Potřebujeme dobrovolníky, volá o pomoc Domov seniorů v Říčanech

11.11.2020
Jan Štoll

„Vzhledem k tomu, že byla u několika našich zaměstnanců zjištěna pozitivita na covid-19, a ti byli obratem postaveni mimo službu a zůstali v domácí karanténě, tak jsme po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí prošli plošným testováním všech zbylých pracovníků domova seniorů a také všech obyvatel domova seniorů,“ uvedl ředitel domova seniorů Pavel Kyzlink.

Testy potvrdily 92 pozitivních klientů a 30 pozitivních zaměstnanců. Dalších 5 zaměstnanců je doma s ošetřováním člena rodiny a v pracovní neschopnosti. Pozitivní jsou i dva pracovníci vyčlenění v současné době v oddělení určené pro COVID pozitivní klienty.

„Výsledek, který jsme se dozvěděli včera navečer nás naprosto šokoval,“ dodal Kyzlink.

Nemoc se domovu seniorů nevyhnula, přestože udělali všechna preventivní opatření pro zamezení šíření nákazy.

„Používáme všichni předepsané osobní ochranné pomůcky a pravidelně dezinfikujeme všechny plochy jak na pokojích, tak i na chodbách, společenských prostorách, kde by mohlo dojít k šíření nákazy,“ uvedl ředitel.

Organizování proticovidové pomoci na Praze-západ. Propojování dobrovolníků a seniorů či rozdávání dezinfekce

Rozsah nákazy ale komplikuje péči o klienty.

„Rádi bychom proto touto cestou požádali všechny přátele a případně dobrovolníky, kteří mají zkušenost s péčí o seniory a případně si již prošli nemocí covid-19 a tím by riziko opakovaného nakažení touto chorobou bylo téměř zanedbatelné, tak zdali by nám v této složité situaci nedokázali nabídnout svou pomoc,“ uvedl ředitel Kyzlink.

Domov potřebuje lidi na výpomoc přibližně do 19. listopadu, kvůli velkému výpadku zaměstnanců s pozitivním výsledkem na covid-19. Musí překlenout a zároveň neohrozit péči o všechny obyvatele domova s pozitivním i negativním testem.

„Nejvíce oslabeni jsme samozřejmě v přímé péči o klienty domova seniorů, takže bychom preferovali pracovníky na pozice zdravotní sestra, pracovníci přímé péče – pečovatel, pečovatelka, pracovníky úklidu a pracovníky do kuchyně. Abychom byli schopni zajistit plnohodnotný provoz bez jakéhokoliv omezení, tak bychom potřebovali do svých řad zaměstnat na přechodnou dobu dobrovolníky v počtu alespoň 20 lidí a to minimálně na 14 dní,“ říká ředitel Kyzlink.

„Dobrovolné je na této věci to, že by se pracovníci byli ochotni vystavit možnému riziku nákazy v zařízení, které má tuto nákazu potvrzenou, ale jinak se samozřejmě jedná o pracovní pozice honorované, se zajištěním stravy na pracovišti, veškerých osobních ochranných pomůcek, takže není zde nikterak vysoká míra rizika šíření nákazy, jako kdekoliv mimo toto zařízení, kde se můžete potkat s někým bez příznaků a to třeba na nákupu či v rodině,“ dodal ředitel.

„Všem jsme schopni připravit takové pracovní podmínky, aby nemuseli mít strach o své zdraví a společně jsme dokázali, že nám péče o seniory, kteří se v minulosti velkou měrou podíleli na budování naší vlasti, není lhostejná,“ dodává ředitel.

Jaroslav Petrouš, Filip Veselý a Kateřina Klasnová při letošním výšlapu na Sněžku.

KlaPeto pomáhá dětem s handicapem i v době pandemieNepřehlédněte