Nejpočetnější pavoučci světa, kteří navíc i dobře slyší. Mnoho druhů skákavek žije i u nás!

1.3.2021
Petr Matura

S výjimkou Antarktidy a nejsevernějších částí Arktidy žijí skákavky doslova na celém světě. Jedná se bezesporu o nejrozšířenější skupinu pavouků. Je známo přes pět tisíc druhů skákavek a více než sedmdesát z nich můžeme najít také i v České republice. Skákavky jsou nejpočetnější čeledí pavouků na světě, představují přibližně 13 % všech známých pavouků.

Ze života hmyzu. Drvodělky, „velcí černí čmeláci“

Pavouci skákavky „slyší“ na dálku, ačkoliv nemají uši. Podle nedávných výzkumů skákavky díky důmyslnému detektoru zvuků dokážou zachytit zvukový signál až do vzdálenosti více než tří metrů. K zachycování zvuků využívají výjimečně citlivé chloupky na předních nohou, jimiž detekují zvukové vlny. Na tuto skutečnost vědci přišli více méně náhodou, když zjišťovali, jak skákavky zpracovávají zrakové podněty.

Jedovatá hostina pro vítané hmyzí návštěvníky. Nebo je to jinak?

K velmi hojným nejen evropským druhům patří například skákavka pruhovaná (Salticus scenicus), která žije v blízkosti lidských sídel. Často ji můžeme najít na fasádách domů a zdech, kde se vyhřívá na sluníčku a vyhlíží svoji případnou kořist. Někdy přebývá i na stromech. V chladnějších dnech se ukrývá ve své pavučinové rource, kterou si buduje ve spárách zdí.

Pavouci u vás doma. Jak se jich zbavit a zároveň neublížit?

Když se potkají dvě skákavky, zejména samečci, do široka roztáhnou své chelicery (klepítka) a začnou kolem sebe kroužit. Jedna skákavka tak zastrašuje druhou, ale i když se velmi často může zdát, že souboj je již nevyhnutelný, najednou od sebe obě skákavky odskočí a každá si jde vlastní cestou. Skákavky v převážné většině případů nevyhledávají konflikty, téměř nikdy mezi sebou nebojují a přesouvají se raději jinam.Nepřehlédněte