11.3.2020
Zajímavosti

Obětoval se pro český národ a vlast. Příběh hrdiny Aloise Eliáše

Republice obětoval vše. Nadání, kariéru, čest i život. Jeden z nejlepších důstojnických kádrů se vzdal aktivního odboje v zahraničních jednotkách a bez připomínek přijal roli premiéra protektorátní vlády. Roli, ve které nešlo neprohrát. Ale bývalý legionář si zachoval čistý štít, a ještě se mu povedl husarský kousek – ze své „kolaborantské“ funkce učinil centrum odboje.

21.2.2020
Zajímavosti

Boží následovnice nebo schizofrenička? Jak to ve skutečnosti bylo s Janou z Arku

Když potřebovala Francie pomoc, zjevila se jako boží blesk z čistého nebe. Bylo jí pouhých 17 let, nepocházela z urozeného rodu, a přesto zburcovala šlechtu i samotného následníka trůnu k hrdinnému boji proti anglickým vetřelcům. Za jejím heroickým bojem v čele francouzské armády stála tajemná duševní choroba, o jejíž definici se marně snažily zástupy historiků a psychiatrů. Jisté je jen to, že Janu (též Johanku) z Arku vyburcoval boží hlas, který slyšela ve svém nitru. Mohlo jít o skutečný zázrak, ale možná to byly jen halucinace či forma schizofrenie.

12.11.2019
Zajímavosti

Vládci největší pevninské říše v dějinách. Jak mongolské kmeny dobývaly svět

Středověcí Mongolové se živili především jako pastevci, kteří museli často kočovat. Spíše než pospolitým národem byli roztroušenými kmeny, jež bojovaly i mezi sebou. Jako válečníci neměli v době své největší slávy konkurenci – dokázali výborně ovládat malé, ale rychlé koně a současně střílet z luku. Ve 13. století se je však podařilo jednomu muži sjednotit. Tím mužem byl Čingischán, jeden z nejslavnějších vojevůdců a dobyvatelů na světě. Pod jeho velením i vládou následující dynastie Mongolové obsadili přes půl Asie a část Evropy.

10.10.2019
Zajímavosti

Největší americký dobrodruh. William Walker se stal císařem i prezidentem, národním hrdinou i nenáviděným nepřítelem

Měl se stát knězem. Ale nespoutaná touha po dobrodružství dovedla předčasně vyspělého mladíka k titulům císaře i prezidenta malých středoamerických republik. Nadaný světák, lékař, právník i spisovatel s nezkrotnou povahou vedl k vítězství svou soukromou armádu o padesáti mužích. Stal se národním hrdinou i nenáviděným nepřítelem.

4.9.2019
Zajímavosti

Náčelník Lakotů Splašený kůň. Neporazitelný válečník se stal obětí lsti a zrady

Splašený kůň (Crazy Horse) byl pověstný svou zuřivostí v boji. Vedl Siouxy ve válkách během šedesátých a sedmdesátých let 19. století. V očích svého lidu se stal vizionářským náčelníkem, který byl oddán zachovávání takového způsobu života, jaký vedli Lakotové od nepaměti, a bránil svůj lid před rozpínáním bílého muže do severních Plání.