• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Středověký komunista Thomas Müntzer. Evangelický reformátor chtěl následovat Jana Husa, ale měl krev na rukou

  2.10.2019
  Lukáš Mucha

  Vlny selských nepokojů opakovaně otřásaly německými státy. Když se do čela další selské rebelie postavil vzdělaný teolog a rozený vůdce Thomas Müntzer, stal se z rozdrobených houfů úderný oddíl o síle několika tisíc mužů. Ale v rozhodující bitvě byli sedláci překvapeni a rozprášeni. A jejich vůdce čekal krutý trest.

  Válka proti katolíkům

  Thomas Müntzer se narodil v roce 1490 a už odmalička nenáviděl vrchnost. Stollbergský hrabě, z jehož poddaných pocházel, mu totiž nechal oběsit otce. Traduje se, že již během studií Müntzer vyhlásil nesmiřitelný boj církvi a v patnácti letech založil tajný spolek, jehož hlavní cíl spočíval v záškodnické válce proti římským katolíkům. Sám však vystudoval teologii, i když více než doporučené knihy otevíral díla středověkých mystiků. Absolvoval s doktorským diplomem, ale do světa se vydal jako evangelický kazatel.

  Mesiáš i zabiják. Ernesto „Che“ Guevara stejně snadno léčil chudé jako střílel své odpůrce

  Reformátor i buřič

  Právě oslavil třicáté narozeniny. Jeho kroky vedly do Prahy, která byla již po desetiletí vyhlášenou baštou reformních náboženských myslitelů. V Pražském manifestu napsal: „Chci v Praze s nezapomenutelným a slavným bojovníkem Kristovým Janem Husem zadouti novou píseň na zvučné kovové polnice.“ Ale jeho kázání byla naprosto šokující i pro pražské „rebely“, a tak musel z bývalého Husova města rychle zmizet.

  Soudce proti králi. Dramatický příběh největšího anglického právníka Thomase Mora

  Předobraz Božího království

  Müntzer cestoval z jednoho města do druhého a brzy si vysloužil velký úspěch u věřících. Reformoval obřad a zrušil latinu, což přiblížilo mše lidu. Ale hlavní byly jeho myšlenky. Navázal na své předchůdce ještě radikálněji: chtěl vytvořit už na zemi předobraz Božího království, tedy společnost bez majetkových či stavovských rozdílů. V jeho říši si budou všichni rovni. To se pochopitelně nelíbilo mocným a Müntzer musel opět prchnout.

  Fanatická španělská pravice. Jednou z její obětí se stal i velký básník a dramatik Federico García Lorca

  Krutá odveta za selské povstání

  Až v roce 1525 znovu propuklo selské povstání a bojovný teolog se postavil do jeho čela. Měl však jen slabě vyzbrojené, nevycvičené sedláky, zatímco jeho protivník, velitel panského vojska Georg Truchsess disponoval regulérní armádou. A navíc byl krutý. Téměř celou armádu sedláků zmasakroval a pro jednoho z vůdců rebelů připravil strašlivý trest. Odsouzence nechal nejprve smýkat za koněm, poté ho připoutal ke kůlu a zaživa upekl na pomalém ohni: hranici totiž připravil tak důmyslně, že plameny se jen velmi pomalu přibližovaly a mučedník neshořel, ale skutečně se upekl.

  Tajemný příběh „zrádce X“. Tajný agent Paul Thümmel hrál dvojí hru

  Hlava na kůlu

  Ale ani Müntzer nebyl žádný svatoušek. Krátce před osudovou bitvou se dozvěděl, že panstvo nabídlo vzbouřeným sedlákům beztrestnost, pokud vydají Müntzera živého. Proto svolal své velitele a nabídl jim tuto možnost. Dva se vyslovili pro, ale byla to jen zkouška a Müntzer jim nechal okamžitě setnout hlavy. Jen pár dní poté skončil sám proslulý teolog a buřič stejným způsobem. Nejdříve jej odvlekli na mučidla a poté byl před městskými hradbami v Mühlhausenu sťat. Ale ani tím jeho krutý osud nekončil. Kat vzal jeho uťatou hlavu a pro výstrahu ji narazil na vysoký kůl.

  Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)  Nepřehlédněte