• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Prahu před asanací už známe jen z fotografií Jindřicha Eckerta a obrazů Václava Jansy

  21.10.2019
  Fefík
  Další fotky

  „Zní to jako paradox a přece je to jen pravdou, že Václav Jansa, tvůrce Staré Prahy, jest každým svým rysem, celou svou bytostí — venkovanem. Synek šafářův, mezi selským lidem vyrostl, a z lidu venkovského vsáklo do jeho duše tolik jarosti, svěžesti a zdraví, že při vší snaze po stálém rozvoji dovedl odolati všemu, co jiné zlákalo k „chorobným“ směrům v umění. On, pravý venkovan svou statnou, zdravím kypící postavou, plný veselí a humoru, nemohl malovati jinak, než viděl.“
  Máj, 1905

  Narodil se 21. října 1859 v dnes zaniklé obci Slatinice (německy Deutsch Zlatnik, dnes v katastru Mostu). Jeho rodiče zaměstnal hrabě Herberstein na svém dvoře, proto se rodina přestěhovala do Solan u Lovosic. Tam se Jan vyučil kupcem a stal se kupeckým pomocníkem patrně u Červeného raka na Poříčí. Byl také sklepnickým učněm, ale když na kterémsi velkém venkovském nádraží padl i s tácem plným nádobí, svlékl fráček a stal se písařem v advokátní kanceláři.

  Pak byl konečně přijat na pražskou akademii. Studoval u malíře historických výjevů Antonína Lhoty (1812 v Kutné Hoře – 1905 ve Volyni), učitele Ženíška, Alše nebo Brožíka, brzy ale přestoupil na akademii vídeňskou k profesorům Eduardu Peithnerovi z Lintenfelsu a Leopoldu Karlu Müllerovi.

  Malíř Otakar Kubín. Jeho obrazy jsou klidným projevem samotáře, který uzavřel ve svém srdci přírodu

  Roku 1891 se vrátil do Prahy, v témže roce namaloval pro hraběte Harracha dioráma Krkonoš, umístěné do jeho pavilonu na jubilejní pražské výstavě.
  V letech 1894-95 se podílel na malbě diorámatu Mikoláše Alše (1852 v Miroticích – 1913 v Král. Vinohradech) Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou – námětem obrazu byla epická báseň z Rukopisu královédvorského.

  Václav Jansa se chtěl věnovat malbě figurální. Časté cesty po Čechách a vnitřní touha po vlastenectví ho však vedly ke krajinářství, v němž nakonec našel svůj hlavní obor. Maloval hlavně jižní Čechy a také Krkonoše.

  Od roku 1893 probíhala asanace historických čtvrtí Prahy pražského ghetta a částí Starého a Nového Města. V témže roce byla ustavena Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy, jejímž úkolem bylo provedení soupisu památek a dokumentace domů a ulic určených k asanaci. Fotograf Jindřich Eckert (1833 v Praze – 1905 tamtéž) pořídil v době svého členství v komisi (1894–98) čtyřicet nových snímků a zapůjčil 500 fotografií z předchozích dvaceti let své tvorby.

  Krajinář Julius Mařák. Jeho obrazy lesních samot předčí fotografii

  Spolek výtvarných umělců Mánes inicioval pořízení akvarelových maleb vybraných partií města v asanačním pásmu. Tento úkol byl svěřen Václavu Jansovi, který v druhé polovině 90. let namaloval 150 barevných akvarelů dokumentujících zanikající části Prahy a které se staly součástí sbírek Městského muzea.

  Roku 1898 pomáhal Luďku Maroldovi vytvářet Bitvu u Lipan – jeho spolupracovníky byli Karel Rašek, Theodor Hilšer, Karel Štapfer a Ludvík Vacátko, později, když pod tíhou sněhu propadla se střecha budovy, pomáhal s obnovou obrazu.

  V únoru 1895 se v Písku oženil se Marií Reinerovou (*1873), manželé měli dcery Věru (*1900) a Libuši (1904 v Praze – 1996 tamtéž), naší první archeoložkou a partnerku Ivana Borkovského (1897, Čortovec, dnešní Ukrajina – 1976 v Praze), proslulého svými vykopávkami na Pražském hradě.

  Jaro Procházka byl malířem Prahy. Pražský hrad musel umět namalovat zpaměti

  Podle pobytových přihlášek Jansových můžeme celkem snadno vysledovat umělcovu pražskou stopu – v roce 1893 bydlel na Novém Městě ve Pštrossově 7, pak už byl věrný Malé Straně – Všehrdova 5 (1894 a pak od roku 1909 do smrti), Mělnická 10, Malostranské nábřeží 3 a U železné lávky 8.

  Zamřel ale v Černošicích – 29. června 1913, nedlouho trpěl rozedmou plic.
  Je pohřben na Olšanech (spolu s dcerou Libuší a Ivanem Borkovským), hrob je v programu adopcí.

  Zdroje: Český svět, 1913; Máj, 1905; Galerie Platýz; Wikipedie

  FOTO: Václav Jansa

  Václav Jansa - 1 Vaclav_Jansa_-_Na_Zderaze_od_severu wiVáclav Jansa - 2 čsvVáclav Jansa - 3 800px-Vaclav_Jansa_-_moreVáclav Jansa - 3 Vaclav_Jansa_-_selsky_dvur_v_Alenine_Lhote_(1891)Václav Jansa - 4 Vaclav_Jansa_-_Staromestske_namesti,_severni_strana wi
  Další fotky
  Václav Jansa - 5 svtz+Václav Jansa - 6 Vaclav_Jansa_-_kostel_sv_Jindricha wiVáclav Jansa - 7 Vaclav_Jansa_-_Resslova,_kostel_sv_Karla_Boromejskeho wiVáclav Jansa - 8 Vaclav_Jansa_-_Prasna_brana,_Mocker wiVáclav Jansa - 8b zákoutí v klimentské ulioci 05 knihkupectví juditina věžVáclav Jansa - 9 svtzVáclav Jansa - 99 Jansův_hrob.jpegVáclav Jansa - 0 Vaclav_Jansa_-_Resslova,_U_Salku


  Nepřehlédněte