Nero, symbol krutosti. Opravdu byl takový, jaký si myslíme?

15.6.2021
Karel Dudek

Byl to opravdu epický konec. Konec, hodný uměleckého zpracování. Několik mužů spěšně kope jámu, zatímco ten, který bude za chvíli ležet na jejím dně, se úzkostlivě ohlíží na silnici, po které se zcela určitě blíží jízdní oddíl pretoriánů, aby ho zatkl. Krutovládce, který na konci života neměl dost odvahy bodnout se do hrdla sám. Klasický konec císaře Nerona, ve fantazii romantického spisovatele Henryka Sienkiewicze, který svým románem Quo Vadis, dosáhl nejen světové proslulosti, ale i na Nobelovu cenu za literaturu. Byl Nero opravdu tak krutý? Jaký vůbec byl?

Nepřátele neváhal likvidovat, ale nebyl bezuzdně krutý a mstivý. Já, Claudius

Adoptivní syn císaře Claudia se stal císařem v sedmnácti letech, na podzim roku 54. Agrippina, jeho matka, byla velmi ctižádostivá dáma, a prosadila svou. Prvním a naprosto nezbytným úkolem bylo, získat si přízeň pretoriánských, elitních gard. Což se stalo. Senekova řeč působila, a slavný učitel nového císaře mohl být opravdu spokojen. Nero se na jeho radu vzdal i některých pravomocí ve prospěch senátu, což ješitným mužům zalichotilo, a i z této strany bylo vše v pořádku. Vzájemné objímání a Neronova vstřícnost trvala sotva rok. Usazen pevně v sedle, začínal být k Senekovým radám nedůtklivý, a nakonec se svého učitele zbavil. Obvinil ho, že je intimním partnerem jeho matky a jeho rady již nepokládal za potřebné.

Diktátor Nero. Nejmladší římský císař, který se vyžíval v orgiích všeho druhu

Je chybou nazírat na minulé události očima dneška. Dva tisíce let nazpět je velmi dlouhá doba. Krutá, syrová doba. Nero měl jistě dobrou vůli vládnout spravedlivě. Nebylo mu to dopřáno. Obklopen intrikami ze všech stran, matkou, která mu do postele dala třináctiletou dívku jako nevěstu, a mluvila mu do všeho, o čem chtěl rozhodovat sám. Nero poslouchal jen chvíli. Potom mu došla trpělivost a zvolil jediné, ale radikální řešení. Už nediskutoval, nepolemizoval, s nikým se nehádal. Ten, kdo mu fatálně stál v cestě, byl odstraněn. Z funkce, poslán do vyhnanství, probodnut krátkým, římským mečem, nebo otráven jedem v poháru vína. Matka, žena, rádci, bývalí přátelé. Hlavy padaly na všech stranách. Kolikrát si posteskl nad faktem, že právě Řím nemá jenom jednu hlavu, kterou by mohl srazit. Těch hlav bylo příliš mnoho a Nero se snažil je získat na svoji stranu. Potlačil korupci, upravil soudnictví, snížil daně. Lid mu tleskal, bohatá šlechta se stáhla do ústraní a Nero se obklopil mladými pochlebníky, kteří sice ničemu nerozuměli, ale bezvýhradně s božským césarem souhlasili. Podobnost s Václavem IV. čistě náhodná.

Nebyli dokonalí, proto nás oslovují dodnes. Gaius Julius Caesar

Nero je znám především tím, že prý dal zapálit Řím, aby měl inspiraci pro svoji píseň o požáru Tróje. Stalo se tak 19. 7. 64. Děsivý živel zcela zničil tři, ze čtrnácti částí města, ostatní poničil jen částečně. Kdo tehdy založil oheň, se neví dodnes, ale faktem je, že Nero dokázal rozzuřené davy uklidnit snížením cen potravin, opětovnou výstavbou a hlavně a především tím, že se mu podařilo vinu svézt na křesťany. Okřídlené úsloví, hoďte křesťany lvům, tehdy skutečně platilo. Davy se uklidnily, impérium však nikoliv. Plamínky vzpoury začaly vyskakovat na mnoha místech. Státní úředníci nevěděli, co mají dělat. Rozhněvat císaře se báli a současně věděli, že neexistuje mocnější síla, než římské legie. Císaři to bylo lhostejné. Problémy říše neřešil, věnoval se hudbě, zpěvu, vozatajství a pořádání her, pro římskou lůzu. Nakonec i jemu pohár přetekl. Stalo se tak devátého června roku 68. Jeho vládu ukončil nůž, vražený do hrdla.

Zdroj: Tacitovy LetopisyNepřehlédněte