• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nejvyšší pražská kašna se chce líbit. Pomůže ministerstvo kultury?

  22.3.2021
  Fefík

  Radnice Prahy 1 odsouhlasila podání žádosti o příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury. Jde o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Žádosti se týkají tří objektů, které jsou ve správě Prahy 1, a jednoho objektu ve vlastnictví Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě.

  Opravy a restaurování památkově chráněných objektů jsou finančně velice náročné, a proto se radnice Prahy 1 snaží kromě vlastních prostředků získat finance i mimo svůj rozpočet. Žádosti o příspěvek se týkají následujících akcí obnovy: restaurování Krannerovy kašny, opravy uličních fasád, krovu a střešního pláště školní budovy ve Vojtěšské 13 a rekonstrukce barokních maleb na uliční fasádě objektu v Truhlářské 8.

  Prostřednictvím MČ Praha 1 žádá o příspěvek také Kolegiátní kapitula Všech svatých na Pražském hradě, a to na druhou etapu restaurování interiéru kostela Všech svatých tamtéž.

  Kdysi vznosnou budovu Burzy v Pražské tržnici čeká nový život, bude tu velká restaurace

  Krannerova kašna, též pomník Františka I. nebo Hold českých stavů je novogotická památka nacházející se v parku Národního probuzení na Smetanově nábřeží. S myšlenkou postavit Františku I. pomník přišel už v roce 1835 Český zemský sněm. Pomník byl odhalen až roku 1850. Autorem vítězného návrhu byl architekt Josef Ondřej Kranner (1801 v Praze – 1871 ve Vídni), z nehvizdského pískovce ho vyvedl známý kameník Karel Svoboda, autor třeba novogotické brány do Stromovky. Pomník doplnila bronzová jezdecká socha císaře od Josefa Maxe (1804 v Janově v Novém Boru – 1855 v Praze), ta ale od roku 1919 odpočívá v lapidáriu Národního muzea a v roce 2003 ji pod baldachýnem pomníku vystřídala kopie.

  Pomník byl už vícekrát restaurován a část sochařských prvků byla zaměněna za kopie. Podle restaurátorského průzkumu je povrch pomníku znečištěn tmavými depozity a exkrementy, na kameni se vyskytuje biologické napadení a trhliny. Dochází ke zvětrávání kamene a chybějí části sochařské výzdoby. Poškozeno je schodiště i izolace kaskád fontány. Kašna je 22 metrů vysoká a je tak nejvyšší v Praze.

  Emanuel Max. Z řezbáře doutníkových špiček spolutvůrcem legendárního pomníku

  Rekonstrukci by chtěly i barokní malby na fasádě v Truhlářské 8.  K zásadní přestavbě původně dvou gotických domů v Truhlářské ulici došlo roku 1723, tehdy se právě ke slovu dostalo baroko. Dnes je budova v klasicistním slohu. Dům časem koupila evangelická církev. Taneční sál v prvním patře byl přestavěn na modlitebnu pro tři sta osob, ve zbytku domu se bydlelo. Počátkem 20. století církev dům prodala a modlitebna byla rozdělena na byty.

  „Dům během citlivé rekonstrukce pod dohledem památkářů postupně odhaluje svoji minulost a je upravován do původní podoby. Nedávno byly na fasádě mezi okny objeveny figurální malby, vlevo část figury Panny Marie, vpravo církevního preláta. Malby budou zdokumentovány, zakonzervovány a zakryty. Následně bude provedena přesná rekonstrukce maleb včetně štukových chrámů. V objektu je plánováno nové volnočasové centrum s využitím pro potřeby dětí, mládeže a občanů Prahy 1,“ uvedla Petra Pekařová z odboru vnějších vztahů radnice.

  Praha nebyla dost velká, aby uplatnila všechny nápady sochaře Celdy Kloučka

  Třetím „žadatelem“ je objekt ve Vojtěšské 13. Nárožní secesní školní budova z let 1905–06 byla postavena podle plánů architekta Františka Velicha. Sochařské a štukatérské práce provedli autoři Jaroslav Vorel a Jindřich Čapek. Na domě jsou dochovány původní výtvarné prvky a detaily uměleckého řemesla v exteriéru i interiéru. Erby, sgrafitová výzdoba a socha sv. Vojtěcha jsou umělecko-řemeslnými prvky a jako součást této památky je třeba je chránit. V rámci budoucí obnovy je plánována oprava uličních fasád, oken a dveří, včetně opravy krovu a střešního pláště.

  Památník odboje na Kobyliské střelnici se dočkal významných úprav a rekonstrukcí  Nepřehlédněte