Mayday! Třetí dráze na ruzyňském letišti nestojí nic v cestě. Soud zamítl kasační stížnost

26.11.2018
Marcel Mihalik

Žalobci se neúspěšně domáhali zrušení aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy z roku 2014, kterou se vymezila zamýšlená třetí vzletová a přistávací dráha na ruzyňském letišti. Poté, co je odmítl pražský soud, neuspěli ani u Nejvyššího správního soudu.

Starosta Lysolají Petr Hlubuček (STAN), který je čerstvě také náměstkem primátora, má za to, že není brán dostatečný ohled na život Pražanů.

„Je standardem civilizovaného světa, že se letiště staví mimo zastavěná území a odsunují se daleko za města. U nás z důvodů pro mě nepochopitelných umisťujeme přistávací dráhu o dva kilometry blíže centru a leteckým provozem by mohlo být zasaženo 50 tisíc lidí,“ uvedl starosta Lysolají Petr Hlubuček (STAN). Alternativy rozvoje letecké dopravy spatřuje třeba na letišti v Milovicích. „Mám pocit, že záležitost přistávací dráhy v Ruzyni není dostatečně vážena z hlediska dosahu na život Pražanů a životní prostředí,“ dodal Hlubuček.

Nová ranvej na Ruzyni bude nejdřív za osm let. Lidé se budou kvůli hluku více tulit

Kritici třetí dráze vytýkali, že nadměrně zatíží životní prostředí v jejich okolí, a to včetně vyššího hluku. Žalobu podaly městské části Dolní Chabry, Ďáblice, Lysolaje, Nebušice, Satalice a Suchdol. Město navíc podle nich nedostatečně posoudilo vliv staveb na životní prostředí.

Noční můry a chrápání. Spánkovou apnoe trpí skoro miliarda lidí. Kdo je ohrožen nejvíce?

To, že bydlení v dosahu letiště není ráj, připomněl Našemu REGIONU už dříve místostarosta Roztok u Prahy Tomáš Novotný (nestr.). „Na jaře a v létě je to občas peklo, a to nepatříme k obcím, které jsou nejblíže, a tudíž jsme postiženi jen okrajově. Nicméně i tady musíte při rozhovoru večer dávat hlavu k tomu druhému, abyste mu rozuměl, když letí letadlo,“ svěřil svoji zkušenost.

S jinou zkušeností se podělila pro Náš REGION i Kateřina Farlíková. „Letadla létají i ve čtyři ráno a v jednu v noci. Lidé se nevyspí a jsou agresivnější, ve dne letadla létají každou minutu,“ napsala.

Zvítězil veřejný zájem

Soudce Karel Šimka připomněl, že verdikty týkající se územního plánování vždy upřednostní některé zájmy před jinými. „Jak setrvale říkáme v našich rozsudcích týkajících se územního plánování, nikdy není možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají. V procesu územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými,“ uvedl soudce zpravodaj Karel Šimka.

Nezavděčíme se všem

Dodal, že rozhodnutí o rozložení zátěže v rámci určitého území je v podstatných ohledech politickou otázkou a že soudní moc má být v zásazích do územního plánování zdrženlivá. „Máme kontrolovat, zda se politika nedopouští excesů a svévole a zda zátěž nedopadá na některé jednotlivce nepřiměřeně. Ale uvnitř těchto mantinelů musí rozhodovat politici,“ zdůraznil.

SŽDC zvýší kontrolu trakčního vedení na pražské železnici

Letiště Václava Havla si od paralelní dráhy slibuje nárůst přepravených cestujících ze současných 11 na 21 milionů, a v budoucnu dokonce až na 40 milionů cestujících ročně. Letecké dopravě se díky nízkým cenám letenek daří. A podle letiště je nová vzletová a přistávací dráha nutná, neboť současná kapacita hlavní a záložní dráhy nestačí plnit požadavky letecké dopravy.

Třetí dráha by měla kopírovat tu hlavní. Po dokončení nové dráhy letiště předběžně počítá s maximální kapacitou 820 vzletů a přistání v průběhu jednoho dne.Nepřehlédněte