Neodhalená tajemství vesmíru. Je rozvinut v rovině, nebo tvoří kouli?

24.11.2019
Františka Vrbenská
Další fotky

Evropská kosmická agentura (ESA) vypustila v květnu 2009 vesmírnou observatoř, pojmenovanou po význačném německém vědci Maxi Planckovi. Sonda Planck do své deaktivace v říjnu 2013 mapovala vesmírné mikrovlnné pozadí – moře světla, které zbylo z velkého třesku. Získaná data posloužila k vytvoření prvního celooblohového snímku nejstaršího vesmíru a pomohla upřesnit jeho zrod na dobu před 13,799 miliardami let.

Jsme staří jako vesmír. Po stopách kávové lžičky

Mimo jiné prokázala ve vesmíru vyšší objem tzv. temné hmoty, pozorovatelné pouze díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní „viditelné“ objekty. Také naznačila, že rychlost světla mohla na počátku dosahovat nekonečné hodnoty. Zároveň přinesla několik překvapivých zjištění. Jedna sada pozorování ukázala, že existuje více gravitačních čoček (jedná se o ohyb světla v důsledku tvaru časoprostoru, který může být zkreslen těžkou hmotou), než se očekávalo.

Hvězdy za každého počasí. Užasněte v pražském planetáriu nad majestátem vesmíru

Početnější výskyt čoček indikuje přítomnost další temné hmoty, která by místo plochého listu přitáhla vesmír do konečné koule.  Tým evropských astronomů, který vedli Eleonora Di Valentino a Alessandro Melchiorri, na základě těchto měření představil teorii, podle níž by podoba kosmu mohla být „uzavřená“ nebo sférická. Pokud by hypotetičtí astronauti cestovali dostatečně daleko jedním směrem, skončili by opět na Zemi.

FOTO: Tajemství vesmíru

Tajemství vesmíru - mlhovina ŘasyTajemství vesmíru - temná hmotaTajemství vesmíru - sonda PlanckTajemství vesmíru - spirální galaxieTajemství vesmíru - hvězda Eta Carinae
Další fotky
Tajemství vesmíru - hvězda MiraTajemství vesmíru - mlhovina BublinaTajemství vesmíru - galaxie TykadlaTajemství vesmíru - galaxie Větrník

Pokud je vesmír skutečně uzavřený, což je podle získaných dat 41x pravděpodobnější než dosavadní představa, zásadně by to transformovalo naše chápání vesmíru.  Zdá se také, že se vesmír v okolí naší soustavy rozšiřuje rychleji, než by měl. To je obtížné vysvětlit standardním „otevřeným“ kosmologickým modelem. U sférického vesmíru by to bylo daleko komplikovanější, stejně jako u jiných kosmických anomálií, které se badatelé snaží vyřešit.

Einstein. Člověk, kterému Tvůrce vesmíru hleděl zvědavě přes rameno

Naše současné modely inflace vesmíru, k níž po velkém třesku došlo, by se musely změnit.  Vzniká tak „kosmologická krize“?  Nelze zatím vyvrátit možnost, že kontroverzní pozorování Plancka vznikla statistickou chybou nebo šumem. Mnoho kosmologických měření včetně některých dalších rovněž ze sondy Planck totiž odpovídá plochému vesmíru.  Observatoř Simons, která se v současné době staví v Chile, bude schopna měřit gravitační čočky ještě přesněji než Planck. V příštích letech se ukáže, zda zjištěnou anomálii musíme brát vážně.Nepřehlédněte