Ostrovský klášter ožil ve virtuální realitě

21.2.2019
Jan Štoll

„Nový virtuální model je velmi pečlivě zpracován a zachycuje velké množství detailů včetně podoby kláštera v jednotlivých ročních obdobích,“ uvedlo muzeum. Vizualizace zachycuje i podobu středověkého města ze 13. století zvaného Sekanka. V obou případech jde o zaniklé objekty, ze kterých jsou dnes viditelné pouze půdorysy a půdní relikty. Máte tedy jedinečnou příležitost vypravit se na cestu časem a s pomocí virtuální rekonstrukce si klášter a jeho okolí prohlédnout přímo v prostorách muzea.

Klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle patří mezi nejstarší české mužské kláštery. Byl založen knížetem Boleslavem II. z rodu Přemyslovců a mnichy benediktinského řádu zřejmě roku 999 nad soutokem Sázavy s Vltavou, na zhruba tříhektarovém vltavském ostrovu svatého Kiliána.

Ostrov o rozloze asi tří hektarů byl vybrán, protože na rozdíl od ostatních měl nad řekou vysoké břehy a byl obklopen hustými lesy. Klášter se snažil svou polohou uprostřed lesů dostát ideálům řehole svatého Benedikta. Vyhledávání pustých míst k poustevnickému životu, nerušenému soustředění, k modlitbě a oslavě Boží bylo pro mnichy benediktinského řádu typické, výjimkou je např. klášter svatého Jiří na Pražském hradě. Další možností je, že kníže tak snad chtěl hned zpočátku podpořit kolonizaci lesního komplexu, bránícího spojení středočeské sídlištní oblasti a jižních Čech. Územím kolem soutoku Vltavy se Sázavou je vedeno i hypotetické hraniční pásmo mezi Slavníkovým panstvím a přemyslovskými Čechami.

Dobříšský zimní stadion bude po rekonstrukci otevřený od listopaduNepřehlédněte