Kdo je autorem nejzáhadnější knihy na světě? Napsal Voynichův rukopis Čech? Nové stopy a hypotézy

Další fotky

Existuje již několik set let a zatím ji nikdo nedokázal přečíst. Tajemná kniha je uložena v USA, vzniknout ale mohla v Čechách.

Neznámé písmo, neznámá řeč

Nejprve krátký popis. Ručně psaný a ilustrovaný svazek pergamenových listů má poměrně malý rozměr 16,2 x 23,5 cm, ale čítá na 234 stran a je tak téměř pět centimetrů silný. Nemá desky, pokud je desky někdy vůbec měl, jsou ztraceny, možná i úmyslně zničeny. Chybí také titulní list nebo úvod stejně jako některé listy. Rukopis je psaný neznámým písmem a neznámou řečí a vyzdobený podivuhodnými spíše však neumělými kresbami. Jeho historie není úplně jasná. Objeven byl náhodou v roce 1912 v Itálii antikvářem Wilfridem Voynichem (Vojničem), podle kterého také dostal své současné jméno. Dnes je uložen v Beineckenově knihovně v oddělení vzácných rukopisů v univerzitě v Yale, dostupný v tisknutelném rozlišení na internetu a celý přetištěný v knize Jitky Lenkové Nejzáhadnější rukopis světa (2013) spolu s obsáhlým úvodem autorky.

Záhada hradu Okoř. Ukrývají tajemné chodby pod ním poklad?

Nezpochybnitelné datování

Když pomineme různé nezdařilé pokusy o jeho rozluštění, vědci k výzkumu rukopisu přispěli vlastně jen jeho datací radiokarbonovou metodou. Podle zprávy arizonské univerzity z roku 2009 pochází pergameny, na nichž je dílo napsáno, s přesností 95 % z roku 1434 s tolerancí ± 18 let, tj. z období 1416-1452. Tento údaj však neříká, kdy byly tyto pergameny popsány. K tomu mohlo dojít kdykoliv po roce 1416, resp. 1434. Analýza použitých inkoustů v témže roce prokázala, že v celém rukopise, na text i kresby, byly použity, až na drobné výjimky, tytéž inkousty. Vznikl tedy celý najednou, avšak neznámo kdy.

Záhada přísně střežené Korunní komory za sedmero zámky. Vede do ní tajná chodba?

Česká stopa

Datace rukopisu do roku cca 1438 vyloučila jako možné autory osobnosti, které žily před tímto datem, stále však zůstává okruh možných autorů velmi široký. Předpokládá se, že rukopis vznikl v prostředí severní Itálie, a to podle typického rozeklaného cimbuří na hradě v rukopise vyobrazeném. Tento stavební prvek byl ale tak rozšířený, že ho nelze dost dobře spojit s žádnou konkrétní stavbou. Najdeme jej na hradě v Arco či Veroně stejně jako na radnici ve Ferraře. A jistě i někde u nás, takže rukopis mohl vzniknout i v Čechách. Přinejmenším se tu nějakou dobu nacházel. Jak to víme?

Kořist z doby stavovského povstání?

Rukopis totiž po nějakou dobu zcela nezpochybnitelně vlastnil jistý Jiří Bareš (cca 1595? – 1665-6, též Baresch nebo Barš či Barč anebo Georgius Barschius Sinkoviensis). Zmínka o něm se objevuje v dopise významného učence té doby jménem Johannus Marcus Marci de Kronland (1595-1667). Byl to Barešův přítel, rukopis po něm zdědil a spolu s tímto průvodním dopisem jej poslal s prosbou o případné rozluštění jinému známému učenci, Athanasius Kirchnerovi (1602 – 1680) do Říma. Nějakou dobu předtím podle vymazaného jména na prvním listě rukopis vlastnil také český učenec Jakub Horčický z Tepence (1575-1622), jeden z celého zástupu lékařů a alchymistů Rudolfa II. Není jasné, jakým způsobem rukopis získal, ani jak o něj přišel. Mohlo se tak stát po roce 1618 během stavovského povstání, kdy docházelo k přesunům majetku všeho druhu. Horčický tehdy stál na katolické císařské straně a jako zajatec byl dokonce vyměněn za mnohem známějšího Jana Jessenia.

Záhada pražského Václaváku. Jak mohli geometři císaře Karla IV. vyměřit tak obrovské náměstí?

Byl autorem moravský šlechtic?

V poslední době se objevily dvě hypotézy, podle nichž mohla autorem rukopisu být nějaká česká osobnost. Irena Hanzlíková přišla v srpnu 2016 s hypotézou, že autorem rukopisu je Jiří III. Lichtenštejnský (1383-1419) z Mikulova, tridentský biskup a kardinál a že se podle jejího překladu jedná o jeho osobní deník, „knihu života“. Její hypotéza se však neopírá o žádná fakta, pouze o její názor, či, chcete-li, ezoterický vhled.

Kde je ukrytý tajemný svatý grál? Všechny stopy vedou na Křivoklát

Dílo lékaře z Čech?

