Je třeba se probudit, jinak do deseti let hrozí kolaps sociálních služeb

14.4.2019
Andrea Cerqueirová

„Chybějící částka je způsobena částečným výpadkem evropských zdrojů, takzvaných individuálních projektů, nečekaným zvýšením zvláštních příplatků pracovníků v sociálních službách na základě změny nařízení vlády ze 17. 12. 2018, nedostatečnou kompenzací zvýšení základních platových tarifů, ale i zvýšenými výdaji v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče. Významná část poskytovatelů sociálních služeb obdržela nižší dotace než v roce 2018, ačkoliv jejich výdaje jsou kvůli rozhodnutím vlády ČR v oblasti odměňování vyšší,“ uvedla Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Nedostatečné kapacity

„Česká republika má podprůměrné, nedostatečné kapacity sociálních služeb (domovy, pečovatelské služby, respitní péče) v porovnání s většinou evropských zemí, ale i dle neuspokojené poptávky po těchto službách, kterou evidujeme. Je celkem jednoduché zpracovat prognózy vývoje potřeb seniorů v příštích letech. Ta čísla jsou alarmující, a pokud budeme dál ‚dřímat‘, pak je to otázka příštích deseti let, kdy přijde kolaps sociální péče v ČR,“ uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a prezident Evropské sítě stárnutí Jiří Horecký.

Neexistuje centrální plán

Ze studie Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019–2050, vydané Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a zpracované Jiřím Horeckým a Ladislavem Průšou, mimo jiné vyplývá, že v ČR neexistuje žádný centrální plán na budování kapacit sociálních služeb pro seniory včetně návrhů řešení. „Pro odvrácení budoucího kolapsu sociálních služeb je nutné zajistit dostatečnou podporu investic sociálních služeb, a to v souladu s doporučeními Evropské komise pro ČR. Rozpočtovaná částka v rámci státního rozpočtu ČR na rok 2019 pro tento účel ve výši 150 milionů korun je fatálně nedostatečná,“ uvádějí autoři studie.

Báchorky i mýty obestírají dějiny každého národa bez výjimky. Josef Pekař, historik, konstatoval historická fakta, a tím se nelíbilNepřehlédněte