• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Milost přišla po dvanácté. Polního maršála Russworma nezachránil před popravou ani jeho ochránce Rudolf II.

  18.10.2019
  Lukáš Mucha

  Úspěšný velitel v bitvách proti Turkům patřil k nejznámějším postavám rudolfínské Prahy. Jeho nepřátelé mu však přichystali léčku, na jejímž konci byla vražda, soud a trest smrti. Život udatného maršála měl na Staroměstské radnici ukončit slavný kat Mydlář.

  Útěk před smrtí

  Christian Hermann Russworm se narodil v Sasku v roce 1565 a už v jednadvaceti letech se stal poručíkem tělesné stráže maršálka Christiana de Bassompierre. První ostruhy z bitev získal v Alsasku a Lotrinsku, ale v pětadvaceti letech zažil první pád. Jako v dalších případech za něj mohla jeho nezkrotná povaha. V Porýní se účastnil bouřlivých nočních pitek a skandálů, které na jeho hlavu snesly odstrašující trest. Velitel vojska jej odsoudil k smrti. Ale Russworm uprchl a nechal se naverbovat do jiné armády.

  Potupná oprátka pro generála. Oběť komunistického režimu, český důstojník a diplomat Heliodor Píka

  Oblíbenec Rudolfa II.

  Ve třiceti letech vstoupil do služeb císaře Rudolfa II., pro kterého organizoval vojsko proti TurkůmUhrách. Brzy se vyznamenal i jako velitel a získal si skvělé renomé. Po několika vítězných šarvátkách se mu podařilo dobýt Budín, a když se vrátil ke dvoru, císař statečného velitele povýšil na polního maršála. Rudolfův oblíbenec si bezstarostně užíval života a krátil čas v nejrůznějších radovánkách. Ještě větší přednost však dával bouřlivým pitkám a ženám. Ale když vytáhl znovu do boje, jeho armáda slavila jen další úspěchy: nejprve na Turcích dobyl stoličný Bělehrad a posléze i Pešť.

  Bůh ví, že zemřu neprávem. Ztracený zápas Jakuba de Molay, posledního velmistra řádu templářů

  Spory s Italy

  V roce 1605 se vrátil znovu do Prahy. Nemohl tušit, že mu jeho nepřátelé připravili past. Russworm vedl už několik let spory s italskými generály. Nyní roztržka dosáhla vrcholu. Russworm si stěžoval na jednání generála Belgioiosa, který se v Uhrách dopustil mnoha vážných chyb. Císař jej jmenoval do čela komise, která měla generálovo jednání vyšetřit. To rozhodlo. V té chvíli se italská vojenská klika domluvila, že se oblíbeného německého maršála zbaví nadobro.

  Prokletí druhorozeného. Mladší bratr Františka Josefa I. si zajistil císařskou korunu v Mexiku

  Intriky a lest

  Nepřátelé vymysleli lest. Pomocí prostředníků sdělili Russwormovi, že za všemi intrikami proti němu stojí Belgioiosův bratr, který žil také v Praze. Poté nastrojili jejich „náhodné“ noční setkání v jedné z malostranských uliček. Russworm tasil, stejně jako jeho sok, který byl však v nastalém zmatku zastřelen. Podrobnosti neznáme. Ze zločinu však byl obviněn Russworm a soud ho poslal na smrt.

  Středověký komunista Thomas Müntzer. Evangelický reformátor chtěl následovat Jana Husa, ale měl krev na rukou

  Hrdý odchod udatného maršála

  Čtyřicetiletý vojevůdce přišel v prostém františkánském hábitu, poklekl a dlouho se modlil. Pak se obrátil k popravčímu a požádal ho, aby ťal, až potřetí uslyší slova Ježíš a Marie. Přítomné poprosil o odpuštění a znovu se pohroužil do modlitby. Po chvíli se kat rozmáchl a jednou ranou mu setnul hlavu. Jen o pár minut později přiběhl posel s milostí od císaře…

  Magistr Kelly byl „alchymistou“ císaře Rudolfa, ve skutečnosti však pouhý šarlatán. Z vězení utíkal dvakrát a doživotně se při tom zmrzačil

  Milost přišla pozdě

  Rudolfa II. drželi úplatní rádci (v čele s proradným komořím Langem) stranou procesu a když si vzpomněl na svého oblíbence, bylo už příliš pozdě. Po vykonání ortelu přišili slavnému vojevůdci hlavu zpátky k tělu a ostatky nakrátko vystavili. Poslední odpočinek nalezl Russworm pod podlahou chrámu Panny Marie Sněžné, jeho hrob však nebyl nikdy nalezen.

  Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)  Nepřehlédněte