Podstatně fundovaněji a svědomitěji přistoupil k hledání autora Voynichova rukopisu badatel Karel Dudek. Ve své knize Stopa míří do Čech (2015, dotisk k zakoupení u autora) poctivě analyzuje všechna fakta týkající se rukopisu a Čech a dochází k závěru, že autorem by mohl být lékař a botanik Georg Handsch von Limuz (1529-1578), který se narodil v České Lípě a později studoval ve Ferraře v severní Itálii. Rukopis začal psát jako dílo o rostlinách Nového světa, které se v té době začaly dostávat do Evropy, a jejich případném lékařském využití. Některé rostliny vyobrazené v rukopise se skutečně podobají druhům dovezeným z Ameriky, např. slunečnice. Handsch úzce spolupracoval s autorem známého herbáře Mattiolim, dokonce jeho dílo přeložil z latiny do němčiny. Své poznatky šifroval proto, aby o své objevy jako autor nepřišel, což v té době bylo běžné.

Hrabě Drákula, Lochneska a bájný červ Olgoj chorchoj. Český záhadolog Ivan Mackerle poodkrýval tajemství, ze kterých máme husinu

Deník tajné lásky?

Později se stal osobním lékařem (a možná i důvěrným přítelem) Filipiny Welserové (1527-1580), první manželky arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, proslulé jako skvělé kuchařky a bylinkářky. Pro uvedení do kontextu poznamenejme, že Ferdinand byl českým místodržícím v letech 1547-1567 a že v Praze nechal postavit letohrádek Hvězda s dosud ne zcela objasněným ezoterickým kontextem.

Další část svého šifrovaného rukopisu Handsch věnoval popisu léčby své urozené pacientky a možná i svému vztahu k ní, možná jen platonickému a neopětovanému. Z Handschovy pozůstalosti se potom jeho rukopis dostal do rukou rožmberského Petra Voka a do Třeboně, odkud se někdy po roce 1601 dostává do Prahy a do vlastnictví již zmíněného Jakub Horčického z Tepence.

FOTO: Voynichův rukopis

Voynichův rukopis - Voynichův rukopis – slunečnice?Voynichův rukopis - obálka knihy Stopa míří do ČechVoynichův rukopis - Bosch – Zahrada pozemských rozkošíVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopis – slunečnice?
Další fotky
Voynichův rukopis - slunečnice v Mattioliho herbářiVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Bosch – Zahrada pozemských rozkošíVoynichův rukopis - Voynichův rukopis – kresba hraduVoynichův rukopis - radnice ve FerrařeVoynichův rukopis - hrad ve VeroněVoynichův rukopis - hrad v ArcoVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopisVoynichův rukopis - Voynichův rukopis – výřezVoynichův rukopis - antikvář Wilfrid VoynichVoynichův rukopis - Obálka knihy s přetiskem celého rukopisu

Stále stojíme na začátku

Karel Dudek tak ve své knize rozšířil možnou historii rukopisu o další historický zákrut, samozřejmě s tím, že jde jen o hypotézu. K dalšímu posunu v bádání by mohlo dojít jen díky nalezení nových, dosud neznámých historicky ověřitelných faktu nebo dokladů, např. v třeboňském rožmberském archivu. Určitý prostor zbývá také v porovnání témat Voynichova rukopisu s jinými díly – podivné rostliny a koupele ve svých dílech zobrazoval třeba také Hieronymus Bosch (1450-1516).

Největším průlomem by však bylo, jak jinak, samotné rozluštění Voynichova rukopisu. Tam však stojíme stále na začátku. Dnes jako před lety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včera, 15:40
Známá scéna ze seriálu Sňatky z rozumu. Forman Nedobyl, z Rokycan, má od jisté doby...
Včera, 13:40
Dobrodružný příběh, neuvěřitelný tak, že by se ho zdráhal zfilmovat každý jen trochu soudný filmový...
Včera, 11:40
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Včera, 11:40
Nyní, tedy v době, kdy republiku i celý svět ovládá strach z neznámého onemocnění –...
Včera, 10:20
Řekové si rádi užívají života a jídlo je jedním z projevů tohoto užívání. Místní lidé...
Včera, 09:05
V pátek 25. září uplyne 50 let od úmrtí jednho z nejčtenějších spisovatelů všech dob...
Včera, 08:59
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a profesorka Věra Adámková (oba Hnutí ANO) začátkem května slavnostně oznámili,...
Včera, 08:10
Film Atentát režiséra Jiřího Sequense z roku 1964 je skutečným klenotem české kinematografie. I po...
20.9.2020
Diamantů jako vzácných kamenů si již od starověku vážili vládcové mnoha zemí. Až do 15....
20.9.2020
Když bratři Čapkové vymyslili slovo „robot“, netušili, že jejich sci-fi myšlenky se stanou reálnou vizí....
20.9.2020
Tisícina miligramu. Mohl bych sice napsat jeden mikrogram, ale to by nebylo tak efektní. Tečka...
Reklama