• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nevzdal se víry a byl sťat. Na místě popravy sv. Luciána vyrostly růže a na pohřbu měl anděly

  7.1.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Za svoji víru trpěl hned dvakrát. Poprvé ho pronásledovali ariáni, křesťané, jejichž víra byla později prohlášena za kacířství, podruhé římským císařem.

  Sv. Lucián se narodil okolo r. 250 ve městě Samosata v Turecku. Jeho rodné město však nelze navštívit, neboť je zatopeno nově vybudovanou přehradou (1989) nazvanou po prvním prezidentovi Turecké republiky Atatürkovi.

  Na svatého Makaria, poustevníka, zaútočil sám ďábel. Jak a proč? A jaké bude počasí v září?

  Působení

  Pocházel z vážené rodiny a dostalo se mu patřičného vzdělání. Jako kněz působil v Antiochii (dnešní Turecko), kde byla založena jedna z prvních křesťanských obcí a dokonce zde byli křesťané poprvé tak označeni tímto jménem. Založil biblickou školu a stal se učitelem. Začal vykládat bibli doslovným výkladem, jinde se vykládala alegoricky. Živil se přepisováním knih a byl známý svou štědrostí k chudým. Protože řecký překlad Starého zákona byl plný nepřesností, přeložil ho znovu podle hebrejského textu. Tento překlad použil sv. Jeroným při překladu Bible do latiny.

  Já jsem proto Lucka, abych noc uštkla! Znáte zvyky a obyčeje na svatou Lucii?

  Spor s ariány

  V té době už se mezi křesťany začaly objevovat různé směry výkladu Bible. Jedním z nich bylo ariánství, které vycházelo z učení alexandrijského kněze Aria. Podle něj byl Ježíš Kristus a Duch svatý bytosti stvořené Bohem Otcem a z toho důvodu mu jsou podřízeny.  To odsoudil první ekumenický sněm v Níkaji (325) a schválil tzv. Nicejské vyznání víry. To vztah Syna k Otci vyjádřilo obraty „Syn je soupodstatný s Otcem“ a „Syn je z podstaty Otce“.  V Antiochii tito vykladači nabyli převahy, a v důsledku toho byl Lucián vyloučen z církve. Po letech se situace změnila a on byl opět do křesťanského společenství přijat.

  13. prosince svatá Lucie noci upije a dne přidá, co slepice zívá. A proč vlastně?

  Pronásledování a smrt

  Během pronásledování křesťanů za římského císaře Maximina Daia (vláda 310 až 313) byl Lucián uvězněný a odsouzený na smrt. Ani po krutém mučení, bičování a odpírání jídla, se nevzdal křesťanské víry a zemřel jako mučedník. Poprava byla vykonána 7. ledna roku 312 mečem.

  Podle legendy byli přítomni na pohřbu andělé a podle místní tradice na místě, kde tekla krev Luciánova, rozkvetly růže.

  Jméno Lucián u nás nosí 75 mužů s věkovým průměrem 22 let. Zatím nejvíce, 5x, bylo dáno novorozeným chlapečkům v roce 2005. Domácká podoba jména zní Lucek, Luci, Luciánek nebo Lucík. Velmi vzácně se vyskytuje i v podobě Lucius, těch u nás žije 7. Nejstarší se narodili v roce 1952 a 1962, zbývající potom o generaci později, nejmladší z nich v roce 2014. Jméno je odvozeno od latinského slova lux (2. pád lucis) stejně jako jeho ženský protějšek Lucie a Luciana, s nimiž také společně v občanském kalendáři slaví svátek 13. prosince. Nejznámější nositelem jména Lucius le postava čerta Lucia z pohlídky Hrátky s čertem.

  FOTO: Sv. Lucián

  Sv. Lucián - Socha sv. Luciana – wikipediaSv. Lucián - Lucián z Antiochie – Životopisy svätýchSv. Lucián - Antiochie byla r. 638 natrvalo Araby a pak dobyta křižáky – wikipedieSv. Lucián - Antiochie v 1. až 6. století – wikipediaSv. Lucián - PŘEHRADA ATATÜRK – ZATOPENÉ MĚSTO SAMOSATA – www.apaame.org
  Další fotky
  Sv. Lucián - 1929.6.127_1.tifSv. Lucián - Bez názvuSv. Lucián - koukalekSv. Lucián - PohádkářSv. Lucián - Pohádkář 2

  Pranostika

  • O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.

     Nepřehlédněte