Odmítla nápadníka a roztrhal ji býk. Svatá Viktorie ale přesto zvítězila

22.12.2018
Václav Pavlík
Další fotky

Příběh svaté Viktorie začíná jako pohádka. Byly jednou dvě dívky, Viktorie a Anatolie. Narodily se v Tiburu, dnešním Tivoli, někdy na přelomu 2. a 3. století. Pocházely z bohatých rodin. Obě panny vyznávaly křesťanství, ale vzhledem k tomu, že lidé této víry byli stále více a více pronásledováni, praktikovaly svou nábožnost jen v tajnosti a soukromí,

Na bílé Vánoce to letos nevypadá. Nebo že by si svatá Cecilie schovávala sníh až na advent?

Milostné problémy

Když se o Viktorii se začal z ničeho nic ucházet urozený Eugen, podlehla tlaku okolí a chtěla využít jeho nabídky k sňatku. Což o to, byl to mladík dobře vychovaný a přitažlivý. A Viktorie byla do něho zamilovaná. Udělala však ve svých úvahách chybu, která se u dívek a žen vyskytuje dodnes. Ačkoli byl pohan, myslela si, že se Eugen vlivem jejich vzájemné lásky a jejím působením změní a stane se také křesťanem. Prostě, že ho po svatbě předělá. A dále uvažovala, že jako manžel by ji mohl ochránit před pronásledováním křesťanů, které v té době sílilo.

Chtěla přesvědčit i svou přítelkyni Anatolii o výhodách manželského života, ale ta se nenechala ve své víře zviklat a dokonce se prý zavázala k trvalému panenství pro Krista. V té době však o ni začal usilovat další mladík ze vznešeného rodu – Aurelius.

13. prosince svatá Lucie noci upije a dne přidá, co slepice zívá. A proč vlastně?

Prozřeni Viktorie

Jaký byl další vztah mezi Viktorií a Eugenem není s jistotou známo. Jedny prameny mluví o svatbě, jiné uvádějí jen příslib, což se zdá být věrohodnější.

Viktorie nakonec pochopila, že Anatolie zvolila tu správnou cestu ke spasení. Obě dívky svorně své nápadníky odmítly.

 

Zhrzené mužské ego

To se pochopitelně oběma nápadníkům nelíbilo a začali dívkám vyhrožovat. Když ani toto nepomohlo, udali je soudci. Podali na ně žalobu, že utrácejí svá věna. Chtěli, aby soud zabavil jejich majetek a oni ho dostali jako odškodné za odmítnutí a psychickou újmu.

Eugen šel ve své zášti dokonce tak daleko, že si od soudce vymohl povolení, aby Viktorii sám věznil, týral a držel o hladu. Když přesto všechno zůstávala dál pevná ve víře, zařídil jí návštěvu dívek, které měly dosáhnout, aby se zřekla křesťanské „bludů“. Stal se však opak – dívky od Viktorie odešly jako přesvědčené křesťanky.

Klovcová bába nebo odpudivá larva. Tyhle bytosti vyhrožovaly dětem, že je umučí. Líbilo by se vám, kdyby postrašily vaše děti?

Mučednice

Obě dívky byly opět vydány soudu. Anatolie byla pro víru umučena 9. července. Ani Viktorie neušla svému osudu. O několik měsíců později, údajně 23. prosince roku 253, byla popravena stětím mečem. Rok její popravy bývá zpochybňován, mohlo k ní dojít kolem r. 305. Jiné prameny však uvádějí, že byla v aréně roztrhaná býkem. Obě dívky, nejen Viktorie, tak ve jménu Krista zvítězily nad svými nepřáteli a zůstaly nepokořené.

Pranostiky

K datu jejího svátku jsou uváděny dvě podobné:

  • Svatá Viktorie okna vymaluje.
  • Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

Odkazují k tomu, že ve dny kolem 23. bude mrazivé počasí, které nakreslí na okna fantastické obrázky.

 

Výskyt jména

Jméno Viktorie má přes 13 500 lidí s věkovým průměrem 10 let. Do 90. let minulého století se jméno vyskytovalo v počtu do dvaceti takto pojmenovaných dívek ročně. Od roku1993 obliba jména Viktorie plynule vzrůstá. V roce 2016 toto jméno přes 1600 holčiček. Nejznámějšími nositelkoui tohoto jména ve světovém měřítku je britská královna Viktorie (1819-1901). Vládla 63 let a 7 měsíců a dala tak jméno celé jedné éře – viktoriánské. U nás nejznámější Viktorie je nešťastná šílená Viktorka z Babičky Boženy Němcové.

FOTO: Svatá Víktorie

Svatá Víktorie - OLYMPUS DIGITAL CAMERASvatá Víktorie - Tivoli r. 1731Svatá Víktorie - Tibur 1 wikipediaSvatá Víktorie - Tivoli – wikipediaSvatá Víktorie - Vodopád v Tivoli – wikipedia
Další fotky
Svatá Víktorie - Vodopády v Tivoli – WikipediaSvatá Víktorie - Tibor – wikipediaSvatá Víktorie - Obliba jména Viktorie

Podle občanského kalendáře má v tento den svátek Vlasta, která v pověsti Dívčí válka alespoň na nějaký čas pomstila za ženské pokolení nejen tato dvě nebohá děvčata. Viktorie pak byla v občanském kalendáři „přeložena“ na 10. březen.Nepřehlédněte