Náčelník Lakotů Splašený kůň. Neporazitelný válečník se stal obětí lsti a zrady

4.9.2019
Lukáš Mucha

„Ten, co se mu splašil kůň“

Narodil se v roce 1842 jako Tašunka Witco (což znamenalo „splašil se mu kůň“) nedaleko dnešního Rapid CityJižní Dakotě. Byl synem kmenového medicinmana a synovcem Skvrnitého ohonu, což byl náčelník Siouxů, který se pokoušel vyjednat pro kmen prodej těžebních práv, když bylo v Black Hills objeveno zlato, ale neuspěl, protože požadoval astronomickou cenu 60 milionů dolarů.

Největší indiánský válečník. Náčelník Rudý oblak vybojoval nejúspěšnější válku domorodých Američanů proti USA

Mladý válečník

Splašený kůň se stal již v mládí legendárním bojovníkem. Ještě než mu bylo dvanáct let, zabil bizona a dostal vlastního koně. V roce 1854 byl svědkem zabití náčelníka kmene Brulé v táboře Útočícího medvědaseverním Wyomingu. Následujícího roku viděl, jak jednotky americké armády při trestné výpravě generála Williama S. Harneye po Oregonské cestě zničily týpí a majetek domorodých Američanů. V té době kradl koně Vraním indiánům, což byli tradiční nepřátelé Siouxů, a ve dvaceti letech stanul v čele první vlastní válečné výpravy.

K reputaci Splašeného koně přispělo i to, že se připojil k válce vedené Rudým oblakem proti budování opevněné Bozemanovy cesty v letech 1865 – 1868 a sehrál klíčovou roli při zničení brigády Williama J. Fettermana u Fort Phil Kearny v roce 1867.

Náčelník Apačů Cochise. Stal se indiánský bojovník a stoupenec míru předobrazem slavného Vinnetoua?

Válečný náčelník

Po Druhé smlouvě z Fort Laramie podepsané v roce 1868 Splašený kůň nesložil zbraně a odešel do země nikoho, která patřila jen bizonům. Stal se válečným náčelníkem Oglalů a k jeho tlupě se připojili i někteří příslušníci kmene Brulé. Lovili, rybařili, bojovali s některými dalšími indiány a snažili se zachovávat tradiční způsob života lakotského národa. Splašený kůň si vzal dvě manželky, jednak ženu z kmene Čejenů a jednak ženu z vlastního kmene.

Zlato v Black Hills

Splašený kůň vzdoroval rozpínání Američanů na území Lakotů, k němuž docházelo po podpisu Druhé smlouvy z Fort Laramie, a napadl také průzkumnou výpravu, kterou vyslal do Black Hills generál Custer. V roce 1874 však bylo v horách objeveno zlato.

Vzpomínáte na Huróna Maguu v Posledním Mohykánovi? Nejslavnější indiánský záporák dnes slaví 71. narozeniny

Vítězné bitvy

Dne 31. ledna 1876 bylo kočovným kmenům přikázáno, aby se stáhly do rezervace. Splašený kůň to odmítl a generál George Crook se vydal na tažení, jímž ho k tomu hodlal donutit. Splašený kůň však ustoupil do kopcovitého terénu a poté zahnal Crookovu jednotku na ústup překvapivým útokem u potoka Rosebud Creek. Po této akci se Splašený kůň připojil k Sedícímu býkovi, který se připravoval na bitvu u Little Bighornu, k níž došlo 25. června téhož roku.

Po vítězství Lakotů u Little Bighornu odešel Sedící býk do Kanady, ale Splašený kůň zůstal a bojoval během zimy proti jednotce generála Nelsona Milese. V lednu roku 1877 vedl na Vlčí hoře u řeky Tonguejižní Montaně 800 bojovníků do překvapivého útoku proti armádě. Avšak Miles měl s sebou houfnice, které vojáci zamaskovali jako běžné vozy, a začali z nich nečekaně pálit proti útočícím indiánům. Ti se stáhli do strmých kopců, a když vojáci podnikli protiútok, skrytě ve sněhové bouři ustoupili.

U Little Big Hornu nikdy nebyl, přesto vstoupil do legend. Zálesák a Zápaďan Jim Bridger

Zlomený indiánský lid

Situace Splašeného koně a jeho lidu však byla bezvýchodná. V květnu přivedl náčelník zhruba 800 vyhladovělých a vyčerpaných lidí do pevnosti Fort Robinson v rezervaci Rudého oblaku na severozápadě Nebrasky. Odmítl však odcestovat do Washingtonu na schůzku s prezidentem Ruthefordem Hayesem.

Když onemocněla jeho manželka cholerou, odvezl ji k jejím rodičům do rezervace Skvrnitého ohona. Crook se však obával, že se náčelník vrací na válečnou stezku, a tak jej pod záminkou, že musí vše objasnit, přiměl přijet zpět do Fort Robinson.

Cesta bez návratu

Splašený kůň se 5. září vrátil a zpočátku nekladl odpor, když si ale všiml, že jej odvádějí do strážnice, pokusil se o útěk. Během následující potyčky jej jeden voják probodl bajonetem, zatímco druhý, jeho bývalý spolubojovník a nyní člen indiánské policie, mu držel ruce. Splašený kůň vážným zraněním ještě téže noci podlehl.

„Vinnetou“ Pierre Brice. Slavný představitel náčelníka Apačů byl velkým milovníkem psů

Fotografie, zloděj duše

Splašený kůň se zapsal do historie i tím, že se údajně nikdy nenechal vyfotografovat. Bylo to vysvětlováno jeho vírou v tradice Lakotů, kteří fotografování mnohdy odmítali z obavy ze ztráty duše. Když byl učiněn pokus vyfotografovat Splašeného koně poté, co umírající ležel ve vojenském baráku ve Fort Robinson, náčelník to odmítl.

Zdroj: Nigel Cawthorne (Největší vojevůdci v dějinách, 2006)Nepřehlédněte