Karlův most: v korytu řeky byly léta cenné kameny

Další fotky

Vyjma Juditina mostu, který tu před ním stál a který se nedochoval (až na jeden oblouk), je to dnes nejstarší pražský most, nejstarší na Vltavě a druhý nejstarší v Čechách. Přitahuje naše kroky svou magičností. Ten, kdo jej nechal postavit, Karel IV., byl mimořádným vladařem. Jediným, který kromě krále naší vlasti měl velkou autoritu, byl evropským císařem.

Poznal s otcem mnoho bojišť. Věděl své. A tak, když plánoval být u základního mostního kamene v pravý čas jako „majestát“, chtěl také aby to bylo v ten „nejvhodnější čas hvězd“. Jako by už předem znal „poryvy běžících časů“. Most pak v Praze, kterou Karel IV. nebývale zušlechtil ve své karolínské době, zažil mnohé. Kromě událostí kolem Jana Nepomuckého spousty „vysokých vod“, proti kterým i pražský Karlín je jen „suchou Saharou.

Juditin most

Kdysi tu stál most Juditin. Kamenný. Nechal jej postavit v roce 1172 Vladislav II. Vydržel ale jen 170 let. Přišla povodeň a most zničila. Karel IV. si Prahu oblíbil a díky němu se naše hlavní město stalo i sídlem císařským.

Praha chce opravit Karlův most, hledá lom s vhodným kamenem

Založil univerzitu, Staré Město, pro ty, co neměli práci, Hladovou zeď a chtěl tu mít i krásné věže a most. A tak se na místech poničeného Juditina mostu za 15 let začal stavět most nový.

Ve lvím ascendentu

Stavět se začalo 9. 7. 1357 v 5 hodin 31 minut při saturnsko-sluneční konjunkci a lvím ascendentu, tedy královském symbolu a také symbolu české státnosti. Původně se jmenoval most Kamenný. Karel IV. vznesl ke stavebníkům své velké přání, poučit se z chyb Juditina mostu: postavit méně pilířů, dát jim silnější plášť a hlouběji zapustit. Ale postavit je až na skalní podloží nešlo. Skála byla 9 metrů pod úrovní říčního dna. Na stavbu použili vesměs pískovec, z Juditina mostu, dovezli i ten hloubětínský, žehrovický, nehvizdský, horoušanský, kostelecký, brandýský a petřínský. Jádro mostu vyzdili opukou. Stavba se protahovala. Byla hotova až v roce 1402, když řemeslníci zaklenuli poslední oblouk, ten šestnáctý.

Přišlo dvanáct vysokých vod

Pokusme se je vyjmenovat: 1359, 1367, 1370, 1373, 1374, 1432 (zbořeno 5 pilířů). Most se musel až do roku 1503 opravovat. Další vody: 1655, 1784, 1845, 1872 (poškozeno bylo 6 pilířů) a 1890 (vody utrhly vory v Podskalí, hnaly je až ke Karlovu mostu, o který se zastavily, ale málem vytloukly most ze základů, spadl 6. a 7. mostní oblouk a pak další, několik let chodili Pražané po provizorním dřevěném mostě, do vody spadly sochy sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského (celkem bylo na mostu od 18. století 30 soch, již dříve první socha Jana Nepomuckého).

Druhý nejvyšší kamenný most ve střední Evropě slouží už 118 let. Víte, kde je?

V roce 1744 byl kus mostu znovu pobořen, ne vodou, ale pod kopyty pruských koní. Po vodách v roce 1890 se při opravách zakládaly pilíře už na železných kesonech. Pomáhal i architekt Josef Hlávka. Sochy byly pro větší ochranu přesunuty do Lapidária na Výstavišti. Trvalo však ještě velmi dlouho (1962), než byl most prohlášen za Národní kulturní památku. Vody v roce 2002 přestál most bez úhony.

… a pak tramvaje, autobusy

V počátcích se na mostu konaly rytířské turnaje a pak zde jezdily koňské povozy. V roce 1821 tudy jely první koňské omnibusy a roku 1875 už tudy projížděly první koněspřežné tramvaje. Pak zde od 19. století probíhala elektrická i automobilová doprava.

Jak se později zjistilo, právě doprava způsobovala trhlinky, kudy v létě pronikala do stavby dešťová voda i kroupy, v zimě voda ze sněhu i ledu a ze zimních posypů sůl, proto byla při generální opravě mostu v letech 1965 – 1978 zabudována hydroizolace a most byl zpevněn betonem.

