Praha 4 pomáhá obyvatelům zadržovat dešťovou vodu

15.10.2020
Jitka Kačánová

„Praha 4 svým dotačním programem na podporu akumulace a využití srážkových vod na území naší městské části pomáhá občanům i podnikatelům se zadržováním dešťové vody u jejich nemovitostí. Motivuje je tak k efektivnímu hospodaření s vodou a ke snižování odebírané vody z vodovodního řadu či podzemních zdrojů, protože projevy dlouhodobého sucha se samozřejmě nevyhýbají ani nám,“ uvedl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Dosud se v rámci dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod na území městské části Praha 4 uskutečnila tři kola výzev. Minulý rok v první výzvě podporu získalo 33 žadatelů, letos na jaře 11 a nyní i díky rozsáhlé informační kampani 45 zájemců.

Dotace jde na pořízení retenční nádoby. Její výše je 80 % pořizovací ceny, maximálně však 10 000 korun. Do této částky mohou být pořízeny i dvě menší retenční nádoby, pokud se využijí efektivněji. Materiál ani velikosti nádob nejsou omezeny a program míří především na nadzemní nádrže bez nutnosti povolení od stavebního úřadu k jejich instalaci.

Ceny retenčních nádob se v rámci 3. výzvy z letošního podzimu pohybovaly od 500 korun do 30 tisíc korun, s průměrnou cenou nádoby mírně převyšující částku 10 tisíc korun. Maximální výši podpory využili v průměru čtyři žadatelé z deseti.

Žádat o podporu mohly fyzické i právnické osoby, tj. vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo nájemci s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Praha 4.Nepřehlédněte