Nejzbabělejší český panovník. Boleslav III. Ryšavý nechal vykastrovat vlastního bratra, aby neohrozil jeho vládu

14.7.2019
Lukáš Mucha

První velká krize českého státu

Přiznáme-li však nikterak šlechetnému Boleslavovi III. aspoň jakousi polehčující okolnost, pak je třeba říci, že neblahý vývoj, který směřoval k částečnému rozpadu rozsáhlé říše, vytvořené jeho dědou a otcem, započal již předtím a zřejmě by mu v plné míře nedokázal zabránit ani sebeschopnější panovník, byť by se snad dopustil méně chyb. Čechy se v důsledku účelového spojenectví císaře Otty III. a polského krále Boleslava I. Chrabrého ocitly v nezáviděníhodné situaci, kterou bychom mohli nazvat obklíčením.

Z kupce se přeměnil ve válečníka a vládce. Závratná kariéra Sáma, vůdce Slovanů

Zbabělec a sadista

Boleslav III. schopný panovník nebyl. Všechno pokazil, bál se každého i všech dohromady. Co bylo ale ještě horší: strachu čelil zlými činy. A to hned od počátku své vlády, k níž se dostal v poměrně zralém věku, znevýhodněn však tím, že neměl mužského potomka, protože jeho choť neznámého původu a jména mu porodila pouze dceru, která se provdala za člena vládychtivého rodu Vršovců. Dva mladší Boleslavovi bratři pro něho tudíž představovali potenciální vladařské ohrožení. Problém vyřešil tak, jak mu to bylo jeho náturou dáno: staršího Jaromíra nechal vykastrovat a mladšího Oldřicha se pokusil rovnou zavraždit, což se však shodou náhod nepodařilo. Oba jeho sourozenci společně s matkou Emmou pak raději uprchli ze země do Bavorska.

„Černá ovce“ Habsburků. Císař a král Maxmilián II. nesympatizoval s katolickou církví

Krev na knížecích rukou…

Poté však Boleslav III. musel čelit povstání, jež proti němu vedli Vršovci, což i jeho donutilo na čas opustit zemi a uchýlit se ke svému bratranci Boleslavu I. Chrabrému, čehož ovšem polský vladař využil k podmanění si Čech, kam poslal vládnout knížete Vladivoje. Ten však – jak shodně píší kronikáři – „vždy žízní trápen byl tak, až se upil, že až zemřel.“ Boleslav I. Chrabrý tedy ještě jednou vsadil na Boleslava III. a v únoru 1003 mu znovu svěřil vládu. Boleslav III. slíbil odpuštění všem svým odpůrcům, ale učinil pravý opak: přímo při usmiřovací hostině vlastní rukou zavraždil svého zetě z rodu Vršovců a současně vydal příkaz k zabití každého z příslušníků rodu, který kde bude zastižen.

Tajemný stařec se nechal provolat selským králem. Byl prý vyslán svatým Václavem, aby se stal novým českým vládcem

Potupný konec neschopného vladaře

Jak dlouho mu to takhle mohlo vycházet? Čím kdo zachází, tím také schází. Boleslavovi Chrabrému došla trpělivost, oklamal Boleslava III. pozváním k přátelskému setkání, ale vzápětí po jeho příjezdu ho dal oslepit a nadosmrti uvěznit na odlehlém polském hradišti, kde Boleslav III. mohl ještě po více než tři desetiletí zpytovat svědomí a v osamění i opovržení tam pak také v roce 1037 zemřít.

Zdroj: Roman Cílek (Čeští panovníci a prezidenti, 2006)Nepřehlédněte