Opravy byly obtížné

K další opravě došlo v letech 2007 – 2010. Opravovaly se pláště, parapety a mostovka. Stavební vedoucí Zdeněk Batal i stavebníci měli plné ruce práce. Jen „pouhé“ parapety mostu obsahovaly tisíce kamenů. A vycpávat zejména do oblouků ve výšce nad hlavami řemeslníků těžké kamení nebylo jen tak. V první etapě byly 8. a 9. pilíř ukotveny do betonových chráničů. Opravy probíhaly po částech. Na mostovce zůstal koridor pro pěší. Dle optiky Ministerstva kultury a památkové inspekce v roce 2008 mělo být lépe zacházeno s vyřazenými kameny, aby se minimalizovaly zásahy do historické autenticity prestižní kulturní památky, a měla důkladněji probíhat průzkumová a realizační projektová příprava. UNESCO přijelo na monitorovací misi, hned dvakrát v roce. Angažovala se Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví.

Nejde přece o běžnou zakázku

Klub za starou Prahu o tom uveřejnil pojednání už ve Věstníku Klubu za starou Prahu 3/2001, vidí zde hlavní problém v nefunkčnosti hydroinstalačního systému (mezery, spáry, trhliny, póry) a podkladové železobetonové desky, která byla před lety navržena pro příčné sepnutí poprsních zdí a kterou lze zlepšit (pružnými tmely, izolační vrstvou, údržbou). Zakázku oprav nelze zadat jako u běžné zakázky. Vše by se mělo vyladit, hlavně celkově lepší konzervační a kompetenční přístup k opravě, neboť most čeká další část rekonstrukcí.

Tento most má nevyčíslitelnou hodnotu. Své udělalo i to, že začal být chráněn až od 60. let. Pískovec je nádherný, romantický, ale porézní materiál. Dělá památkářům starosti i kvůli možným přívalovým či kyselým dešťům. Bude třeba víc ochránit i pilířové střechy?

Kam se poděly kameny?

Dnes jsou deponované (vyřazené) kameny, každý byl evidován, v depozitáři. Ne všechny jsou to však kameny zcela původní, gotické (most byl během staletí mnohokrát opravován a zčásti dostavován). Přitom až při rekonstrukci v letech 2007 – 2010 v okolí mostu, v korytu řeky, byly archeology vyzdviženy kameny, o kterých se předtím dlouhé časy nic nevědělo, a to právě byly cenné originály. Dostaly se sem patrně za Švédů v Praze nebo při velké povodni v roce 1890.

FOTO: Karlův most vzdoruje vodě i času

Karlův most vzdoruje vodě i času - Karlův mostKarlův most vzdoruje vodě i času - Karlův mostKarlův most vzdoruje vodě i času - Karlův mostKarlův most vzdoruje vodě i času - Karlův mostKarlův most vzdoruje vodě i času - Karlův most
Další fotky
Karlův most vzdoruje vodě i času - Karlův mostKarlův most vzdoruje vodě i času - Karlův mostKarlův most vzdoruje vodě i času - Karlův mostKarlův most vzdoruje vodě i času - Karlův most

 

Dnes, 15:40
Prostituce je nejstarším řemeslem světa. Přirovnání většinou kulhají, ale pro jednou je v tomto případě...
Dnes, 14:48
Zatím co epidemiologická situace v Praze je podle indexu rizika na hodnotě 45 a například...
Dnes, 14:19
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
Dnes, 14:19
V Česku je každý rok odhaleno přes 1200 nových případů žloutenky typu C. Obecně prospěšná...
Dnes, 13:40
Romantická architektura zdaleka nemá jednotný styl, neboť se architekti od přelomu 18. a 19. století...
Dnes, 11:40
Bohumír Roubalík – na svých obrazech se podepisoval jako Goda – se narodil 25. listopadu...
Dnes, 10:20
Výborné latté nebo horká čokoláda jako z kavárny? Takový horký nápoj si snadno a docela rychle...
Dnes, 08:59
Na základě evropského zatýkacího rozkazu naše zvláštní policejní složky (Odbor pátrání úřadu služby kriminální policie...
Dnes, 08:11
Zámek Lemberk se nachází nedaleko města Jablonné v Podještědí a pro veřejnost je zajímavý například...
Včera, 15:40
Ano, ta kovoveš nás stále otravuje, PES štěká a kouše, nic s tím nenaděláme. Můžeme...
Včera, 13:40
Bez černý je listnatý keř nebo malý stromek dorůstající do výšky přibližně 3 – 7...
Reklama