – World of LighthousesKlajpdeda - Staré Město Klajpedy; řeka Dane – wikipediaKlajpdeda - TripAdvisorKlajpdeda - VikipedijaKlajpdeda - Vítání německých námořníků – Deutsches Historisches Museum

Mezi tamní turisticky vyhledávané atrakce patří především přímořský národní park Kurská kosa (Kursiu Nerija), Litevské námořní muzeum, muzeum ve sklepení Klajpedského hradu anebo starobylé centrum města.

 Nepřehlédněte