Jak se svatá Františka stala patronkou automobilistů

9.3.2020
Václav Pavlík
Další fotky

Po poradě se svým zpovědníkem Františka otce poslechla a měla štěstí i v tom, že Vavřinec měl upřímnou povahu a své manželky si vážil. A Františka se naopak chovala ke svému manželovi laskavě, vlídně a s pochopením. Splnila i jeho přání, aby se oblékala tak, jak bylo zvykem v panských rodinách do hedvábí a zlatohlavu, tj. brokátu protkanému vlákny z pravého zlata. Pod krásnými šaty nosila žíněný oděv. V manželství se narodilo šest dětí, z nichž dvě zemřely, pravděpodobně při epidemiích moru.

Svatá Anežka odmítla bohatého ženicha a skončila za to v nevěstinci. Jak se zachránila?

K pozoruhodné události došlo, když jednou manžel pořádal pro přátele hostinu, při veselé zábavě padlo jednou méně slušné slovo. Františka v sobě cítila nutkání zakročit, ale protože se bála, tak mlčela. Najednou všichni přítomní slyšeli, jako by Františka dostala políček, ale nikoho neviděli. Rána to byla tak silná, že Františka omdlela. Když se jí potom ostatní ptali, co se stalo, odpověděla jim, že to ji potrestal anděl strážný za to, že z obavy mlčela a na vulgaritu nereagovala pokáráním. Františce se totiž dostalo té milosti, že ona sama svého anděla strážce viděla. Kdykoliv vykonala dobrý skutek, anděl se na ni usmál a pochválil ji, ale při každé její nedokonalosti nebo nedostatečnosti se tvářil zamračeně. Dopustila-li se dokonce hříchu, anděl zmizel, a to byla pro ni největší bolest.

Františka byla rovněž uvážlivá hospodyně, ke služebnictvu se chovala laskavě, ale dbala také, aby všichni svědomitě vykonávali své pracovní a náboženské povinnosti. Po práci jim ale dopřála i zábavu s tím, že „do nemocnic chodíme ošetřovat cizí nemocné – a svým vlastním lidem bychom neměli prokazovat skutky tělesného a duchovního milosrdenství?“

10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!

Následkem neurovnané situace v církvi existovalo již od roku 1378 papežské schizma, které vedlo k tomu, že papežský stolec si v jedné chvíli najednou nárokovali dokonce tři papežové. Římský císař a český král Zikmund Lucemburský chtěl tuto situaci řešit zásadním způsobem, svoláním církevního koncilu do Kostnice, který by rozhodl, kdo je pravý papež. Jako vedlejší bod tam probíhalo i slyšení Mistra Jana Husa. Zikmund měl velkou naději na úspěch, protože patřil mezi nejvzdělanější šlechtice své doby. Mluvil např. sedmi jazyky, jenom u nás je však bohužel známý hlavně jen jako „liška ryšavá“. Přestože se mu tak říkalo už od mládí kvůli jeho zrzavým vlasům a ne kvůli případné prohnanosti.

Zikmund měl právo na český trůn. Byl středověk a nikdo se s nikým nemazlil. Včetně jeho žoldáků a husitů na straně druhé

Koncil z jeho popudu potom rozhodl o abdikaci všech tří papežů a zvolil papeže nového. Tyto události byly ale také provázeny krvavými boji, kdy se neapolská vojska roku 1413 zmocnila Říma a páchala ve městě ohavné loupeže a vraždy. Manžel Františky, Vavřinec Ponziani, jakožto papežův přívrženec, byl při tom těžce zraněn a donesen v bezvědomí domů. Františka ho dnem i nocí obětavě ošetřovala. Vojáci posléze vtrhli i do jejich domu, vyrabovali ho tak, že zůstaly jen holé zdi a k tomu ještě unesli jednoho z jejich synů Baptistu jako rukojmí a Vavřinec byl poslán do vyhnanství. Teprve, když byl na kostnickém sněmu zjednán pořádek v církvi, muselo neapolské vojsko opustit město a Františka se šťastně shledala s manželem i se synem.

Nechte se zavést do světa fantazie. Vždyť snít je tak snadné…

Myšlenka na to, že by mohla žít ještě ušlechtilejším životem, ale Františku neopouštěla. Založila proto pod ochranou Panny Marie duchovní družinu paní a dívek z římských dobrých rodin Členky družiny se vzdaly přepychu a rozhodly se sloužit chudým a nemocným. Zpočátku zůstávaly ve svých rodinách, ale roku 1433 se spojily ke společnému životu v domě Tor de Specchi. Po smrti manžela, když už neměla žádné světské závazky, vstoupila roku 1437 do ústavu, který založila, i sama Františka. Na počátku roku 1440 onemocněl její nejstarší syn. Při ošetřování dostala vysokou horečku a zemřela 9. března téhož roku.

FOTO: Svatá Františka Římská

Svatá Františka Římská - svatá, světice, církev, náboženství, víra,Poussin_Sainte_Françoise_Romaine_LouvreSvatá Františka Římská - svatá, světice, církev, náboženství, víra,Les_Tres_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_avril_detailSvatá Františka Římská - svatá, světice, církev, náboženství, víra,Fra_Angelico_-_Verkündigungsengel_aus_den_Polittico_GuidalottiSvatá Františka Římská - svatá, světice, církev, náboženství, víra,Monastero_delle_Oblate_di_Santa_Francesca_Romana_-_panoramio_(1)Svatá Františka Římská - svatá, světice, církev, náboženství, víra,AntoniazzoRomano
Další fotky
Svatá Františka Římská - svatá, světice, církev, náboženství, víra,François_Marius_Granet_-_Vue_de_l’église_Sainte-Françoise-RomaineSvatá Františka Římská - svatá, světice, církev, náboženství, víra,Vitrail_de_Sainte-Françoise_Romaine_dans_l’église_Saint-Seurin_Vendays-Montalivet

V roce 1925 papež Pius XI. prohlásil Františku za patronku automobilistů, neboť podle legendy ji na nočních cestách za nemocnými provázel anděl, který ji svítil lucernou na cestu. Méně obvyklé jméno u nás nosí 9810 dívek a žen s věkovým průměrem 72 let.Nepřehlédněte