• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Krutá smrt Marsya. Dramatický konec řeckého hudebníka inspiroval mnoho umělců

  23.10.2019
  Lukáš Mucha

  V příběhu, který se odehrál v předhomérském Řecku, figurují vlastně jen bohové. Bezvýznamný bůžek jakéhosi pramene vyzval k souboji jednoho z nejmocnějších obyvatel Olympu, boha umění Apollóna. Ale prohrál a Apollón jej odsoudil k smrti. Její podoba byla však nadmíru krutá.

  Athénina kletba

  Marsyas, bůh pramenu v Malé Asii, jako první vymyslel hru na flétnu. Ale nikoliv nástroj sám – ten vynalezla už bohyně Pallas Athéna. Sestavila jej z jeleních kostí a zahrála na něm při hostině bohů. Zdálo se, že se všem hudba líbí, jen její sokyně Héra a Afrodita se neustále smály. Až později zjistila, proč. Při hraní na flétnu u potoka zahlédla svůj odraz na vodní hladině a zděsila se, když spatřila zmodralý obličej deformovaný nafouknutými tvářemi. Athéna sice byla ochránkyní statečných mužů a milovala v první řadě boj, ale byla také ješitná a potrpěla si na svou krásu (což se později ukázalo i v zápase s Afroditou a Hérou o nejkrásnější bohyni). Tak flétnu zahodila do řeky a proklela každého, kdo by ji kdy zvedl.

  Milost přišla po dvanácté. Polního maršála Russworma nezachránil před popravou ani jeho ochránce Rudolf II.

  Pyšný Marsyas

  To ovšem Marsyas netušil. Když flétnu našel, zkusil do ní fouknout a okamžitě mu zvuk tajemného nástroje učaroval. Začal si pískáním krátit volné chvíle a těšil hraním i rolníky. Těm se hra líbila, a tak začali Marsyasovi lichotit. Prý hraje tak krásně, že ani Apollón se svou lyrou nemůže vyluzovat lahodnější zvuky. Marsyas si to nakonec myslel taky a ve své pýše vyzval Apollóna na souboj (podle jiné verze se urazil samotný Apollón a sám vyzval k souboji Marsya).

  Největší americký dobrodruh. William Walker se stal císařem i prezidentem, národním hrdinou i nenáviděným nepřítelem

  Souboj Marsya s Apollónem

  Došlo k utkání, které měly rozhodnout Múzy. Ale oba sokové hráli tak krásně, že Múzy odmítly vyhlásit vítěze. Tehdy použil Apollón ránu pod pás: vyzval Marsya, aby stejně jako on obrátil nástroj vzhůru nohama a hrál dál. Zatímco se sedmistrunnou lyrou to šlo snadno a bůh dál hrál a líbezně zpíval, Marsyas pískat nedokázal. Bylo rozhodnuto a Múzy vyhlásily za vítěze Apollóna. A přestože se vsadili, že vítěz bude moci poraženého potrestat podle libosti, nikdo netušil, jak bude Diův syn krutý.

  Hluchý génius. Ludwig van Beethoven vytvořil největší hudební díla po ztrátě sluchu

  Strašlivá Marsyova smrt

  Ješitný a uražený Apollón se rozhodl nechat Marsya stáhnout z kůže. A tak se také stalo. Boha pramene pověsili na strom a zaživa stáhli z kůže, jež přibili na borovici. V Ovidiových Proměnách najdeme přímo naturalistický popis: „Řvoucímu sedřena byla již kůže z celého těla, že byl jen samá rána, krev odevšad řinula se proudem, svaly všechny odkryté a žíly je vidět holé, které se chvějí stejně jako odhalené vnitřnosti…“ Nymfy, Marsyovi bratři Satyrové i mnozí Olympané plakali nad tak strašným trestem. Byl až příliš nespravedlivý vzhledem k nicotnému provinění. Ale Apollón zvítězil. Vždyť byl uznávaným bohem hudby a hrával Olympanům při jejich hostinách.

  Bůh ví, že zemřu neprávem. Ztracený zápas Jakuba de Molay, posledního velmistra řádu templářů

  Marsyas v umění

  Marsyův příběh a zejména závěrečná drastická scéna inspirovala mnohé umělce – a to jak ve starověku či novověku, tak i v současnosti. Známý je obraz benátského malíře Tiziana v kroměřížské Zámecké obrazárně nebo skica Giulia Romana pro fresku v Mantově. Kromě výtvarného umění se s Marsyem můžeme setkat především v literatuře a hudbě. O řeckém hudebníkovi napsal báseň například Jaroslav Vrchlický, jeho odraz lze ale také najít v esejích Karla Čapka. Postava Marsya se objevila rovněž v baletu Carla Orffa a nemůžeme opomenout satyrovým jménem pyšnící se českou folkrockovou kapelu, jež má ve svém repertoáru píseň o souboji obou antických rivalů.

  Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)  Nepřehlédněte