Obětní beránek, Diviš Černín z Chudenic

Byl osmým v pořadí. Tři odsouzence ze stavu panského a čtyři ze stavu rytířského, již kat Mydlář sťal. Však také jeho meč začínal ztrácet na ostrosti. Až se skutálí jedenáctá hlava, sáhne po novém, ostrém. Ještě ho vymění třikrát. Těch hlav bude dvacet čtyři. Jen tato však bude hlava katolíka.

Osmého listopadu uplynou čtyři století od konce zpackaného povstání a jeho jediným možným vyústěním, prohrou stavovského vojska v bitvě na Bílé hoře. Přeskočme nyní tento hořký úsek českých dějin, který by se jistě do jednoho kratičkého článku nevešel. Přejděme rovnou k věci. K nejdelšímu dni v roce 1621 a staroměstské popravě.

Kdo byl tím obětním beránkem a proč? Byl jím Diviš Černín z Chudenic, donedávna hejtman Pražského hradu. Když se Ferdinand II. vypořádal s odbojnými stavy, nastalo účtování. O tuto popravu se zajímala veřejnost i v zahraničí, a Habsburci, i přes své vítězství, potřebovali ukázat Evropě, že se nejedná o trest z náboženské nenávisti. Jen se podívejte, trestáme nejen protestanty, ale i katolíky.

Z 27 popravených zemřel tím nejhroznějším způsobem. Jessenius a jeho poslední návrat

Narodil se roku 1556. Rytíř z rodu Černínů byl na dvoře Rudolfa II. stolníkem, císařským radou a za stavovského povstání jediný katolík, který zasedal v zemském soudu. Konvertoval ke katolictví dosti pozdě, nevěděl totiž, ke které straně se má přidat. Před druhou defenestrací v květnu 1618 byl hejtmanem Pražského hradu a zůstal jím dokonce i krátce po bitvě na Bílé hoře.

Už to vypadalo, že unikne, protože i jeden z vítězů, Maxmilián Bavorský, jej ponechal ve funkci. Zatčen byl až v únoru 1621. Ještě bylo nutné najít nějakou záminku, nějakou vinu, která by ho přivedla pod katův meč. Záhy se našla. Byl obviněn z toho, že onoho osudného 23. 5. 1618, umožnil vstup ozbrojených pánů do areálu Hradu. Tehdy totiž nevěděl, co má dělat, a šel se poradit s nejvyšším purkrabím, Adamem ze Šternberka, který byl jeho nadřízeným. Řídil se jeho pokynem, neklást návštěvě žádné překážky, a tak dva úředníci a jeden písař vyletěli z okna.

Černínovská tragédie. Na popraviště doprovodil bratra i přítele

Exemplární případ byl nalezen. Historie je někdy krutě ironická a nespravedlivá. Pan Adam ze Šternberka, takto umírněný katolík, kontrasignoval Rudolfův majestát z roku 1609, o náboženské svobodě. Kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, jako fanatický katolík podepsat odmítl. Listinu, kterou Ferdinand II. upřímně nenáviděl. Pan nejvyšší purkrabí se mohl vrátit do svého úřadu a s chutí se popásal na konfiskátech. Zatímco se většina odsouzenců dokázala se svým osudem vyrovnat, Diviš Černín cítil svůj ortel jako krutou nespravedlnost a oprávněně. Stále očekával udělení milosti. Ta však nepřišla.

Bitva, která ovlivnila historii naší země. Bílá hora byla ostudou

Na tribuně sedící, o dvacet let mladší bratr Heřman, neunesl tíhu okamžiku, a ve chvíli jeho popravy odešel z tribuny. Zanedlouho se ožení s vdovou po svém švagrovi, Kryštofu Harantovi, se kterým před dvěma desítkami let uskutečnili putování do Svaté země. Ten šel na popraviště dříve a jeho hlava již leží sťata a zakryta černým suknem. Diviš Černín měl vlastně štěstí. Jeho stětím bylo „spravedlnosti“ učiněno zadost, a tělo i s hlavou bylo bez potíží odevzdáno příbuzným. Bylo dopraveno nejdříve na jeho tvrz Nedrahovice, a potom pohřbeno v nedaleké Jesenici. Podle vlastního přání je pohřben pod kamennou deskou u vchodu do kostela, aby prý po něm lidé šlapali a on tak dříve mohl odčinit svoje viny. Viny, které nebyly.

Včera, 15:40
Ano, ta kovoveš nás stále otravuje, PES štěká a kouše, nic s tím nenaděláme. Můžeme...
Včera, 13:40
Bez černý je listnatý keř nebo malý stromek dorůstající do výšky přibližně 3 – 7...
Včera, 11:40
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
Včera, 11:40
Na možné úskalí Modernizačního fondu, který po vypořádání v mezipřipomínkovém řízení zamíří na vládu, upozornila...
Včera, 10:20
Kdo by neznal klasiku české autobusové dopravy z Vysokého Mýta? Karosa řady 700 zanedlouho oslaví...
Včera, 08:11
Osud Adolfa Schwarzenberga, posledního majitele Hluboké, vás zaujal, a tak jsme se vypravili za dalšími...
22.11.2020
Navzdory tomu, že nyní nemohou dělat svou milovanou práci, tedy hrát a zpívat, neztrácejí herečtí...
22.11.2020
Štika obecná, dravá ryba z čeledi štikovitých, patří k nejznámějším sladkovodním dravcům Evropy a k...
22.11.2020
Proto takto v době morní zapovídány i ouředně nejen rozmanité hříchy, ale i zábavy. V...
22.11.2020
Přestože byl film Marečku, podejte mi pero! natočen před čtyřiadvaceti lety, je stále aktuální, vtipný...
22.11.2020
„Svobodu! Svobodu!“ Skandování tohoto hesla, spolu s revoluční euforií a obrovskými nadějemi, neoddělitelně patřilo ke...
Reklama