Když Masaryk upozornil na nepravost Rukopisů, měl pravdu. Přesto byl za rozvraceče národa

Tomáš Garrigue Masaryk je pro český národ a stát osobností bez nadsázky takřka mýtickou. První československý prezident je opředen aureolou hrdiny, humanisty, vzdělance, bojovníka, moudrého vladaře a zastánce pravdy a spravedlnosti obdařeného nadlidskými schopnostmi a božskou moudrostí. Prezident osvoboditel, největší Čech, tatíček, otec vlasti – těmito jmény jej Češi a Slováci nazývají již nejméně sto let. Rozhodně tomu tak nebylo vždy, profesor sociologie na pražské univerzitě si musel uznání a postavení tvrdě vybojovat. Mnohdy stál téměř sám a opuštěn v opozici vůči svému národu, jeho vrcholným představitelům i veřejnosti jako celku. Tomáš Garrigue Masaryk neváhal postavit se proti veřejnému mínění a hlasitě vystoupit s názorem, za nějž byl nemilosrdně očerňován v mediích, zatracován na odborných diskusích, zavržen vlastenci a vypískán studenty z přednášky.

Prvním střetem, který bychom s trochou nadsázky mohli označit jako „Masaryk vs Češi“ byl boj o rukopisy. Tzv. Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský jsou z hlediska moderní historiografie jedním z největších padělků v českých dějinách. Oba dokumenty, dle dobového mínění, objevené v letech 1817-18 , se snažily svým vzhledem, jazykovou úrovní atd. vzbudit ve čtenáři dojem, že se jedná o staročeské památky z 9. – 13. století. Za jejich „nalezením“ a především sepsáním stáli nejspíše jazykovědci Josef Linda a Václav Hanka.

Historicky první vánoční projev prezidenta zazněl před 84 lety. Co TGM vzkazoval občanům Československa?

Ani jeden z nich se k tomu ovšem nikdy nepřiznal a oba toto podezření odmítali. Oba pány – a patrně i další komplice – k vytvoření falešné památky vedla potřeba dokázat starobylost a rovnoprávnost českého jazyka s ostatními evropskými jazyky, především s němčinou. Čechům chyběla skutečně významná a národotvorná literární památka, která by mohla být postavena na roveň např. německé písni o Nibelunzích.

Páni vlastenci tak vytvořili falzum nebývalé kvality, které oklamalo většinu odborníků a získalo téměř mýtický význam pro konstituování českého národního povědomí. Nadšení, které „nález“ provázelo, se přelilo v nekritický obdiv a adoraci Rukopisů. V dobové atmosféře bylo zcela nemožné zpochybnit jejich pravost, aniž by se člověk nedočkal obvinění ze zrady na národu.

Kdo je autorem nejzáhadnější knihy na světě? Napsal Voynichův rukopis Čech? Nové stopy a hypotézy

Za počátek sporu o Rukopisy je možné označit vystoupení Josefa Dobrovského, který již roku 1824 označil Rukopis zelenohorský za padělek a za jeho autora označil Václava Hanku. Proti Dobrovského názorům však vystoupila nová generace, jejíž názory reprezentoval Pavel Josef Šafařík a především pak františek palacký, kteří tato díla považovali za pravá. Dobrovského názor se ocitl prakticky osamocený, Rukopisy byly považovány za pravé a na české scéně se o jejich pravosti nějakou dobu přestalo pochybovat. V roce 1852 pak proti Rukopisům vystoupil Václav Bolemír Nebeský a dva roky poté i archeolog Jan Erazim Vocel. Tyto kritiky však často docházely spíše k názoru, že se jedná o dílo sepsané později a stejně jako Dobrovského kritika, nedošly obecného přijetí ani většího celospolečenského ohlasu.

Americký prezident v roce 1967 tajně navštívil Prahu. Co ho lákalo v bývalém Československu?

V roce 1879 vyjádřil svůj názor na pravost rukopisů Antonín Vašek (lingvista a národní buditel; otec Petra Bezruče) ve své práci „Filologický důkaz, že Rukopis Královédvorský a Zelenohorský, též zlomek evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky“, Na jeho práci bezprostředně poté navázal jeden z nejvýznamnějších českých filologů– Jan Gebauer. Právě tou dobou se do sporu aktivně zapojuje profesor Masaryk, který začal roku 1882 působit na Karlově Univerzitě.

V únoru roku 1886 v časopise Athenaeum z jeho podnětu vyšel Gebauerův článek Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. Masaryk pak v březnu téhož roku proti Rukopisům vystoupil ze sociologického hlediska a rázem se stal čelní postavou v boji za prokázaní nepravosti zmíněných dokumentů. Masaryk stál proti takovým osobnostem, jakými byli politici Julius Grégr, František Ladislav Rieger, Alois Pravoslav Trojan, historik Václav Vladivoj Tomek, filologové Martin Hattala a Václav Flajšhans. Masaryk byl nařčen z protičeských postojů, rozvracení národní jednoty a znevažování českého národa a jeho památek.

My všichni školou povinní. Víte, kde se seriál natáčel a proč v něm nakonec nehrál Tomáš Holý?

Ačkoli byla nepravost Rukopis postupně potvrzena mnoha významnými odborníky v Čechách i v zahraničí, mnozí zastánci jejich autenticity se objevují i ve dvacátých a třicátých letech a dokonce ještě po druhé světové válce. K definitivnímu potvrzení nepravosti došlo až v letech 1967 a 1968, kdy byli Rukopisy podrobeny zevrubné analýze, která potvrdila jejich falešnost.

Dnes, 14:00
Středověké vojenské ležení, kdesi v Uhrách. Tak, jak zcela nepochybně vypadalo, vždyť filmoví tvůrci se...
Dnes, 10:20
Fenomén chataření a chalupaření se rozvinul v Československu za normalizace, i když trampování a pobyt...
Dnes, 08:20
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 08:20
Do paměti televizních diváků se nesmazatelně zapsal jako knížepán z pohádky Princezna ze mlejna nebo...
Včera, 16:00
Duchovní život našich předků před přijetím křesťanství byl velmi pestrý. Nebyli tak negramotnými a nekulturními...
Včera, 13:20
Člověk si otázku „proč“ klade od úsvitu dějin. To je jistě chvályhodné, ale svět dokážou...
Včera, 11:43
Přijedete-li do Hořic, malebného městečka na půli cesty mezi Hradcem Králové a Jičínem, omámí vás...
Včera, 10:05
Pamatujete si slavnou scénu z trezorového filmu Karla Kachyni Ucho, kde svou životní roli zahrála...
Včera, 08:23
Dnes si asi sotva představíme, jak obtížné bylo navázat spojení s někým vzdáleným, když předtím bylo...
1.6.2020
Záhadná smrt devíti členů Djatlovovy výpravy, která měla za cíl v únoru 1959 vystoupat až...
1.6.2020
Vědecký tým pod vedením brazilské neurobioložky Suzany Herculano-Houzelové se rozhodl pro vědecký průzkum v oblasti...
Reklama