5℃
Dnes je 13. listopad , svátek má Tibor

Milost přišla po dvanácté. Polního maršála Russworma nezachránil před popravou ani jeho ochránce Rudolf II.

Úspěšný velitel v bitvách proti Turkům patřil k nejznámějším postavám rudolfínské Prahy. Jeho nepřátelé mu však přichystali léčku, na jejímž konci byla vražda, soud a trest smrti. Život udatného maršála měl na Staroměstské radnici ukončit slavný kat Mydlář.

Útěk před smrtí

Christian Hermann Russworm se narodil v Sasku v roce 1565 a už v jednadvaceti letech se stal poručíkem tělesné stráže maršálka Christiana de Bassompierre. První ostruhy z bitev získal v Alsasku a Lotrinsku, ale v pětadvaceti letech zažil první pád. Jako v dalších případech za něj mohla jeho nezkrotná povaha. V Porýní se účastnil bouřlivých nočních pitek a skandálů, které na jeho hlavu snesly odstrašující trest. Velitel vojska jej odsoudil k smrti. Ale Russworm uprchl a nechal se naverbovat do jiné armády.

Potupná oprátka pro generála. Oběť komunistického režimu, český důstojník a diplomat Heliodor Píka

Oblíbenec Rudolfa II.

Ve třiceti letech vstoupil do služeb císaře Rudolfa II., pro kterého organizoval vojsko proti TurkůmUhrách. Brzy se vyznamenal i jako velitel a získal si skvělé renomé. Po několika vítězných šarvátkách se mu podařilo dobýt Budín, a když se vrátil ke dvoru, císař statečného velitele povýšil na polního maršála. Rudolfův oblíbenec si bezstarostně užíval života a krátil čas v nejrůznějších radovánkách. Ještě větší přednost však dával bouřlivým pitkám a ženám. Ale když vytáhl znovu do boje, jeho armáda slavila jen další úspěchy: nejprve na Turcích dobyl stoličný Bělehrad a posléze i Pešť.

Bůh ví, že zemřu neprávem. Ztracený zápas Jakuba de Molay, posledního velmistra řádu templářů

Spory s Italy

V roce 1605 se vrátil znovu do Prahy. Nemohl tušit, že mu jeho nepřátelé připravili past. Russworm vedl už několik let spory s italskými generály. Nyní roztržka dosáhla vrcholu. Russworm si stěžoval na jednání generála Belgioiosa, který se v Uhrách dopustil mnoha vážných chyb. Císař jej jmenoval do čela komise, která měla generálovo jednání vyšetřit. To rozhodlo. V té chvíli se italská vojenská klika domluvila, že se oblíbeného německého maršála zbaví nadobro.

Prokletí druhorozeného. Mladší bratr Františka Josefa I. si zajistil císařskou korunu v Mexiku

Intriky a lest

Nepřátelé vymysleli lest. Pomocí prostředníků sdělili Russwormovi, že za všemi intrikami proti němu stojí Belgioiosův bratr, který žil také v Praze. Poté nastrojili jejich „náhodné“ noční setkání v jedné z malostranských uliček. Russworm tasil, stejně jako jeho sok, který byl však v nastalém zmatku zastřelen. Podrobnosti neznáme. Ze zločinu však byl obviněn Russworm a soud ho poslal na smrt.

Středověký komunista Thomas Müntzer. Evangelický reformátor chtěl následovat Jana Husa, ale měl krev na rukou

Hrdý odchod udatného maršála

Čtyřicetiletý vojevůdce přišel v prostém františkánském hábitu, poklekl a dlouho se modlil. Pak se obrátil k popravčímu a požádal ho, aby ťal, až potřetí uslyší slova Ježíš a Marie. Přítomné poprosil o odpuštění a znovu se pohroužil do modlitby. Po chvíli se kat rozmáchl a jednou ranou mu setnul hlavu. Jen o pár minut později přiběhl posel s milostí od císaře…

Magistr Kelly byl „alchymistou“ císaře Rudolfa, ve skutečnosti však pouhý šarlatán. Z vězení utíkal dvakrát a doživotně se při tom zmrzačil

Milost přišla pozdě

Rudolfa II. drželi úplatní rádci (v čele s proradným komořím Langem) stranou procesu a když si vzpomněl na svého oblíbence, bylo už příliš pozdě. Po vykonání ortelu přišili slavnému vojevůdci hlavu zpátky k tělu a ostatky nakrátko vystavili. Poslední odpočinek nalezl Russworm pod podlahou chrámu Panny Marie Sněžné, jeho hrob však nebyl nikdy nalezen.

Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)

Před 36 minutami
Mezilidské vztahy jsou obklopeny předsudky ze všech stran. Chytré a odborné články a rady psychologů,...
Pohled na most z Braníku
Před 2 hodinami
Ne vše, co se budovalo za dob socialismu se povedlo tak jak by mělo. Názorným...
Dnes, 11:30
Komerční článek
Při přechodu na DVB-T2 je vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého jinou prioritu....
zima, pleť, žena
Dnes, 11:30
V zimě si celé tělo můžeme chránit teplým oblečením, přes které se chlad k pokožce...
Dnes, 10:00
Jeho jméno – Pokryškin – právem patří do výčtu největších leteckých es všech dob. I...
Ladislav Novák s Ludvíkem Svobodou. Potřetí kancléřem...
Dnes, 09:01
Knihu "Kancléř tří prezidentů" napsal Jiří Novák z úcty ke svému tatínkovi Ladislavu Novákovi, jenž...
Dnes, 08:00
Diváci, kteří milují detektivní seriály, si určitě vzpomenou na ve své době i u nás...
Včera, 17:30
Mrtvý světec dal jasně najevo, že i po smrti stojí na straně papeže. Kdo ale...
Včera, 16:00
Evropa je skutečně malý dvorek, v porovnání se světem. Propojená vzájemnými vztahy, tradicemi, pověstmi takovým...
Včera, 14:40
Názvem Generace 1909 se označuje skupina vynikajících slovenských malířů, studujících a působících v Praze. Cyprián...
Včera, 14:00
Americká a velmi slavná herečka Grace Kelly se nechala oslnit knížecím titulem svého nápadníka. Potom...
Reklama