Krásná světice Brigita, nebo válečná bohyně Brighid? Hádejte!

4.2.2019
Františka Vrbenská
Další fotky

Období zimy za starých dob nezřídka přinášelo smrt. Ale s počátkem února se objevil přelom. Lidé vnímali náznaky blížícího se jara, změny přírody, prodloužení dne. Na svět přicházela první jehňata. Slované nebo Kelti, pro které byl chov dobytka významný, chápali obnovení stád jako znamení nového života. Svědčí o tom i sám název Imbolcu, spojený s bahněním ovcí.

Keltský rok se dělil na dvě poloviny, světlou od Beltine, temnou počínaje Samhainem. Tehdy se otevřely brány zásvětí, mezi smrtelníky pronikly zlé síly, příšery a čarodějnice. Rejdily a škodily až do Hromnic, kdy je návrat slunce a s ním i posvátné plameny zahnaly zpátky do temnot. Imbolc představuje očistu, naději, víru v budoucnost, jas.

Chcete předpovídat počasí z pranostik na Hromnice? Najděte jezevce nebo sviště, pomůžou

Pro křesťany byl ztělesněním očistného světla Ježíš Kristus, pro Slovany a Balty Perun, bůh blesku a Slunce. Kelti si zvolili ženu… vládkyni ohně a Slunce Brighid (Brigid, Brid, Bridget, Brigindo). Římané si ji spojili s Minervou (Pallas Athénou), bohyní moudrosti, umění a války, jíž se zčásti podobala. „Brigh“ znamená „síla, moc“ – zosobňovala Velkou Matku, plodnost, tvůrčí invenci.

Jako strážkyně Irska a jeho bohyně matka nesla další jméno, Érien. Převzala jej od zeleného ostrova, nebo název Éire pochází od ní? Zřejmě je totožná s proslulou bohyní Danu, Matkou Zemí a matkou Irů. Bojovnice Brighid byla patronkou lékařství, hadačství, umění, poezie, hudby (vynalezla „caoine“, způsob irského žalozpěvu za mrtvé) a kovářství.  Ochraňovala slabé, děti, ženy – rodičky zejména, i domácí zvířata.

V některých podáních, která sdílí i novopohanské náboženství wicca, vystupuje Brighid jako jeden z aspektů Trojné bohyně. Panna – nevěsta očekává návrat svého ženicha, boha Slunce. Odtud pochází tradice vytvářet ze stébel minulé sklizně panenky a uschovat do nich ořech, symbol mužské plodnosti. Ukládají je potom do proutěných kolébek a vystavují na čestném místě domácnosti.

Svatá Anežka odmítla bohatého ženicha a skončila za to v nevěstinci. Jak se zachránila?

Staré zvyky se leckde udržují; či znovu objevují, jak se v postinformační éře vracíme k historii. K Imbolcu a uctívání Brighid patří hostiny s mléčnými pokrmy a typicky zdobeným pečivem, včetně rozinek, symbolu slunce. Venku hoří očistné hranice, naopak doma lidé uhasí ohniště, výhně v kovárnách především. Na popel se položí klůcky, pentle nebo drobné části oděvu. Brighet přijde v noci a požehná je dotekem. Plameny smějí dalšího dne rozdělat pouze mladé panny.

Do věnce, který představuje Kruh roku, rozestaví hořící svíce. Na vnitřní stranu domovních dveří umístí Brighidin kříž, spletený z rákosu nebo slámy do jedné z podob svastiky, slunečního znamení. Chránil před ohněm, bleskem a bouří.

Ten křížek, Brighidin kult ohně a další atributy včetně ovcí převzala světice Brigita Irská, zvaná z Kildare. Za den jejího úmrtí (ve věku sedmdesáti let) je označován Imbolc roku 524. Píše se o ní v kronikách a vypráví se o ní řada fantastických pověstí. Těžko říci, zda církev obratně využila věhlas a vliv bohyně Slunce a vymyslila si ji, či jestli skutečná řeholnice splynula s pohanským božstvem.

Proč svatá Priska pod saněmi píská? Mučednici nezlomil ani vroucí olej, ani hladový lev

Brigita si rozhněvala svého královského otce: odmítla politicky výhodný sňatek, zato příliš štědře podporovala chudé a nemocné. Odešla z domova, aby se stala učednicí svatého Patrika. Její pouť skočila u posvátného pramene a prastarého dubu v Kildare, v místě božiště zasvěceného Brighid.

Brigita zde založila klášter, který dodnes patří mezi nejvýznamnější v Irsku. Až do své smrti zde působila jako abatyše. Připomíná ji socha vedle studny – původního pramene, a oheň, který stále plane na jejím oltáři. S bohyní Brighid sdílí duševní energii, umělecké zájmy, touhu po poznání a spravedlnosti. Podědila patronaci nad Irskem, kde je velmi oblíbená, i výše zmíněné odborné oblasti.

FOTO: Brighid – Imbolc

Brighid – Imbolc - BrighidBrighid – Imbolc - oltář ImbolcuBrighid – Imbolc - Brighid-BridBrighid – Imbolc - ohně ImbolcuBrighid – Imbolc - panenka -Brid
Další fotky
Brighid – Imbolc - kříž svaté BrigityBrighid – Imbolc - svatá Brigita a její atributyBrighid – Imbolc - katedrála svaté Brigity v KildareBrighid – Imbolc - socha svaté Brigity v KildareBrighid – Imbolc - svatá Brigita

Má v kompetenci starost o malé a nemanželské děti, těhotné, ženy trpící domácím násilím, péči o dobytek (v klášteře se ho pokorně ujala), o poutníky, uprchlíky, chuďase, básníky, námořníky a rybáře, tiskaře, chůvy, léčitele…  Podle skotské legendy posloužila Panně Marii coby porodní bába.

Jestli potřebujete pomoci s ohňovou či zvířecí magií, početím a porodem či s uměleckou tvorbou, obraťte se s prosbou na Brighid/Brigitu… Pomohou vám!Nepřehlédněte